Начало НовиниАнализиСъбитияВлиза в сила първият мрежов кодекс за киберсигурност на трансграничния пренос на електронерегия

Върни се назад

Назад

Влиза в сила първият мрежов кодекс за киберсигурност на трансграничния пренос на електронерегия

Влиза в сила първият мрежов кодекс за киберсигурност на трансграничния пренос на електронерегия

На 24 май 2024 г. в Официален вестник беше публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2024/1366 на Комисията от 11 март 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на мрежов кодекс относно специфични за сектора правила за свързаните с киберсигурността аспекти на трансграничните потоци на електроенергия. Регламентът влиза в сила като DSO Entity и ENTSO-E отбелязаха публикацията със съвместна декларация:

„Днес Европейският съюз публикува първия по рода си Мрежов кодекс на ЕС за киберсигурност в електроенергийния сектор. Публикацията е важна стъпка за подобряване на киберустойчивостта на критичната енергийна инфраструктура и услуги на ЕС.

Новият Мрежов кодекс за киберсигурност е разработен в отговор на нарастващата цифровизация и взаимосвързаност на националните енергийни системи. Той осигурява общ стандарт за гарантиране на сигурността и надеждността на взаимосвързаната система.

Мрежовият кодекс ще подпомогне постигането на високо общо ниво на киберсигурност за трансграничните потоци на електроенергия в Европа чрез установяване на общи правила за извършване на оценки на риска за киберсигурността, докладване на кибератаки, заплахи и уязвимости и установяване на управление на риска за киберсигурността. Той включва и препоръки за сигурността на веригата за доставки.

Публикуването на мрежовия кодекс за киберсигурност бележи важен етап от завършването на вътрешния енергиен пазар и постигането на целите на Европейския съюз в областта на енергетиката, както на ниво преносни, така и на ниво разпределителни електроенергийни мрежи. Мрежовият кодекс стана задължителен по силата на правото на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2019/943 относно електроенергията и в Плана за действие на ЕС за цифровизация на енергийната система от 2022 г.

Изготвянето на мрежовия кодекс беше постигнато благодарение на отличното сътрудничество между Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSO-E) и Европейската организация на операторите на разпределителни системи (DSO Entity). През следващите месеци ENTSO-E и DSO Entity ще продължат сътрудничеството си и работата по различните документи, които ще дадат насоки за прилагането на Мрежовия кодекс.“

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: