Начало НовиниАнализиСъбитияВ сила влезе ново ЕС законодателство за батериите – по-устойчиви, кръгови и безопасни

Върни се назад

Назад

В сила влезе ново ЕС законодателство за батериите – по-устойчиви, кръгови и безопасни

В сила влезе ново ЕС законодателство за батериите – по-устойчиви, кръгови и безопасни

На 17 август 2023 влезна в сила нов регламент, който да гарантира, че батериите се събират, използват повторно и рециклират в Европа. Новият регламент за батериите ще гарантира, че в бъдеще батериите ще имат нисък въглероден отпечатък, ще използват минимални вредни вещества, ще се нуждаят от по-малко суровини от държави извън ЕС и ще се събират, използват повторно и рециклират в голяма степен в Европа. Това ще подпомогне прехода към кръгова икономика, ще повиши сигурността на доставките на суровини и енергия и ще засили стратегическата автономност на ЕС.

В съответствие с амбициите за кръговост на Европейския зелен пакт, Регламентът за акумулаторните батерии е първият европейски законодателен акт, в който се прилага подход, обхващащ целия жизнен цикъл, при който снабдяването, производството, използването и рециклирането се разглеждат и включват в един-единствен закон.

Батериите са ключова технология за задвижване на екологичния преход, за подкрепа на устойчивата мобилност и за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. За тази цел, считано от 2025 г., регламентът постепенно ще въведе изисквания за деклариране, класове на ефективност и максимални граници за въглеродния отпечатък на електрическите превозни средства, леките транспортни средства (като например електрически велосипеди и скутери) и акумулаторните промишлени батерии.

Регламентът за батериите ще гарантира, че батериите, пуснати на единния пазар на ЕС, ще могат да съдържат само ограничено количество вредни вещества, които са необходими. Веществата, използвани в батериите, пораждащи безпокойство,  ще бъдат редовно преразглеждани. 

Целите за ефективност на рециклирането, оползотворяване на материалите и рециклираното съдържание ще бъдат въведени постепенно от 2025 г. нататък. Всички събрани отпадъчни батерии ще трябва да бъдат рециклирани и ще трябва да се постигнат високи нива на оползотворяване, по-специално на суровини от изключителна важност като кобалт, литий и никел. Това ще гарантира, че ценните материали се оползотворяват в края на полезния им живот и се връщат в икономиката чрез приемане на по-строги цели за ефективност на рециклирането и оползотворяване на материалите с течение на времето.

От 2027 г. потребителите ще могат да отстраняват и заменят преносимите батерии в електронните си продукти по всяко време на жизнения цикъл. Това ще удължи живота на тези продукти преди окончателното им обезвреждане, ще насърчи повторната употреба и ще допринесе за намаляване на отпадъците след потребление.

За да се помогне на потребителите да вземат информирани решения относно това кои батерии да закупят, на етикета ще бъдат предоставени основни данни. QR кодът ще осигури достъп до цифров паспорт с подробна информация за всяка батерия, която ще помогне на потребителите и особено на професионалистите по веригата за създаване на стойност в усилията им да превърнат кръговата икономика в реалност за батериите.

Съгласно задълженията за надлежна проверка на новия закон дружествата трябва да идентифицират, предотвратяват и преодоляват социалните и екологичните рискове, свързани с набавянето, преработката и търговията със суровини като литий, кобалт, никел и естествен графит, съдържащи се в техните батерии.  Очакваното значително нарастване на търсенето на батерии в ЕС не следва да допринася за увеличаване на такива екологични и социални рискове.

Следващи стъпки

Сега работата ще се съсредоточи върху прилагането на законодателството в държавите членки и върху работа върху вторичното законодателство (актове за изпълнение и делегирани актове), което предвижда по-подробни правила.

Допълнителна информация

От 2006 г. насам батериите и отпадъчните батерии се регулират на равнището на ЕС съгласно Директивата за батериите. Комисията предложи тази директива да бъде преразгледана през декември 2020 г. поради новите социално-икономически условия, технологичното развитие, пазарите и използването на батериите.

Търсенето на батерии се увеличава бързо. Очаква се то да нарасне 14 пъти в световен мащаб до 2030 г. и ЕС може да представлява 17 % от това търсене. Това се дължи най-вече на електрификацията на транспорта. Подобно експоненциално нарастване на търсенето на батерии ще доведе до равностойно увеличение на търсенето на суровини, а оттам и до необходимостта от свеждане до минимум на тяхното въздействие върху околната среда.

През 2017 г. Комисията стартира Европейския алианс за акумулаторните батерии с цел изграждане на иновативна, устойчива и конкурентоспособна в световен мащаб верига за създаване на стойност в сектора на акумулаторните батерии в Европа и гарантиране на доставките на батерии, необходими за декарбонизация на транспортния и енергийния сектор.

Повече информация

Регламент за батериите

Уебстраница за батериите

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: