Начало НовиниАнализиСъбитияЕвропейската банка за водород ще стимулира използването на водород от възобновяеми източници

Върни се назад

Назад

Европейската банка за водород ще стимулира използването на водород от възобновяеми източници

Европейската банка за водород ще стимулира използването на водород от възобновяеми източници

На 16 март 2023 Комисията представи нови планове за стимулиране и подкрепа на инвестициите в устойчиво производство на водород чрез Европейска банка за водород (EHB). Водородът може да допринесе значително за амбициите на ЕС за прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива през следващите няколко години и за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Целта на тази инициатива е да се ускорят инвестициите и да се преодолее недостигът на инвестиции, за да може ЕС да постигне амбициозните си цели по REPowerEU за производство на местно равнище на 10 милиона тона водород от възобновяеми източници до 2030 г., съчетано с 10 милиона тона внос.

Тъй като първите окончателни инвестиционни решения бяха взети едва през миналата година и по-голямата част от проектите все още са на етап планиране, EHB ще помогне за справяне с първоначалните финансови предизвикателства, за да се създаде нововъзникващ пазар на водород от възобновяеми източници. Тя ще има и международно измерение за улесняване на вноса на водород от възобновяеми източници в ЕС

Съобщението относно Европейската банка за водород (COM(2023)156) придружава законодателното предложение на Комисията за Закон за нетната нулева промишленост, който има за цел да стимулира производството на чисти технологии в ЕС.

В съобщението се определят четирите стълба на EHB, които следва да започнат да функционират до края на 2023 г. Два от тях са механизми за финансиране — за създаване на вътрешния пазар на ЕС и за международен внос в ЕС. Третият стълб е свързан с прозрачността и координацията — оценка на търсенето, нуждите от инфраструктура, потоците от водород и данните за разходите. Последният елемент е рационализирането на съществуващия финансов инструмент — координирането и смесването им с ново публично и частно финансиране както в ЕС, така и в международен план.

Комисията възнамерява EHB да покрие и намали разликата в разходите между водорода от възобновяеми източници и изкопаемите горива за ранните проекти.

Това ще бъде постигнато чрез тръжна система за производство на водород от възобновяеми източници в подкрепа на производителите чрез фиксирана цена за килограм произведен водород за максимален период от 10 години на експлоатация.

В момента се разработват първите пилотни търгове, които трябва да започнат през есента на 2023 г., подкрепени с 800 милиона евро от Фонда за иновации. Банката ще създаде тръжна платформа на ЕС, предлагаща търгове като услуги за държавите членки, като използва както средства от Фонда за иновации, така и ресурси на държавите членки, за финансиране на проекти за водород от възобновяеми източници, без да се засягат правилата на ЕС за държавната помощ.

За да се постигне предвиденият в плана REPowerEU 10 милиона тона местно производство на водород от възобновяеми източници, общите нужди от инвестиции се оценяват на 335—471 милиарда евро, включително 200—300 милиарда евро, необходими за допълнително производство на енергия от възобновяеми източници. По-голямата част от това ще дойде от частно финансиране, но публичното финансиране (чрез финансовите инструменти на ЕС и държавната помощ) може да играе важна роля за привличането на частни инвестиции, особено в ранните дни на създаването на пазара на водород.

Финансирането по линия на политиката на сближаване на ЕС, по-специално чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Фонда за справедлив преход (ФСП), както и фонд InvestEU с ЕИБ като основен партньор по изпълнението, също така предоставят значителна подкрепа на държавите членки и регионите за техните инвестиции по цялата верига на доставки на водород. EHB ще спомогне за рационализирането на достъпа до тези и други инструменти за държавите членки и разработчиците на проекти.

Други мерки включват повишаване на прозрачността на потоците, сделките и цените и подобряване на информацията за търсенето и предлагането с оглед на разработването на референтни стойности за цените. EHB също така ще подкрепя инфраструктурното планиране и ще осигури прозрачност по отношение на инфраструктурните нужди.

Що се отнася до международното измерение, EHB ще подкрепя държавите партньори на ЕС в усилията им за екологичен преход и инвестициите в енергия от възобновяеми източници, както и ще подкрепя държавите членки и дружествата при координирането на сътрудничеството с трети държави, като подкрепя развитието на надеждни вериги на доставки и основани на правила международни пазари на водород.

Допълнителна информация

Европейската комисия вече предложи цялостна законодателна рамка за производството, потреблението, развитието на инфраструктурата и структурата на пазара на водород, включително обвързващи цели за потреблението на водород от възобновяеми източници в промишлеността и транспорта съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници. Неотдавна Комисията също така определи правила, определящи какво представлява водородът от възобновяеми източници за ЕС. Това е продължение на Европейската стратегия за водорода от 2020 г., в която са определени първоначалните цели за увеличаване на водорода от възобновяеми източници в ЕС. По-голямата част от тези политически предложения все още са в процес на договаряне между Европейския парламент и Съвета.

Свързани линкове

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: