Начало НовиниАнализиСъбитияВЕИ в отоплението и охлаждането продължава да расте

Върни се назад

Назад

ВЕИ в отоплението и охлаждането продължава да расте

ВЕИ в отоплението и охлаждането продължава да расте

Енергията за отопление и охлаждане съставлява около половината от общото брутно крайно потребление на енергия в ЕС. През 2022 г. делът на енергията от възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане продължи да нараства, като средната стойност за ЕС е 24,8%, което е с 1,8 процентни пункта (пр.п.) повече в сравнение с 2021 г. (23,0%).

В България този дял е 31,67% или слабо повишение от малко над един п.п. спрямо година по-рано.

Share of energy from renewable sources for heating and cooling, 2022. Bar chart. Click dataset below.

Швеция е начело по отношение на възобновяемите енергийни източници в отоплението и охлаждането с дял от 69,3%, следвана от Естония (65,4%). И двете държави използват предимно биомаса и термопомпи. След тях се нарежда Латвия (61,0 %), която разчита предимно на биомаса.

За разлика от тях, най-нисък дял на възобновяемите източници за отопление и охлаждане е отчетен в Ирландия (6,3 %), Нидерландия (8,6 %) и Белгия (10,4 %).

В абсолютно изражение брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в ЕС постепенно се е увеличило с течение на времето, най-вече поради приноса на биомасата и термопомпите в този подсектор. За период от 10 години средният дял на енергията от възобновяеми източници за отопление и охлаждане е нараснал от 18,6 % на 24,8 %. И тук, както при транспорта е необходим сериозен тласък, за да се постигнат новите цели, въведени с Директива 2023/2413 на ЕС от 18 октомври 2023 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED III). Тази директива изисква от страните от ЕС да увеличат средногодишния си дял на възобновяемите енергийни източници в отоплението и охлаждането с поне 0,8 пр.п. от 2021 до 2025 г. и с поне 1,1 пр.п. от 2026 до 2030 г.

Източник: Евростат

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: