Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияДоминацията на въглища в производствения микс замъглява ръста на вятър, слънце и ядрена енергия

Върни се назад

Назад

Доминацията на въглища в производствения микс замъглява ръста на вятър, слънце и ядрена енергия

Доминацията на въглища в производствения микс замъглява ръста на вятър, слънце и ядрена енергия

Производство на електроенергия в страната през първото полугодие на годината е 26456 ГВтч или близо с 20% по-високо спрямо същия период на 2021 г. съгласно оперативните данни на ENTSOE(Transparency platform).

Доминацията на въглищата е категорична през всеки от тези шест месеца. За разлика от предишни години, когато производството от ядрена енергетика и от лигнитни въглища си съперничат и се редуват по-най-висок дял, то през тези месеци делът на последните не пада под 44% в производствения микс. Общо производството за полугодието от лигнитни въглища е в размер на впечатляващите 12130 ГВтч.

Ръст от 13,1% се наблюдава при производството на електроенергия от газ от началото на годината до края на юни.

Общо от изкопаеми горива са произведени 13 918 Гвтч електроенергия или с 52% повече спрямо първите шест месеца на 2021 г.

Увеличено производство с 5% има и при ядрената енергия.

Съществен спад от 31,1% (- 1075 ГВтч ) се наблюдава при производство на електроенергия от водните централи, независимо от вида им. Производството на електроенергия от ПАВЕЦ се е сринало с 96% в резултат на аварията в ПАВЕЦ ЧАИРА, от язовирни ВЕЦ спад от 32,6% и от ВЕЦ на течаща вода – 20,6%.

За разлика от водната енергия, първото полугодие се оказва благоприятно за производство на електроенергия от вятърни централи, което достига 826 ГВтч или ръст от 16,5%. Обичайно това производство е около 700-740 ГВтч. Изключително силно производство за този вид ВЕИ технология има през месец януари (203 ГВтч) и март (188 ГВтч).

Значителен ръст от 23,5% има и при слънчевата енергия за разгелждания период спрямо 2021. През месец май производството на електроенергия от соларни мощности достига 199 ГВтч, което е впечатляващо. Общо за първото полугодие са произведени 882 ГВтч.

Производството от биомаса е в размер на 129 ГВтч (+2,5%), а от отпадъци 17 ГВтч (+37%).

Производство на електроенергия в страната, ГВтч

През първата половина на годината потреблението на електроенергия в страната е 19836 ГВтч или увеличение с 2,9%. През този януари станахме свидетели на месечно потребление от 4034,4 ГВтч. Подобна стойност за това време на годината последно е наблюдавана през студения януари 2017 г. (4014 ГВтч).

Брутно потребление на електроенергия в България, ГВтч

Износът на електроенергия е 7 254 ГВтч или с 79% по-висок спрямо първите шест месеца на 2021.  Най-много е изнесената електроенергия в посока Сърбия в размер на 1 752 ГВтч (+97% спрямо 2021), Румъния 1576 ТВч (+116% спрямо 2021) и Северна Македония 1445(+40,5%).

Вносът на електроенергия е 685ГВтч или с 43% по-слаб спрямо същия период на 2021. Най-голямо количество енергия е постъпило от Румънската граница 648 ГВтч (-36% спрямо 2021).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: