Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияСлънчева и вятърна година

Върни се назад

Назад

Слънчева и вятърна година

Слънчева и вятърна година

Производство

Производството на електроенергия в страната за първите девет месеца на годината възлиза на 38 290 ГВтч или 14% ръст спрямо същия период на 2021 г. съгласно данните на ENTSOE.

Запазва се тенденцията от началото на година на значителен растеж (+42,4% ) на електрическата енергия от лигнитни въглища. През юли, август и септември електропроизводството от този местен ресурс не спада под 17000 ГВтч (на месечна основа).

Въпреки трудностите на пазарите на газ и високите цени, в рамките на разглеждания девет месечен период, електропроизводството от газ успява все още да отчита растеж от 2,4%. Това се дължи най-вече на по-силното производство през първите три месеца на 2022 г. Прави впечатление, двойно по-ниското производство през месец септември, спрямо година по-рано, което е едва 116 ГВтч. Общо производството на електрическа енергия от газ е 1960 ГВтч.

При твърдите въглища е налице спад от 6,2% спрямо деветмесечието на 2021 г..

Общо от изкопаеми горива са произведени 19 695 Гвтч или 35% повече спрямо референтния период на 2021 г..

Ядрената енергия също допринася за увеличеното електропроизводство. Електрическата енергия от този ресурс достига 12 816 Гвтч или ръст от 2,3%.

През месеците юли, август и септември произведената електроенергия от язовирни ВЕЦ е 534 Гвтч, а от ВЕЦ на течаща вода 260 Гвтч или общо ръст от 5% спрямо същите месеци на 2021 г.. Този ръст обаче не може да компенсира натрупания през първото полугодие на 2022 г. спад на производството от водна енергия и неработещата ПАВЕЦ ЧАИРА. Общото производство на електрическа енергия от хидро източници е намаляло с 25,7%, достигайки 3 072 ГВтч.

До момента годината за фотоволтаичните централи се оказва изключително „слънчева“. През месец юли електропроизводството от слънчеви мощности подобри високите стойности от м. май и отбеляза нов рекорд от над 200 ГВтч. Общо производството от този вид ВЕИ е 1408 Гвтч или 15,7% увеличение спрямо същия период на 2021 г..

Годината продължава да е благоприятна и за вятърната енергия като произведената електроенергия възлиза на 1081 Гвтч или ръст от 13,6%.

Производството от биомаса е в размер на  190 ГВтч, ниво близко до това от миналата година на референтния период, а от отпадъци 26 ГВтч (+39%).

Производство на електроенергия по видове източници за деветмесечието, МВтч

Потребление

От началото на годината до края на септември потреблението на електроенергия в страната се запазва на ниво 28 164 ГВтч  – близко с това за същия период на 2021 г., но с 5,2% по-високо спрямо пандемичната 2020г..

Потребление на електроенергия през деветмесечието, ГВтч

Внос и износ

Вносът на електроенергия за първите 9 месеца се е свил с 40% като зад това основно стои намалелия внос от Румъния с  37%.

Износът на електроенергия е нараснал с 53,8% спрямо същия период на 2021г. Най-големите количества електроенергия са в посока Румъния  (2885 ГВтч), които са над два пъти по-високи спрямо референтния период на 2021 г.., следвани от Сърбия (2788 Гвтч) и С. Македония (2019 Гвтч). Износът към Турция също е над два пъти по-висок спрямо година по-рано (1651 Гвтч). Количествата изнесена електроенергия за Гърция са незначително по-ниски спрямо миналата година (1546 Гвтч; -о,5%).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: