Начало НовиниАнализиСъбитияБезпрецедентен ръст на часовете с отрицателни цени на едро през Q3 2023 в ЕС

Върни се назад

Назад

Безпрецедентен ръст на часовете с отрицателни цени на едро през Q3 2023 в ЕС

Безпрецедентен ръст на часовете с отрицателни цени на едро през Q3 2023 в ЕС

Третото тримесечие на 2023 г. се характеризира с продължаване на положителните тенденции за поддържане на по-ниски цени на едро на електроенергията, отразявайки развитието на цените на газа. Ниските нива на цените на газа, съчетани с потиснато търсене, по-високо производство на енергия от възобновяеми източници заедно с повишената наличност на ядрена енергия, спомогнаха за облекчаване на цените на едро на пазарите в ЕС, показват данните от регулярния тримесечен обзорен анализ на пазарите на електроенергия в ЕС.

Подобренията в пазарните основи подкрепиха спада на цените на едро на електроенергията на европейския пазар през третото тримесечие в сравнение с историческите върхове година по-рано. Средната цена на електроенергията на европейския енергиен бенчмарк е 85 евро/МВтч или със 74% по-ниска от тази през 2023 г. Най-големият спад на цените на годишна база в държавите-членки е регистриран във Финландия и Франция (- 80%) и Дания (-77%).

За този период потреблението на електрическа енергия в ЕС спада с 4% спрямо референтния период на 2023, продиктувано от спад на потреблението от промишлеността и промяна в поведението на потреблението в отговор на високите цени през 2022, и в комбинация  с климатични фактори. Нещо повече, потреблението е по-ниско от това от 2023 за същия период.

Делът на ВЕИ се увеличи от 37% (Q3 2022 ) до 46% (Q3 2023). Същевременно делът на изкопаемите горива спада от 41% (Q3 2022 ) до 32% (Q3 2023).

Соларната и вятърна енергия (от наземни инсталации) записаха най-голямото увеличение. Производството на слънчева енергия направи скок от 23% (+13 TWh), а вятърната енергия от наземни инстлации с 21% (13 TWh). Водната енергия също увеличи значително електропроизводството с 12 % (+8 TWh). Производството от вятърна енергия от инсталации разположени в морето нараства с 14 % (+1 TWh). Заедно вятърната и слънчевата енергия  са произвели 155 ТВтч, което съизмеримо със сбора от производството на газ, въглища и лигнитни въглища (157 ТВтч) през разглеждания период.

Въглищното електропроизводство отбелязва драматичен спад от 39% (-41ТВтч). Производството от по-малко въглероднооинтензивния източник-газ също регистрира съществено понижение от 17% (-19ТВтч). В резултат на възстановеното ядрено производство  в Европа,  произведената електроенергия от този източник се повиши с 7% (+10 ТВтч).

Спадът на цените на едро обуслови по-ниски цени на  за електроенергия на домакинствата. В големите столици на ЕС се отчита спад от 16% спрямо същия период на 2022. Въпреки смекчения натиск, цените на дребно остават 31%  по-високи спрямо третото тримесечие на 2021.

Близо 605 000 нови електрически превозни средства са регистрирани в рамките на разглеждания период, като това е впечатляващ ръст от 36% спрямо Q3 2022.

Безпрецедентен ръст на броя на часовете с отрицателни цени на едро (2898), което 85 пъти по-висок спрямо година по-рано. Над 52% от тези часове са регистрирани през септември 2023 през периодите на високи нива на производство от слънце и вятър, заедно с ниско потребление. Денят с най-много отчетени отрицателни цени е 8 август 2023 (421 бр), когато слабото потребление и изобилието от соларна и вятърна енергия потопиха цените под нулата за повече от няколко часа на пазарите на Централна, Източна, Западна Европа, и най-вече на тези от скандинавските страни. В Норвегия, Швеция, Финландия и Дания почти 24 часа от този ден са регистрирани отрицателни цени.

За повече информация: Q3 2023 electricity market report

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: