Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияБългария – под установените тавани за емисии на SO2

Върни се назад

Назад

България – под установените тавани за емисии на SO2

България – под установените тавани за емисии на SO2

Европейската агенция по околна среда публикува доклада си за наблюдение на четирите замърсителя на въздуха, покрити от Директивата за националните емисионни тавани – серен диоксид (SO2), азотни окиси (NOx), неметанови органични летливи съединения (NMVOCs) и амоняк (NH3). Замърсителите, обхванати в доклада увреждат човешкото здраве и околната среда като допринасят за формирането на приземен озон и прахови частици, водещи до подкиселяване и еутрофикация.
Данните за 2009 г. и прогнозите на страните за 2010 г. показват съществуващ проблем само с достигане на таваните за емисиите на азотни окиси, основно дължащи се на транспортния сектор в Европа. За останалите три замърсителя (SO2 – от производство на електрическа енергия и индустрия, NMVOCs – от транспортния сектор, NH3 – основно от селското стопанство) страните от ЕС-27 остават под поставените им тавани.

Преглед по страни

Страна – членка
NOx
NMVOCs
SO2
NH3
Австрия
×
Белгия
×
България
Кипър
Чехия
Дания
×
Естония
Финландия
Франция
×
Германия
×
×
×
Гърция
×
Унгария
Ирландия
×
Италия
Литва
Латвия
Люксембург
×
Малта
Холандия
×
×
Полша
Португалия
×
Румъния
Словакия
Словения
×
Испания
×
×
Швеция
Великобритания
17
23
27
25
×
10
4
0
2
 ‘‘ показва, че страната очаква да достигне своите емисионни тавани за 2010, докато ‘x’ показва, че таваните ще бъдат надвишени

Още по темата:

 Разгледайте доклада

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: