Начало НовиниАнализиСъбитияВъпреки предупрежденията на експертите, промените в методиката за ДПИ влизат в сила от 01.11.2021

Върни се назад

Назад

Въпреки предупрежденията на експертите, промените в методиката за ДПИ влизат в сила от 01.11.2021

Въпреки предупрежденията на експертите, промените в методиката за ДПИ влизат в сила от 01.11.2021

„От 1 ноември над 250 хиляди фирми, заплащащи по цени на доставчик от последна инстанция /ДПИ/, ще получават отстъпка в цената на електроенергията. Приетите промени в Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ са в изпълнение на мерките за ограничаване на негативното влияние на високите борсови цени върху голяма част от небитовите потребители„. Това гласи съобщението на сайта на КЕВР от 26.10.2021 година.

Промените бяха приети и ще влезнат в сила въпреки настойчивите предупреждения на енергийни експерти и компании, че предвиденото изменение ще има минимален ценови ефект за клиентите за сметка на сериозен финансов риск за енергийните компании и внасяне на допълнителна нестабилност в енергийния сектор. 

Комисията за енергийно и водно регулиране потвърждава в съобщението си, че е приела изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция /Методиката/, които са в изпълнение на мерките, обявени от правителството и от енергийния регулатор, за ограничаване негативното влияние на цените на електроенергията на борсовия пазар върху небитовите потребители.

По думите на КЕВР, промените в Методиката са насочени към малките и средни бизнес потребители, които са на свободния пазар на електроенергия, но не са сключили договор с търговец, а се снабдяват с електроенергия по цени на доставчик от последна инстанция (ДПИ). Това е най-скъпият начин за снабдяване, който има дисциплиниращ ефект с цел да стимулира потребителите да сключат договор с търговец на електроенергия. Към момента в тази ситуация са около 256 хиляди небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи електроенергия от свободния пазар.

Какво по същество представлява промяната в Методиката?

С приетите промени в Методиката се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което ще позволи сметките на небитовите потребители на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на MWh. КЕВР обещава мярката да има краткосрочен характер – в рамките на 3 месеца, считано от 1.11.2021 г. като през това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар, за да не заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока. Съгласно Методиката средната продажна цена на електроенергията на ДПИ е обвързана с цената на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия, като включва и компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“. С приетите изменения, за посочения 3-месечен период, тази компонента ще бъде в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh, което ще намали средната продажна цена за клиенти на ДПИ. По този начин, според КЕВР, за малките небитови клиенти се осигурява допълнителен преходен период, през който те ще могат да сключат договор с доставчик по свой избор.

Решението на регулатора за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ е изпратено за публикуване в „Държавен вестник“, с оглед нормативният акт да влезе в сила от 1.11.2021 г.

Какви са опасенията от прилагане на промените?

Становището на Института за енергиен мениджмънт по темата обобщава основните експертни тревоги от прилагане на изменената Методика. В основни линии, подходът на КЕВР залага на силно орязване на приходите на ДПИ лицензиантите, като основна мярка за намаляване на цените за небитовите клиенти – частни, държавни и общински компании и бюджетни структури – получаващи електроснабдяване от ДПИ. В момента, по официални данни на КЕВР, от ДПИ се снабдяват 256 хиляди небитови потребители на ниско напрежение, или 41% от всички потребители, купуващи от свободния пазар на електроенергия. Това означава, че ще се взимат средства от едни компании (каквито са ДПИ лицензиантите), за да се постигне ефект за други компании – тези, които не са си намерили търговец на свободен пазар.

С промените в Методиката, клиентите няма да заплащат реалните разходи за покупка и балансиране на енергия, а разликата между разходи и приходи ще се покрива от ДПИ лицензиантите, които вече ще имат и граница на приходите си.  Същевременно, по този начин се опорочава функцията на доставчика от последна инстанция, тъй като се създава нов сегмент с регулирани цени.

Трябва да се припомни, че всичко това се случва, след като от това лято ДПИ лицензиантите са принудени да реализират неимоверно повече разходи за обслужването на рязко увеличения брой малки стопански и бюджетни клиенти, които не си намериха доставчик от свободен пазар и бяха служебно прехвърлени на ДПИ по силата на действащите правила.

Важно е да се отбележи, че 2/3 от клиентите, обект на защита чрез измененията в методиката, са с потребление на средностатистическо домакинство и за тях фактическият резултат от тази промяна няма да бъде повече от 1-2 лева месечно. Цената за този минимален ефект, който не решава генералния проблем с високите цени на електроенергията, обаче, ще бъде програмиран дефицит в приходите на ДПИ компаниите. Този дефицит ще засегне не само тяхната финансова стабилност, но и ролята им на „спешна помощ“ в българската енергетика. Трябва да припомним, че независимо от промяната в цената, предложена от КЕВР, мнозинството клиенти на ДПИ (особено общинските и ВиК дружествата) отдавна изпитват затруднения да си покриват месечните разходи за електроенергия и това също се отразява на финансовото състояние на ДПИ лицензиантите.

Безспорно трябва да се намерят механизми да се намали финансовата тежест за небитовите клиенти (особено като се има предвид бъдещото излизане на битовите потребители на пазара и фактът, че отново може да се изпадне в подобна ситуация), но тези механизми не трябва да са за сметка на който и да било друг участник в енергийния пазар – било то частна или държавна компания. И вероятно е време държавата да отговори на въпроса защо липсваше ясна, продължителна и насочена информационна кампания към малкия бизнес, вместо да се търси начин как един проблем да се прехвърля от болната на здравата глава.

Институтът за енергиен мениджмънт отново насочва внимание към това, че ако се приложи изменената Методика, с която се намаляват  цените на ДПИ, това може да доведе до непредвидими последствия за сектора.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: