Начало НовиниАнализиСъбитияДекарбонизиране на сектора на отоплението и охлаждането

Върни се назад

Назад

Декарбонизиране на сектора на отоплението и охлаждането

Декарбонизиране на сектора на отоплението и охлаждането

Европейската комисия публикува четири проучвания, в които се разглеждат различни аспекти на декарбонизацията на отоплението и охлаждането в ЕС. Понастоящем около половината от потребяваната в Европа енергия се използва за отопление и охлаждане, като по-голямата част от нея се основава на изкопаеми горива. Следователно пренасочването на този сектор към използването на възобновяема енергия има потенциал да допринесе значително за декарбонизирането на енергийната система и за постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2030 г. – и в крайна сметка за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

ЕС вече се занимава с декарбонизацията на отоплението и охлаждането чрез няколко правни инструмента, по-специално чрез Директивата за енергията от възобновяеми източници. Напредъкът по националната политика и политиката на ЕС в този сектор, обаче, често е възпрепятстван от липсата на надеждни данни и слабото познаване на спецификата на пазарните и регулаторните рамки – всичко това е необходимо за разработването на икономически ефективни пътища и мерки за декарбонизация.

Целта на тези четири проучвания е да се запълни установената празнина в знанията и да се подпомогне прилагането на съществуващото законодателство на ЕС, като се предоставят изчерпателни и задълбочени анализи на ключови аспекти на сектора на отоплението и охлаждането. Различните аспекти могат да бъдат описани, както следва:

  • Проучване относно пътна карта за политическа подкрепа за декарбонизация на отоплението и охлаждането, което съдържа анализ и препоръки за политиките, обхващащи отоплението на помещения в сгради и технологичното отопление в промишлеността. То предлага цялостен преглед на съществуващите знания, като включва пълен преглед на ключова литература.
  • Проучване за отоплението на помещения от възобновяеми източници, което представя изчерпателен преглед на данните за потреблението, технологиите, горивния микс и регулаторните рамки. То включва най-добрите практики за общностите, използващи възобновяема енергия, като същевременно моделира възможните пътища за декарбонизация.
  • Проучване за централизираното отопление и охлаждане в ЕС, което описва съществуващите пазарни и регулаторни рамки и представя десет конкретни примера, за да илюстрира успешни модели за интегриране на възобновяема енергия и отпадни топлинни източници в отоплителни и охладителни мрежи.
  • Проучване за охлаждането от възобновяеми източници, което предоставя подробен преглед на пазара на охлаждане в ЕС и съдържа анализ за the Delegated Act on the methodology to account renewable energy used in cooling and district cooling, приет на 14 декември 2021 г.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: