Начало НовиниАнализиСъбитияЕвропейските институции се споразумяха за по-стриктни изиксвания към емисиите на метан

Върни се назад

Назад

Европейските институции се споразумяха за по-стриктни изиксвания към емисиите на метан

Европейските институции се споразумяха за по-стриктни изиксвания към емисиите на метан

Временно споразумение е постигнатото между Европейския парламент и Съвета относно нов регламент на ЕС за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор в Европа и в  глобални вериги за доставки. Метанът е мощен парников газ, вторият по големина фактор за изменението на климата след въглеродния диоксид (CO2) и  също така е мощен замърсител на въздуха. Споразумение е от решаващо значение за осъществяването на европейския зелен курс за поне 55 % намаляване на емисиите на ПГ до 2030 г. То ще задължи индустрията за изкопаеми газове, нефт и въглища да измерва, наблюдава, докладва и проверява правилно своите емисии на метан в съответствие с най-високите стандарти за мониторинг и да предприеме действия за тяхното намаляване.

Намаляване на емисиите на метан в ЕС

Договореният  регламент има за цел да спре изпускането на метан в атмосферата, което може да бъде избегнато и да сведе до минимум изтичането на метан от дружествата за изкопаеми енергийни източници, работещи в ЕС.

  • изисква се от операторите да докладват редовно на компетентните органи за количественото определяне и измерванията на емисиите на метан на ниво източник, включително за неоперативни активи;
  • задължава нефтените и газовите компании да извършват редовни прегледи на оборудването си за откриване и отстраняване на течове на метан на територията на ЕС в рамките на определени срокове;
  • забранява се рутинното изпускане и изгаряне на газове от петролния и газовия сектор и се ограничава нерутинното изпускане и изгаряне на газове до неизбежни обстоятелства, например от съображения за безопасност или в случай на неизправност на оборудването;
  • ограничава се изпускането на газове от въглищните мини от 2027 г., като след 2031 г. се въвеждат по-строги условия;
Увеличаване на прозрачността и действията по отношение на емисиите от внос на нефт, газ и въглища

ЕС внася голяма част от използваните  нефт, газ и въглища. Настоящият регламент ще се занимае и с емисиите на метан, свързани с този внос.

  • създава се база данни за прозрачност на емисиите на метан, в която данните за емисиите на метан, докладвани от вносителите и операторите в ЕС, ще бъдат предоставени на обществеността;
  • изисква се от ЕК да изготви профили на държавите и дружествата по отношение на емисиите на метан, за да могат вносителите да правят информиран избор при вноса на енергия;
  • ЕК ще въведе глобален инструмент за наблюдение на източниците на емисии на метан и механизъм за бързо предупреждение за събития, свързани със свръхвисоки емисии, с информация за мащаба, повторяемостта и местоположението на източниците с високи емисии на метан както в ЕС, така и извън него. Като част от този инструмент ЕК ще може да изисква бърза информация за действията за справяне с тези течове от страна на съответните държави;
  • от януари 2027 г. регламентът изисква нови договори за внос на нефт, газ и въглища да могат да се сключват само ако износителите прилагат същите задължения за мониторинг, докладване и проверка, както производителите от ЕС. Регламентът ще определи методология за интензивността на метана и максималните нива, които трябва да се спазват при новите договори за нефт, газ и въглища.

Тези нови задължения за прозрачност на международните партньори ще бъдат използвани в двустранните и многостранните диалози на ЕС със световните енергийни партньори. Повече от 150 държави се ангажираха да намалят емисиите си на метан, като подписаха Глобалния ангажимент за намаляване на емисиите на метан с 30 % до 2030 г.

Следващи стъпки

Временното споразумение, постигнато на 15 ноември 2023,  трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета. След приключването на този процес новото законодателство ще бъде публикувано в Официален вестник на Съюза и ще влезе в сила.

Източник: ЕК

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: