Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияГражданите могат да допринесат за енергийния преход в Европа

Върни се назад

Назад

Гражданите могат да допринесат за енергийния преход в Европа

Гражданите могат да допринесат за енергийния преход в Европа

Гражданите, институциите и бизнесът могат да помогнат за внедряването на възобновяема енергия и за намаляването на вноса на горива, като се превърнат в „просуматори“ (prosumers), които едновременно произвеждат и потребяват енергия. Публикуваният днес доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) показва, че енергийното просуматорство вече съществува в много форми и се очаква да се разрасне с благоприятни политики и по-добри и по-евтини технологии.

Докладът на ЕАОС ‘Energy Prosumers in Europe – Citizen participation in the energy transition’, публикуван днес, представя преглед на ролята на просуматорите на енергия от възобновяеми източници в Европа, както и проучване на добри практики и случаи на успешни инициативи.

Според доклада производството на енергия от възобновяеми източници от потребители – просуматори – може да предложи много ползи за участващите лица и за обществото. При високите цени на енергията и енергийната несигурност, които понастоящем засягат Европа, дребномащабното просуматорство предоставя на гражданите възможност да увеличат своята енергийна независимост и носи допълнителни социални ползи, включително изграждане на по-единни социални общности, включване и овластяване на потребителите.

Освен това такива проекти в голяма степен използват частни средства от домакинствата, които иначе не биха били на разположение за мащабни инвестиции във възобновяема енергия, се отбелязва в доклада на ЕАОС. Това може да ускори енергийния преход на Европа към възобновяеми енергийни източници, да намали зависимостта от вноса и да ограничи емисиите на парникови газове.

Просуматорите все още са изправени пред много предизвикателства, включително административни разходи, регулаторни пречки или липса на доброволци или опит. Възможностите за просуматорите обаче нарастват с развитието на технологиите и, което е по-важно, с все по-подкрепящата политическа рамка на ЕС. Сега просуматорите са ключов елемент от неотдавнашното предложение REPowerEU и промотираната там инициатива за слънчеви покриви. Според доклада на ЕАОС почти всички граждани на ЕС могат потенциално да станат енергийни просуматори.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: