Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияДекарбонизиране на сектора на отоплението и охлаждането

Върни се назад

Назад

Декарбонизиране на сектора на отоплението и охлаждането

Декарбонизиране на сектора на отоплението и охлаждането

Европейската комисия публикува четири проучвания, в които се разглеждат различни аспекти на декарбонизацията на отоплението и охлаждането в ЕС. Понастоящем около половината от потребяваната в Европа енергия се използва за отопление и охлаждане, като по-голямата част от нея се основава на изкопаеми горива. Следователно пренасочването на този сектор към използването на възобновяема енергия има потенциал да допринесе значително за декарбонизирането на енергийната система и за постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2030 г. – и в крайна сметка за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

ЕС вече се занимава с декарбонизацията на отоплението и охлаждането чрез няколко правни инструмента, по-специално чрез Директивата за енергията от възобновяеми източници. Напредъкът по националната политика и политиката на ЕС в този сектор, обаче, често е възпрепятстван от липсата на надеждни данни и слабото познаване на спецификата на пазарните и регулаторните рамки – всичко това е необходимо за разработването на икономически ефективни пътища и мерки за декарбонизация.

Целта на тези четири проучвания е да се запълни установената празнина в знанията и да се подпомогне прилагането на съществуващото законодателство на ЕС, като се предоставят изчерпателни и задълбочени анализи на ключови аспекти на сектора на отоплението и охлаждането. Различните аспекти могат да бъдат описани, както следва:

  • Проучване относно пътна карта за политическа подкрепа за декарбонизация на отоплението и охлаждането, което съдържа анализ и препоръки за политиките, обхващащи отоплението на помещения в сгради и технологичното отопление в промишлеността. То предлага цялостен преглед на съществуващите знания, като включва пълен преглед на ключова литература.
  • Проучване за отоплението на помещения от възобновяеми източници, което представя изчерпателен преглед на данните за потреблението, технологиите, горивния микс и регулаторните рамки. То включва най-добрите практики за общностите, използващи възобновяема енергия, като същевременно моделира възможните пътища за декарбонизация.
  • Проучване за централизираното отопление и охлаждане в ЕС, което описва съществуващите пазарни и регулаторни рамки и представя десет конкретни примера, за да илюстрира успешни модели за интегриране на възобновяема енергия и отпадни топлинни източници в отоплителни и охладителни мрежи.
  • Проучване за охлаждането от възобновяеми източници, което предоставя подробен преглед на пазара на охлаждане в ЕС и съдържа анализ за the Delegated Act on the methodology to account renewable energy used in cooling and district cooling, приет на 14 декември 2021 г.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: