Начало НовиниАнализиСъбитияВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г.

Върни се назад

Назад

ВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г.

ВЕИ: Основен източник на производство на енергия през 2021 г.

Производството на енергия в ЕС е разпределено в редица различни енергийни източници: твърди гориваприроден газсуров нефтядрена енергия и възобновяема енергия (като биомаса, хидроенергиявятърна и слънчева енергия).

През 2021 г. най-големият източник, допринасящ за производството на първична енергия в ЕС, е енергията от възобновяеми източници (41 % от общото производство на енергия в ЕС). Такъв е случаят от 2016 г., когато възобновяемите енергийни източници за първи път надминаха ядрената енергия. Ядрената енергия (31 %) е вторият по големина източник, следван от твърдите горива (18 %), природния газ (6 %), суровия нефт (3 %) и други (0,2 %).

Производство на енергия в страните от ЕС

Производството на енергия е много различно в отделните държави членки на ЕС.

През 2021 г. енергията от възобновяеми източници е била единственият източник на първично производство в Малта (с други думи, тази държава не е произвеждала друг вид енергия). Енергията от възобновяеми източници също е основен източник в редица държави от ЕС с дял над 95 % в Латвия (близо 100 %), Португалия (98 %) и Кипър (96 %).

Твърдите горива са основният източник на енергия, произвеждан в Полша (72 %), Естония (56 %) и Чехия (45 %).

Природният газ има най-голям дял в Нидерландия (58 %) и Ирландия (42 %; основният източник на производство на енергия са възобновяемите енергийни източници и биогоривата с 49 %. Междувременно делът на суровия петрол е най-голям в Дания (35 %; основният му източник са възобновяемите енергийни източници и биогоривата с 48 %).

Производство на енергия в държавите от EFTA

Докато възобновяемата енергия представлява 100 % от първичното производство в Исландия, в Норвегия представлява само 7 % , където делът на природния газ (47 %) и нефта (45 %) е най-голям.

Енергията, произведена в ЕС, покрива само 42 % от потреблението

През 2021 г. производството на енергия съответства само на 42 % от потреблението на енергия, което изисква внос от ЕС от трети държави. Ето защо, за да има пълна представа за енергийните нужди на ЕС, производството трябва да се разглежда в перспектива с вноса.

През 2021 г. основният внесен енергиен продукт е бил петролните продукти (включително суровият нефт, който е основният компонент), на който се падат почти две трети от вноса на енергия в ЕС (64 %), следван от природния газ (25 %) и твърдите изкопаеми горива (6 %).

Искате ли да научите повече?

Повече информация за енергетиката може да бъде намерена в актуализираното издание за 2023 г. на интерактивната публикация на Евростат „Да хвърлим светлина върху енергетиката в ЕС“.

Това издание обхваща и обединява всички основни показатели, публикувани за 2021 г., и най-новите цени на газа и електроенергията за първата половина на 2022 г.

Повече информация има и на следните линкове:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: