Начало НовиниАнализиСъбитияБроят на микроинсталациите за ВЕИ в Полша надхвърли 1,4 млн. през 2023

Върни се назад

Назад

Броят на микроинсталациите за ВЕИ в Полша надхвърли 1,4 млн. през 2023

Броят на микроинсталациите за ВЕИ в Полша надхвърли 1,4 млн. през 2023

През 2023 г. броят на микроинсталациите за възобновяеми енергийни източници в Полша нараства до над 1,4 милиона, а инсталираната им мощност надхвърля 11,3 GW. Неизменно на първо място излизат фотоволтаичните инсталации за потребители. В сравнение с предходните години обаче темпът на растеж на този тип инсталации се забавя, както по отношение на техния брой, така и по отношение на нарастващата им мощност.

Това са изводите от последния доклад за енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници от микроинсталации и отдадена към разпределителната мрежа през 2023 г., изготвен от полския енергиен регулатор URE.

В продължение на години наблюдаваме бърз ръст на пазара на инсталации за възобновяема енергия за потребители, като към края 2023 г. броят им достигна 1,4 милиона. Динамиката на тяхното развитие през последните години, както по отношение на броя, така и по отношение на капацитета на микроинсталациите за ВЕИ, потвърждава необходимостта от увеличаване на инвестициите в мрежовата инфраструктура. А разпределителните мрежи са една от най-важните области на дейност-подчертава президентът на URE Рафал Гавин.

Според доклада в края на 2023 г. към електропреносната мрежа в Полша са били свързани 1403875 микроинсталации, произвеждащи електроенергия, с обща инсталирана мощност от почти 11,3 GW. Почти 98% от тези инсталации са били използвани от просуматори, които са експлоатирали 1 386 792 микроинсталации.

По-голямата част, т.е. повече от 99,9 % (1 403 199) от микроинсталациите за ВЕИ в  Полша са използвали слънчева фотоволтаична (PV) енергия. Именно тези инсталации са доминиращи със съответно 99,8 % или 11,3 GW от инсталираната мощност на микроинсталациите.

През 2023 г. микроинсталациите за ВЕИ са доставили над 7,3 TWh електроенергия в разпределителните мрежи, като слънчевата енергия  представлява почти цялата произведена енергия (99,7%). Почти 98% (7,1 TWh) от отдадената към мрежата електроенергия е от инсталации, управлявани от просуматори.

Въпреки това, за разлика от предходните години, през 2023 г. се наблюдава леко намаление на дела на просуматорите в общото количество енергия, доставено в мрежата от всички производители на микроинсталации. През предходните години този дял постепенно се увеличаваше, като в края на 2022 г. достигна 98,1 %. Едва забелижима е промяната през 2023 г., а  именно дял от  97,7 %.

В края на 2023 г. повече от 2/3 от микроинсталациите на потребители (близо 930 000) са свързани към мрежата на двама оператори: PGE Dystrybucja и Tauron Dystrybucja. Също така почти две трети от енергията, произведена от най-малките инсталации за ВЕИ, е била отдадена към мрежите на тези оператори.

Важно е да се отбележи, че през последните години темповете на растеж се забавят както по отношение на броя на новите микроинсталации, така и по отношение на допълнителното количество електроенергия, което те произвеждат. Динамиката на растежа на броя на микроинсталациите за потребители намалява от около 41 % през 2022 г. до около 15 % през 2023 г.

Източник: URE

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: