Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияЕК започва консултации относно регулаторната рамка за възобновяемия водород

Върни се назад

Назад

ЕК започва консултации относно регулаторната рамка за възобновяемия водород

ЕК започва консултации относно регулаторната рамка за възобновяемия водород

Европейската комисия започна две консултации по два делегирани акта, с които се изясняват правилата на ЕС, приложими за водорода от възобновяеми източници съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници от 2018 г. След като бъдат приети, тези документи ще допълнят цялостното предложение на EК за регулаторна рамка за водорода от възобновяеми източници.

В първото предложение, обхващащо възобновяемите горива от небиологичен произход (RFNBO), се определят критериите за продуктите, които попадат в категорията „възобновяем водород“, важни за постигане на целите за възобновяема енергия в транспортния сектор.

Второто предложение относно методологията за намаляване на емисиите на парникови газове представя подробна схема за изчисляване на емисиите през жизнения цикъл на възобновяемия водород, както и на рециклираните въглеродни горива, за да се постигне прагът за намаляване на емисиите на парникови газове, определен в Директивата за възобновяемата енергия.

Тези документи са отворени за четириседмична обществена консултация, която ще приключи на 17 юни 2022. Комисията приканва всички граждани и заинтересовани страни да представят своите коментари.

След приключване на консултациите ЕК ще предложи окончателен текст на Европейския парламент и на Съвета, които ще упражнят двумесечен период на контрол върху документа преди окончателното му приемане от Комисията.

Като се има предвид важният потенциал на водорода за подпомагане на целите на ЕС за декарбонизация – допълнително подсилени от целта на REPowerEU за постепенно премахване на зависимостта на ЕС от вноса на руски газ – тези делегирани актове са в съответствие с амбицията на ЕС да увеличи инвестициите във водород през следващите години.

Производството на водород, обаче, би могло да стимулира производството на електроенергия от изкопаеми източници, което би подкопало ползите от водорода за климата и ролята му за укрепване на енергийната сигурност на ЕС. Ето защо, Комисията също така определя изисквания, които ще гарантират, че увеличеното производство на водород от възобновяеми източници е съпроводено със съответно увеличение на производството на електроенергия от възобновяеми източници.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: