Начало НовиниАнализиСъбитияВъздействията на електрическите превозни средства върху енергийните системи и пазари

Върни се назад

Назад

Въздействията на електрическите превозни средства върху енергийните системи и пазари

Въздействията на електрическите превозни средства върху енергийните системи и пазари

Тази седмица CEER публикува доклад, изследващ развитието и проблеми от различен характер, свързани с  електрическата мобилност (CEER Report Electric Vehicles: Network Management and Consumer Protection).

На енергийния пазар на дребно доставчиците на енергия и услуги предлагат все повече продукти и услуги, ориентирани към потребителите на електрически превозни средства (ЕПС). Същевременно, инфраструктурите за разпределение и пренос трябва да бъдат подготвени за разполагането на зарядни станции за електромобили. За енергийните регулатори това означава адаптиране на съществуващата нормативна уредба или дори разработване на нови регулаторни подходи, за да бъдат в крак с развитието на мрежите и пазара.

Електрическите превозни средства ще окажат значително въздействие върху енергийните системи:

1) Увеличаване на инфраструктурата за зареждане: Електрическите превозни средства изискват инфраструктура за зареждане, която да се разпространи в цяла Европа, за да отговори на нуждите на потребителите от зареждане, независимо дали става въпрос за обществени или частни пространства. Според неотдавнашни проучвания броят на обществените зарядни точки, необходими в ЕС до 2030 г., ще надхвърли 2 милиона в сравнение с днешните приблизително 510 000. Съгласно информацията в доклада в България има 1100 броя публично достъпни точки за зареждане.

2) По-голямо търсене на електроенергия: Електрическата мобилност също така представлява повишено търсене на електроенергия и ще изисква укрепване на мрежата и по-големи инвестиции от страна на системните оператори. Колкото повече електромобили се разпространяват, толкова повече капацитет за зареждане ще е необходим и толкова повече устойчивост ще е необходима на системата, за да се гарантира нейната стабилност и способност да посреща търсенето.

3) Нови мерки за регулиране и защита на потребителите: С увеличаването на броя на електрическите превозни средства ще възникнат регулаторни предизвикателства в контекста на новите бизнес модели, продукти и услуги, които се появяват на енергийния пазар на дребно. Ще се появят и въпроси, свързани със защитата и ангажираността на потребителите, като например достъпността на продуктите и услугите за електромобили, информираността за възможностите и ползите от интелигентното зареждане и прозрачността на цените в публичната и частната инфраструктура за зареждане на електромобили.

Като се има предвид очакваното въздействие на електрическата мобилност върху мрежата, е важно да се предприемат активни мерки и да се смекчат потенциалните отрицателни въздействия чрез оптимизиране на локализирането/разполагането на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства. Това ще помогне да се сведе до минимум необходимостта от допълнителни инвестиции в мрежата и да се гарантира ефективността на интелигентните стимули за зареждане. Повечето от тези мерки разчитат на икономически стимули, за да направят интелигентното зареждане привлекателно за потребителите, било то под формата на по-ниски мрежови тарифи или различни тарифи за електроенергия в зависимост от времето на зареждане.

Въпреки това, някои инициативи, които вече са приети от националните регулатори, показват, че са възможни алтернативни подходи за смекчаване на очакваните въздействия, като например чрез регулаторни изисквания. Например в Обединеното кралство новите частни зарядни точки са конфигурирани така, че да възпрепятстват зареждането в периоди на високо потребление на енергия.

За повече информация: към доклада на CEER

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: