Начало НовиниАнализиСъбитияАСЕР стартира обсъждане на европейски Рамкови насоки

Върни се назад

Назад

АСЕР стартира обсъждане на европейски Рамкови насоки

АСЕР стартира обсъждане на европейски Рамкови насоки

Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (AСЕР) публикува за обществени консултации два проекта на рамкови насоки:

  • Проект на Рамкови насоки за разпределение на електроенергиен капацитет и управление на претоварванията, съгласно член 6(2) от Регламент (EC) No 714/2009

Важна предпоставка за създаването на вътрешен електроенергиен пазар е предоставянето на недискриминационен достъп до мрежите и трансграничната търговия през междусистемните връзки между контролните райони. Междусистемният капацитет е често ограничен и не винаги е възможно да поеме физическите потоци в резултат на търговски сделки. В тази връзка функционирането на електроенергийните пазари е силно зависимо от това как капацитета на междусистемните връзки се разпределя и как се управляват натоварванията на мрежите.

Въпреки че Регламент (ЕО) № 1228/2003 (първи регламент) и Насоките за управление на претоварванията 770/2006/EC допринесе значително за подобряване на разпределението на капацитет и управление на претоварванията, интеграцията на националните пазари чрез ефективно и ефикасно използване на капацитета на междусистемните връзки не е напълно постигната.Третият енергиен пакет дефинира нова европейска регулаторна рамка с насоки за решаване на проблеми пред интеграцията на електроенергийните и газови пазари в ЕС. В този контекст АСЕР, в съответствие с член 6 (2) от Регламент (ЕО) № 714/2009, следва да представи на Комисията правила за разпределение на капацитета и за управление на претоварванията до 31 юли 2011.

В тази връзка АСЕР публикува консултативен документ (Рамкови насоки) за обществени консултации. Коментари по документа могат да бъдат подавани до 10 юни 2011 година.

  • Проект на рамкови насоки за балансиране на газовите преносни системи, съгласно чл. 6(2) от Регламент (EC) No 715/2009

Пазарите на газ в Европа са фрагментирани, с няколко балансиращи зони в целия Европейски съюз (ЕС) и различна организация на балансиране. Това води до наличие на бариери пред новите участници на пазарите на газ в ЕС. Същевременно в много държави-членки, ползвателите на мрежата все още не са редовно информирани по време на периодите на балансиране, дали тяхното портфолио е в равновесие и дали имат достъп до ликвидни пазари на едро за търговия. Това пречи на способността на новите участници на пазара да балансират портфейлите си и увеличава зависимостта им от заплащане на такси при дисбаланс. На операторите на преносни системи се налага да предприемат по-голямата част от балансирането. В много от случаите таксите при дисбаланс не отразяват разходите на оператора на преносната система за балансиране на газопреносната мрежа. Това може да доведе до стимули за неефективно поведение и кръстосано субсидиране между ползватели на мрежата, които биха могли да се разглеждат като дискриминационни.

 

Проектът на Рамкови насоки има за цел да установи ясни и обективни принципи за разработване на мрежови кодекс за балансиране на природния газ. Чрез този кодекс ще се определи на пазарна основа – Европейски газов балансиращ механизъм, който да позволи на потребителите на мрежата да търгуват ефективно, включително и презгранично.

 

Коментари по документа могат да бъдат подавани до 11 юни 2011 година.

Още по темата:

Рамкови насоки за разпределение на електроенергиен капацитет и управление на претоварванията


 Проект на рамкови насоки за балансиране на газовите преносни системи

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: