Начало НовиниАнализиСъбитияАвстрия: ЕК одобри €100 М за намаляване на потреблението на електроенергия

Върни се назад

Назад

Австрия: ЕК одобри €100 М за намаляване на потреблението на електроенергия

Австрия: ЕК одобри €100 М за намаляване на потреблението на електроенергия

Комисията одобри австрийската мярка от 100 милиона евро за намаляване на потреблението на електроенергия в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

Европейската комисия одобри австрийска мярка на стойност 100 милиона евро за намаляване на пиковото потребление на електроенергия в Австрия в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Това е първата мярка, насочена към подпомагане на намаляването на потреблението на електроенергия, която Комисията одобри съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от Комисията на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г., въз основа на член 107, параграф 3 )(б) от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), като се признава, че икономиката на ЕС е в състояние на сериозни смущения.

Какво представлява австрийската мярка за намаляване на потреблението на електроенергия?

Австрия нотифицира Комисията, съгласно Временната рамка за кризисни ситуации, относно мярка на стойност 100 милиона евро за намаляване на пиковото потребление на електроенергия между януари и март 2023 г. Мярката предоставя финансова подкрепа за постигане на целта за намаляване на потреблението, определена от Регламент (ЕС) 2022/1854 и вариращите цени на електроенергията.

Помощта ще бъде разпределена чрез конкурентен тръжен процес, който е отворен за всички начини за постигане на допълнително намаляване на потреблението, като изместване на потреблението извън пиковите часове и съхранение на електроенергия. Критериите за допустимост за участие в тръжния процес ще бъдат прозрачни, обективни и недискриминационни.

Проектите ще бъдат избрани въз основа на най-ниската единична цена за допълнително намаляване на потреблението. Мярката включва предпазни мерки за избягване на свръхкомпенсиране на бенефициентите. Те включват изискване бенефициентите да прогнозират своето потребление на електроенергия, преди да разберат дали ще трябва да го намалят, динамичен таван на цените на офертите и изискване за осигуряване на минимален брой участници във всеки търг. Освен това ще бъдат въведени предпазни мерки, за да се гарантира конкуренцията между потребителите на електроенергия и агрегаторите и правилното функциониране на пазара на електроенергия.

Комисията установи, че австрийската схема е в съответствие с условията, посочени във Временната рамка за кризисни ситуации. По-специално, (i) ще бъде предоставено възнаграждение на всеки бенефициер въз основа на действително постигнатото допълнително намаляване на потреблението; и (ii) ще бъде компенсирано само допълнителното намаление на потреблението, извършено в рамките на периода на прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 или до 31 декември 2023 г.

Комисията стигна до заключението, че австрийската схема е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни сътресения в икономиката на държава-членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, посочени във Временната рамка при кризи.

Въз основа на това Комисията одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: