Начало НовиниАнализиСъбитияДелът на ВЕИ в транспорта – необходим е серозен тласък за постигане на амбициозните цели

Върни се назад

Назад

Делът на ВЕИ в транспорта – необходим е серозен тласък за постигане на амбициозните цели

Делът на ВЕИ в транспорта – необходим е серозен тласък за постигане на амбициозните цели

През 2022 г. делът на възобновяемите енергийни източници в транспорта достигна 9,6 % на равнище ЕС съгласно данните на Евростат. Това  представлява минимално увеличение с 0,5 процентни пункта (пр.п.) в сравнение с 2021 г. (9,1 %).

Необходим е сериозен тласък, за да се постигне целта от 29 %, определена за 2030 г. в Директива 2023/2413 на ЕС за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Тази Директива също така предлага на държавите възможността да постигнат различна цел: намаляване на интензивността на парниковите газове в транспорта с поне 14,5 % до 2030 г.

Швеция е начело по дял на възобновяемите енергийни източници в транспорта

Швеция (29,2 %) е страната в ЕС с най-голям дял на възобновяеми енергийни източници в транспорта и вече е постигнала целта за 2030 г. Финландия (18,8 %) също показва много висок дял – на 10 процентни пункта до целта й за 2030 г.,  Двете скандинавски държави са следвани от Нидерландия, Малта, Белгия, Дания, Австрия, Италия, Германия и Испания, като всички те имат дял от около 10 %.

От друга страна, най-ниските дялове са регистрирани в Хърватия (2,4 %), Латвия (3,1 %) и Гърция (4,1 %).

В България делът на ВЕИ в транспорта регистрира незначителна промяна спрямо година по-рано и представлява 7,673% през 2022 г. Настоящата цел съгласно ИНПЕК (2019) е този дял да достигне 14,2% през 2030 г.. Проектът на актуализиран вариант на ИНПЕК (декември 2023) отразява новата европейската амбиция. До 2030 г. ще е необходимо ВЕИ в транспортта да се увеличи близо 4 пъти спрямо отчетения през 2022 г..

Share of energy from renewable sources in transport, 2022. Bar chart. See link to full dataset below.

Контекст:

Възобновяемите енергийни източници, потребявани в транспорта, включват течни биогорива (например биодизел, отговарящ на определени критерии за устойчивост и намаляване на емисиите на парникови газове), биометан (т.е. газ от възобновяем произход) и част от електроенергията от възобновяеми източници, потребявана в автомобилния и железопътния транспорт.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: