Начало НовиниАнализиСъбитияБългария – под установените тавани за емисии на SO2

Върни се назад

Назад

България – под установените тавани за емисии на SO2

България – под установените тавани за емисии на SO2

Европейската агенция по околна среда публикува доклада си за наблюдение на четирите замърсителя на въздуха, покрити от Директивата за националните емисионни тавани – серен диоксид (SO2), азотни окиси (NOx), неметанови органични летливи съединения (NMVOCs) и амоняк (NH3). Замърсителите, обхванати в доклада увреждат човешкото здраве и околната среда като допринасят за формирането на приземен озон и прахови частици, водещи до подкиселяване и еутрофикация.
Данните за 2009 г. и прогнозите на страните за 2010 г. показват съществуващ проблем само с достигане на таваните за емисиите на азотни окиси, основно дължащи се на транспортния сектор в Европа. За останалите три замърсителя (SO2 – от производство на електрическа енергия и индустрия, NMVOCs – от транспортния сектор, NH3 – основно от селското стопанство) страните от ЕС-27 остават под поставените им тавани.

Преглед по страни

Страна – членка
NOx
NMVOCs
SO2
NH3
Австрия
×
Белгия
×
България
Кипър
Чехия
Дания
×
Естония
Финландия
Франция
×
Германия
×
×
×
Гърция
×
Унгария
Ирландия
×
Италия
Литва
Латвия
Люксембург
×
Малта
Холандия
×
×
Полша
Португалия
×
Румъния
Словакия
Словения
×
Испания
×
×
Швеция
Великобритания
17
23
27
25
×
10
4
0
2
 ‘‘ показва, че страната очаква да достигне своите емисионни тавани за 2010, докато ‘x’ показва, че таваните ще бъдат надвишени

Още по темата:

 Разгледайте доклада

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: