Начало НовиниАнализиСъбитияВече има споразумение по новите TEN-E правила за трансграничната енергийна инфраструктура

Върни се назад

Назад

Вече има споразумение по новите TEN-E правила за трансграничната енергийна инфраструктура

Вече има споразумение по новите TEN-E правила за трансграничната енергийна инфраструктура

Нови правила на ЕС за трансгранична енергийна инфраструктура (TEN-E) и бъдещи проекти от общ интерес (PCI) бяха принципно договорени след политическото споразумение, постигнато от преговарящите на Съвета, Европейския парламент и Комисията на тристранната им среща в средата на декември. Въз основа на предложението на Комисията за обновяване на Регламента за трансевропейската мрежа за енергия (TEN-E), внесено през декември 2020 г., споразумението подкрепя основната насока на подхода на Комисията, а именно да модернизира съществуващия регламент (който датира от 2013 г.) и да го приведе в пълно съответствие с целите на Зелената сделка.

Ключовите елементи на политическото споразумение включват засилена рамка за трансгранично сътрудничество за ускоряване на прилагането на офшорни мрежи като ключов елемент от енергийния преход, засилен фокус върху инфраструктурни категории като интелигентни електрически мрежи, разширен обхват за включване на водородни мрежи, както и задължителна оценка на устойчивостта за всички допустими проекти. Друга промяна са новите разпоредби относно подкрепата за проекти, свързващи ЕС с трети държави, наречени проекти от взаимен интерес (Projects of Mutual Interest/PMI), които допринасят за целите на ЕС в областта на енергетиката и климата по отношение на сигурността на доставките и декарбонизацията, като признават нарастващата им роля в енергийния преход.

Макар че политическото споразумение приема общия принцип, че регламентът вече не трябва да предоставя подкрепа за инфраструктура за изкопаеми горива, както беше предложено от Комисията, съзаконодателите се съгласиха да позволят блендинг проекти по време на преходен период, който ще приключи през 2029 г.

Новите правила също така предвиждат ревизирана рамка за управление, за да се подобри процеса на планиране на инфраструктурата и да се гарантира, че е в съответствие с ЕС климатичните цели и принципи за интеграция на енергийната система, чрез засилено участие на заинтересованите страни по време на процеса, засилена роля на ACER и подобрен надзор от страна на Комисията. Освен това, мерките имат за цел опростяване на административните процедури, ускоряване на изпълнението на проекти, съкращаване на процедурите за издаване на разрешителни за PCI, за да се избегнат забавяния на проекти, които улесняват енергийния преход, и засилване на прозрачността и участието в консултациите.

След политическото споразумение текстът трябва да бъде одобрен от Съвета и Европейския парламент, преди да бъде официално приет. Това ще бъде първата част от ново енергийно законодателство, договорено от Комисията на Фон дер Лайен. Следователно това ще бъдат правилата, които се прилагат, когато става въпрос за изготвянето на 6-ия списък на PCI от Комисията, който трябва да бъде публикуван през есента на 2023 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: