Начало НовиниАнализиСъбитияСлънчева и вятърна година

Върни се назад

Назад

Слънчева и вятърна година

Слънчева и вятърна година

Производство

Производството на електроенергия в страната за първите девет месеца на годината възлиза на 38 290 ГВтч или 14% ръст спрямо същия период на 2021 г. съгласно данните на ENTSOE.

Запазва се тенденцията от началото на година на значителен растеж (+42,4% ) на електрическата енергия от лигнитни въглища. През юли, август и септември електропроизводството от този местен ресурс не спада под 17000 ГВтч (на месечна основа).

Въпреки трудностите на пазарите на газ и високите цени, в рамките на разглеждания девет месечен период, електропроизводството от газ успява все още да отчита растеж от 2,4%. Това се дължи най-вече на по-силното производство през първите три месеца на 2022 г. Прави впечатление, двойно по-ниското производство през месец септември, спрямо година по-рано, което е едва 116 ГВтч. Общо производството на електрическа енергия от газ е 1960 ГВтч.

При твърдите въглища е налице спад от 6,2% спрямо деветмесечието на 2021 г..

Общо от изкопаеми горива са произведени 19 695 Гвтч или 35% повече спрямо референтния период на 2021 г..

Ядрената енергия също допринася за увеличеното електропроизводство. Електрическата енергия от този ресурс достига 12 816 Гвтч или ръст от 2,3%.

През месеците юли, август и септември произведената електроенергия от язовирни ВЕЦ е 534 Гвтч, а от ВЕЦ на течаща вода 260 Гвтч или общо ръст от 5% спрямо същите месеци на 2021 г.. Този ръст обаче не може да компенсира натрупания през първото полугодие на 2022 г. спад на производството от водна енергия и неработещата ПАВЕЦ ЧАИРА. Общото производство на електрическа енергия от хидро източници е намаляло с 25,7%, достигайки 3 072 ГВтч.

До момента годината за фотоволтаичните централи се оказва изключително „слънчева“. През месец юли електропроизводството от слънчеви мощности подобри високите стойности от м. май и отбеляза нов рекорд от над 200 ГВтч. Общо производството от този вид ВЕИ е 1408 Гвтч или 15,7% увеличение спрямо същия период на 2021 г..

Годината продължава да е благоприятна и за вятърната енергия като произведената електроенергия възлиза на 1081 Гвтч или ръст от 13,6%.

Производството от биомаса е в размер на  190 ГВтч, ниво близко до това от миналата година на референтния период, а от отпадъци 26 ГВтч (+39%).

Производство на електроенергия по видове източници за деветмесечието, МВтч

Потребление

От началото на годината до края на септември потреблението на електроенергия в страната се запазва на ниво 28 164 ГВтч  – близко с това за същия период на 2021 г., но с 5,2% по-високо спрямо пандемичната 2020г..

Потребление на електроенергия през деветмесечието, ГВтч

Внос и износ

Вносът на електроенергия за първите 9 месеца се е свил с 40% като зад това основно стои намалелия внос от Румъния с  37%.

Износът на електроенергия е нараснал с 53,8% спрямо същия период на 2021г. Най-големите количества електроенергия са в посока Румъния  (2885 ГВтч), които са над два пъти по-високи спрямо референтния период на 2021 г.., следвани от Сърбия (2788 Гвтч) и С. Македония (2019 Гвтч). Износът към Турция също е над два пъти по-висок спрямо година по-рано (1651 Гвтч). Количествата изнесена електроенергия за Гърция са незначително по-ниски спрямо миналата година (1546 Гвтч; -о,5%).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: