Начало НовиниАнализиСъбитияДоминацията на въглища в производствения микс замъглява ръста на вятър, слънце и ядрена енергия

Върни се назад

Назад

Доминацията на въглища в производствения микс замъглява ръста на вятър, слънце и ядрена енергия

Доминацията на въглища в производствения микс замъглява ръста на вятър, слънце и ядрена енергия

Производство на електроенергия в страната през първото полугодие на годината е 26456 ГВтч или близо с 20% по-високо спрямо същия период на 2021 г. съгласно оперативните данни на ENTSOE(Transparency platform).

Доминацията на въглищата е категорична през всеки от тези шест месеца. За разлика от предишни години, когато производството от ядрена енергетика и от лигнитни въглища си съперничат и се редуват по-най-висок дял, то през тези месеци делът на последните не пада под 44% в производствения микс. Общо производството за полугодието от лигнитни въглища е в размер на впечатляващите 12130 ГВтч.

Ръст от 13,1% се наблюдава при производството на електроенергия от газ от началото на годината до края на юни.

Общо от изкопаеми горива са произведени 13 918 Гвтч електроенергия или с 52% повече спрямо първите шест месеца на 2021 г.

Увеличено производство с 5% има и при ядрената енергия.

Съществен спад от 31,1% (- 1075 ГВтч ) се наблюдава при производство на електроенергия от водните централи, независимо от вида им. Производството на електроенергия от ПАВЕЦ се е сринало с 96% в резултат на аварията в ПАВЕЦ ЧАИРА, от язовирни ВЕЦ спад от 32,6% и от ВЕЦ на течаща вода – 20,6%.

За разлика от водната енергия, първото полугодие се оказва благоприятно за производство на електроенергия от вятърни централи, което достига 826 ГВтч или ръст от 16,5%. Обичайно това производство е около 700-740 ГВтч. Изключително силно производство за този вид ВЕИ технология има през месец януари (203 ГВтч) и март (188 ГВтч).

Значителен ръст от 23,5% има и при слънчевата енергия за разгелждания период спрямо 2021. През месец май производството на електроенергия от соларни мощности достига 199 ГВтч, което е впечатляващо. Общо за първото полугодие са произведени 882 ГВтч.

Производството от биомаса е в размер на 129 ГВтч (+2,5%), а от отпадъци 17 ГВтч (+37%).

Производство на електроенергия в страната, ГВтч

През първата половина на годината потреблението на електроенергия в страната е 19836 ГВтч или увеличение с 2,9%. През този януари станахме свидетели на месечно потребление от 4034,4 ГВтч. Подобна стойност за това време на годината последно е наблюдавана през студения януари 2017 г. (4014 ГВтч).

Брутно потребление на електроенергия в България, ГВтч

Износът на електроенергия е 7 254 ГВтч или с 79% по-висок спрямо първите шест месеца на 2021.  Най-много е изнесената електроенергия в посока Сърбия в размер на 1 752 ГВтч (+97% спрямо 2021), Румъния 1576 ТВч (+116% спрямо 2021) и Северна Македония 1445(+40,5%).

Вносът на електроенергия е 685ГВтч или с 43% по-слаб спрямо същия период на 2021. Най-голямо количество енергия е постъпило от Румънската граница 648 ГВтч (-36% спрямо 2021).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: