Начало НовиниАнализиСъбитияЕволюция на концепциите за енергийна сигурност

Върни се назад

Назад

Еволюция на концепциите за енергийна сигурност

Еволюция на концепциите за енергийна сигурност

Еволюиращата концепция за енергийна сигурност, породена от прехода от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници, трябва да обхваща търсенето на енергия, гъвкавостта на системата, достъпа до технологии и развитието на инфраструктурата, се посочва в нов доклад на Международната агенция за възобновяема енергия IRENA Geopolitics of the energy transition: Energy security, публикуван в края на април 2024.

В него се очертава многоизмерна концепция за енергийната сигурност през 21-ви век. Системното естество на протичащия преход и неговите широкообхватни социални и икономически въздействия налагат холистично мислене, което трябва да включва, наред с другото, технологиите и техните вериги за създаване на стойност, гъвкавостта на системата, последиците от изменението на климата, търсенето на енергия и сигурността на хората.

Според генералния директор на IRENA Франческо Ла Камера „Енергийната система претърпява дълбока трансформация, а възобновяемите енергийни източници със сигурност ще допринесат за по-голяма устойчивост чрез децентрализация и по-голяма зависимост от местни източници. Жизненоважно е тази устойчивост да се формира проактивно с помощта на далновидни политики и инвестиции. Въпреки че поуките от ерата на изкопаемите горива могат да послужат за някои аспекти на прехода, е необходим цялостен подход, който отчита уникалните характеристики на възобновяемите енергийни източници и модернизира икономическите, социалните и дипломатическите стратегии.“

Развиващата се енергийна система изисква стратегия за сигурност, която да интегрира екологичните проблеми, икономическите тенденции и социалните последици. Технологиите, а не горивата, са в центъра на новата енергийна система. Чрез преразглеждане на традиционните подходи към сигурността и идентифициране на нововъзникващите фактори, докладът цели да предостави на политиците по-добро разбиране на енергийната сигурност в ерата на възобновяемите енергийни източници.

Според прогнозата на IRENA до 2050 г. възобновяемите енергийни източници ще съставляват три четвърти от световния енергиен микс. Електроенергията ще се превърне в основен енергиен носител, като ще задоволява над 50% от потреблението до 2050 г. Системата, базирана на възобновяеми енергийни източници, се характеризира с висока степен на електрификация и ефективност, допълнени от зелен водород и устойчива биомаса.

IRENA изчислява, че до 2030 г. ще са необходими 11 теравата инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници, което изисква утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност, както беше потвърдено на COP28.

В резултат на това големи геополитически промени ще окажат дълбоко влияние върху динамиката на енергийната търговия, ще променят международните зависимости и ще преобразят геополитическия пейзаж. Трансграничната търговия с електроенергия ще придобие все по-голямо значение, като ще насърчи взаимните ползи, за разлика от асиметричните зависимости на петролния и газовия сектор.

В новия доклад на IRENA се посочва, че енергийната сигурност в ерата на възобновяемите енергийни източници ще трябва да се развива в няколко ключови области.

В него се посочва, че устойчивите вериги за доставка на технологии ще бъдат от жизненоважно значение за подпомагане на прехода, както за развитите, така и за развиващите се страни. Освен това съображенията, свързани със сигурността и политиката, ще бъдат от ключово значение за успешното разгръщане на инфраструктурата, необходима за поддържане на гъвкави енергийни системи, базирани на възобновяеми енергийни източници. Тази инфраструктура трябва да бъде изключително устойчива на екстремни метеорологични явления, докато киберзаплахите, физическите атаки или комбинацията от двете стават все по-значими в силно електрифицираните и цифровизирани системи.

Според доклада сигурността на хората ще бъде също толкова важна, особено за крайните потребители на енергия, включително в областта на несигурността на водата и храната, болестите, икономическата маргинализация, неравенството и енергийната бедност.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: