Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияДомакинствата в Нидерландия, Унгария и България с най-ниски цени за електроенергия

Върни се назад

Назад

Домакинствата в Нидерландия, Унгария и България с най-ниски цени за електроенергия

Домакинствата в Нидерландия, Унгария и България с най-ниски цени за електроенергия

През първата половина на 2022 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС рязко се повишиха  (+14,6%) в сравнение със същия период на 2021 г..

Най-голямо увеличение се наблюдава в Чехия (61,8 %), следвана от Латвия (59,4 %) и Дания (57,3 %). Разходите за енергия и доставка са основния двигател за нарастването на цените.

За битовите потребители в ЕС (средни потребители с годишно потребление между 2 500 kWh и 5 000 kWh) цените на електроенергията през първата половина на 2022 г. са най-високи в Дания (0,4559 евро за kWh), Белгия (0,3377 евро за kWh), Германия (0,3279 евро за kWh) и Италия (0,3115 евро за kWh). Най-ниските цени на електроенергията са регистрирани в Нидерландия (0,0595 евро за кВтч), Унгария (0,0948 евро за кВтч) и България (0,1093 евро за кВтч). Един киловатчас за датските битови потребители струва през първото полугодие на 2022 с 80,5 % повече спрямо средната цена за ЕС, докато домакинствата в Нидерландия трябва да платят 76,4 % по-малко от средната цена за ЕС. Тази разлика се дължи главно на субсидиите и облекченията, предоставяни на битовите потребители в Нидерландия. По-ниските цени в Унгария и България се дължат на факта, че те са обект на регулация.
Средната цена за ЕС през първото полугодие на 2022 г. – среднопретеглена стойност, използваща най-актуалните (2022 г.) данни за електроенергията от битови потребители е била 0,2525 евро за кВтч.

Тежестта на данъците и таксите се различава значително в отделните държави членки

В ЕС делът на данъците през първата половина на 2022 г. е най-малък в Нидерландия, където стойностите всъщност са отрицателни (-267,6 %). Нидерландия дава най-голямата по размер отстъпка за въздействие на потребителите. Относителният дял на данъците е най-висок в Дания, като съставлява 48 % от общата цена. Средният дял на данъците и таксите на равнище ЕС е 23,5 %, което представлява съществено намаление с 12,4 % в сравнение с второто полугодие на 2021, дължащо се най-вече на субсидиите и квотите. ДДС в ЕС представлява 13,1 % от общата цена. Варира от 4,8 % в Малта до 21,3 % в Унгария.

Дял на разходите за пренос и разпределение за битовите потребители на електроенергия

Разходите за пренос и разпределение се отчитат само веднъж годишно, в края на второто полугодие. Този раздел се отнася до данни за 2021 г. Разходите за разпределение съставляват най-голям дял в сравнение с разходите за пренос. Това е нормално за всички видове мрежи, включително и за електроенергийната система.

Преносната мрежа се използва за предаване на големи количества енергия на големи разстояния. Разпределителната мрежа обикновено е онази част от системата, към която са свързани потребителите. Разпределителната мрежа е по-гъста от преносната, поради което се очаква делът й в разходите да бъде по-висок.

Държавите с по-малка гъстота на населението се нуждаят от по-обширна преносна мрежа, за да посрещнат нуждите си. Нейните разходи са по-високи в сравнение със страните с по-висока гъстота на населението. По-малките държави с по-гъсто население използват предимно разпределителната си мрежа.

През 2021 г. Люксембург (100,0 %), Словакия (91,3 %) и Финландия (90,0 %) имат най-висок дял на разходите за разпределение. От друга страна, през 2021 г. Естония (37,0 %), Полша (30,4 %) и Кипър (29,1 %)  имат по-голям дял в разходите за пренос.

(Series 1=Transmission costs; Series 2=Distribution costs)

Източник: Евростат

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: