Начало НовиниАнализиСъбитияЕвроелектрик заяви безпокойство от фрагментарното прилагане на Регламента за ценовия таван

Върни се назад

Назад

Евроелектрик заяви безпокойство от фрагментарното прилагане на Регламента за ценовия таван

Евроелектрик заяви безпокойство от фрагментарното прилагане на Регламента за ценовия таван

Евроелектрик изрази загриженост за фрагментарната политика по въвеждането на Регламент  2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламента) в писмо до комисаря по енергетика в ЕК Кадри Симпсон.

Настоящата смесица от национални мерки за прилагане на Регламента вреди на интегрирания вътрешен пазар на електроенергия и подкопава инвестициите в така необходимата инфраструктура за възобновяеми и нисковъглеродни източници. Силно препоръчително е ЕК да предостави на държавите членки ясни насоки и примери за най-добри практики за това как да прилагат правилно регламента. Ако това не бъде направено, доверието на инвеститорите ще продължи да се подкопава в момент, когато то е най-необходимо, което може да има отрицателни последици за сигурността на доставките и потреблението на газ.

В резултат от мащаба и въздействието на безпрецедентната криза с цените на енергията в Европа са силно засегнати енергийни компании и техните клиенти. От самото начало на кризата, Евроелектрик призовава за общоевропейски решения за противодействието й.

Механизмите за гъвкавост, описани в член 8, позволяват на държавите членки да приемат самостоятелни мерки извън регламента на ЕС. Това, съчетано с липсата на подробни правила за прилагане на равнище ЕС, води до застрашаване на финансовото състояние на енергийните компании. Евроелектрик алармират, че в държави членки като Полша, Белгия и Испания, властите вече са разширили или планират да разширят тълкуването на „свръх приходи“ за инфрамаргинални технологии, извън това, което е установено в Регламента, и следователно рискуват да приложат горната граница на предполагаемите приходи, които всъщност не са били реализирани.

В Полша например законът, приет от полския парламент на 27 октомври 2022, не отчита наличието на финансови инструменти, корпоративни споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници или каквато и да е форма на хеджиране. Поради това той е в пряко нарушение на член 2, параграф 5 от Регламента на ЕС, според който ценовият таван трябва да се прилага към пазарните приходи, определени като „реализиран пазарен доход“.

В Испания националният регулаторен орган разглежда възможността за получаване на извънредни печалби от приходи, които никога не са били получавани от дружествата, като нарушава принципа, че „свръх приходите“ не трябва да се прилагат за приходи, които не са били получени (както е подчертано от Комисията в нейното съобщение от 8 март, а след това и в Регламента на Съвета на ЕС от 6 октомври).

По подобен начин в Белгия проектозаконът, одобрен на първо четене от белгийското правителство, не позволява на атомните електроцентрали да доказват реалните си пазарни приходи – възможност, която се предоставя на други технологии.

Нещо още по-обезпокоително, други държави-членки са въвели или обмислят да въведат тавани на приходите, които са много по-ниски от договорените 180 EUR/MWh или са за по-дълги периоди на прилагане. Белгия, например, предлага таван от 130 EUR/MWh в своя проект, одобрен от правителството на първо четене, като същевременно удължава периода на прилагане, предвиден в регламента на ЕС: Белгия реши да прилага със задна дата тавана от 1 август 2022г..

В някои държави членки разпределението на вноската за солидарност се отклонява от предвиденото в Регламента на Съвета. В Испания и Чешката република, например, солидарната вноска за петролните и газовите компании скоро може да бъде наложена и на електроенергийните компании. Това създава комбинация от тавани и данъци и е в противоречие с регламента на ЕС, в който много ясно се посочва, че солидарната вноска е предназначена само за нефтения и газовия сектор, чиито приходи не са ограничени, така че те също да допринасят. Тя не може да бъде допълнителна тежест за електроенергийния сектор, който вече е обхванат от тавана на инфрамаргиналните приходи. По този начин също така се ощетява чистата електрификация, за разлика от други форми на енергия от изкопаеми горива.

В писмото се подчертава, че решението на тази криза е в чистата пряка електрификация, както е посочено и в стратегията на REPowerEU. От няколко години Евроелектрик изразява виждането си за масово и незабавно навлизане на възобновяеми енергийни източници. Създадената регулаторна несигурност обаче оказва реално въздействие върху инвестициите на енергийните компании във възобновяеми енергийни източници. Това са наблюдава ясно при компании членове на Евроелектрик, много от които имат международни портфейли и все повече виждат Европа като по-малко привлекателна инвестиционна дестинация.

Евроeлектрик призовава ЕК да издаде ясни и категорични насоки и примери за най-добри практики за държавите членки за това как да прилагат Регламента въз основа на самооценка/декларация на производителите на електроенергия и одити от страна на националните регулаторни органи, които по дефиниция трябва да спазват ограниченията, установени в рамката на ЕС. Документът с насоки следва да гарантира правилното прилагане на ценовия таван чрез:

 • Отчитане на сложността на оценката на „пазарните приходи“ и разглеждане на всички потоци от приходи/разходи в различни времеви рамки и транзакционни инструменти. По-специално:
   • следва да гарантира, че във всички държави членки преобладава широко определение за хеджиране, включително прокси и портфейлно хеджиране, договори за базов товар и сложни продукти на групово ниво.
   • трябва да осигури правилното изчисляване на пазарните приходи (например избягване на двойно облагане на един и същ приход). В този смисъл извънредните печалби се отнасят до пазарните приходи и не трябва да се прилагат към приходи, които не са получени от дружествата.
 • Надлежно отчитане на корпоративната структура и юрисдикциите.
 • Да се позволи на производителите да изчислят действителната стойност на нетните пазарни приходи за периода на доставка на мярката (минимум един месец или в идеалния случай предвидения период на доставка на мярката) в резултат на всички сделки с електроенергия за този период и след това да приложат съответно таван върху приходите.
 • Отчитане на въздействието на ограничението на инфрамаргиналните приходи на национално равнище върху други държави (ЕС, както и много добре свързани трети държави) и възможните съпътстващи щети за пазара на електроенергия в континентална Европа.
 • Избягване на всякакво ретроактивно прилагане на таван на приходите.
 • Осигуряване на правилния стимул за ефективно пазарно поведение и участие на всички пазари в държавите членки, чрез прилагане на ограничението на пазарните приходи само за 90 % от приходите, надвишаващи ограничението.

Към писмото на Евроелектрик: тук

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: