Начало НовиниАнализиСъбитияГърция получи първа одобрение на програмата на Фонда за справедлив преход

Върни се назад

Назад

Гърция получи първа одобрение на програмата на Фонда за справедлив преход

Гърция получи първа одобрение на програмата на Фонда за справедлив преход

Благодарение на първата програма на Фонда за справедлив преход (ФСП), приета на 16.06.2022 от Европейската комисия, Гърция ще мобилизира инвестиции на обща стойност 1,63 млрд. евро за облекчаване на въздействието на прехода в областта на енергетиката и климата върху местната икономика и общество. Гръцкият план ще се възползва от безвъзмездни средства в размер на 1,38 млрд. евро от ФСП.

Програмата ще подкрепи декарбонизацията на най-засегнатите области от климатичните политики в страната, а именно Западна Македония, Мегалополис и съседните общини, както и постепенното спиране на електроцентралите на изкопаеми горива на островите в северната и южната част на Егейско море и на остров Крит. Подкрепата на ФСП ще насърчи диверсификацията и модернизацията на икономиката, включително създаването на нови работни места и повишаването на квалификацията и преквалификацията на хората, засегнати от прехода.

Малко над половината от средствата ще подкрепят предприемачеството чрез финансиране на съществуващи и нови предприятия, на бизнес инфраструктура и на по-силни връзки между предприятията и научните изследвания и иновациите.

Друга голяма част от средствата (20,4 % от общия размер) ще укрепват човешките ресурси и уменията на работната сила в засегнатите райони (повишаване на квалификацията и преквалификация) и ще насърчават заетостта.  Подкрепата на ФСП ще бъде насочена и към енергийния преход, адаптирането към земеползването и кръговата икономика (модернизация на енергийните системи, засилване на собственото производството чрез енергийни общности, възобновяеми енергийни източници, електромобилност и системи за съхранение на енергия).

Две инициативи със стратегическо значение също са част от програмата:

– „Зона за иновации“ в Западна Македония – организация, която се грижи за развитието на инфраструктурата и действията за иновативно предприемачество;

– „Хъб за биоикономика 360°“ в общините Мегалополис, Гортиния, Ойчалия и Триполи), имаща за цел да трансформира стопанската дейност в пълния спектър на веригата за създаване на стойност в областта на биоикономиката (селскостопанска и хранителна промишленост, кръгова и цифрова икономика).

През юли 2021 г. ЕК одобри Споразумението за партньорство с Гърция – първото, което беше одобрено сред 27-те държави членки. Споразумението включва значителни инвестиции – 30% от Европейския фонд за регионално развитие и 55% от Кохезионния фонд – в енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове.

Освен програмата за ФСП са одобрени и две други програми на политиката на сближаване, свързани със споразумението за партньорство: „Програма за конкурентоспособност“ и „Програма за гражданска защита“.

Източник: ЕК

 

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: