Начало НовиниАнализиСъбитияЕК започва разследване на чешката подкрепа за новата АЕЦ в Дуковани

Върни се назад

Назад

ЕК започва разследване на чешката подкрепа за новата АЕЦ в Дуковани

ЕК започва разследване на чешката подкрепа за новата АЕЦ в Дуковани

Европейската комисия започна задълбочено разследване, за да прецени дали публичната помощ, която Чехия планира да отпусне за изграждането на нова атомна електроцентрала в Дуковани, е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи.

Бенефициер на мярката ще бъде Elektrárna Dukovany II („EDU II“), дружество, създадено за осъществяване на проекта, което е изцяло собственост на групата ČEZ (основният оператор в Чехия, като чешкото правителство притежава около 70 % от акциите).

Разследването на Комисията

През март 2022 г. Чешката република уведоми Комисията за плана си да подкрепи изграждането и експлоатацията на нова атомна електроцентрала в Дуковани с капацитет за производство на електроенергия до 1200 MW. На територията на Дуковани вече има съществуваща атомна електроцентрала.

Новата централа, чието пускане в експлоатация е планирано за 2036 г., трябва да повиши сигурността на доставките на електроенергия за Чехия и за съседните държави, като спомогне за декарбонизацията на енергийния сектор и диверсифицира чешкия енергиен микс.

Чехия планира да подкрепи изграждането на новата атомна електроцентрала чрез три мерки: (i) нисколихвен, подлежащ на връщане държавен заем, който се очаква да покрие 100 % от разходите за строителство (приблизително 7,5 млрд. евро); (ii) споразумение за изкупуване на електроенергия между EDU II и държавна компания за целия срок на проекта (60 години) – според чешките власти това ще намали цената за закупуване на електроенергия и ще позволи адаптиране на цените на всеки 5 години; и (iii) механизъм за защита на Групата ЧЕЗ и държавата в случай на настъпване на определени непредвидени събития (например ако чешкото законодателство се промени и направи невъзможно осъществяването на проекта). Приносът на Групата ЧЕЗ към проекта ще бъде приблизително 0,18 милиарда евро.

На този етап, въз основа на предварителната си оценка, Комисията счита, че проектът е необходим, и счита, че помощта улеснява развитието на икономическа дейност. Въпреки това съществуват съмнения дали мярката е в пълно съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. По тази причина Комисията реши да започне задълбочено разследване във връзка с:

  • Целесъобразността и пропорционалността на трите компонента на мярката. Като се има предвид, че съществуват три различни канала за помощ, които заедно могат да ограничат риска за бенефициера, е важно да се гарантира, че като цяло в крайна сметка не се предоставя повече помощ от необходимото. По-специално, дали продължителността на споразумението за закупуване на електроенергия е оправдана, като се вземат предвид другите две мерки;
  • Въздействието на мерките върху конкуренцията на пазара и дали то е сведено до минимум. По-специално Комисията има съмнения относно:
    – дали е имало други дружества, заинтересовани да действат като организатори на проекта вместо CEZ.
    – пазарното въздействие на решението за създаване на специално държавно дружество за препродажба на ядрената електроенергия, по-специално като се има предвид, че не е ясно дали тази бъдеща структура ще се стреми към максимизиране на печалбата си.

Комисията ще продължи разследването, за да определи дали първоначалните ѝопасения се потвърждават. Започването на задълбочено разследване дава възможност на Чехия и на заинтересованите трети страни да представят коментари. То не предопределя резултата от разследването.

Обща информация

Съдът на Европейския съюз поясни, че съгласно член 194, параграф 2 от ДФЕС държавите-членки могат да определят условията за експлоатация на енергийните си ресурси, избора си между различни енергийни източници и общата структура на енергийните си доставки, което не изключва възможността този избор да бъде ядрена енергия.

Съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, Комисията анализира съвместимостта на мярката съгласно член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), който дава възможност на държавите-членки да подкрепят развитието на определени икономически дейности при определени условия. Подпомагането следва да остане необходимо и пропорционално и да не влияе неблагоприятно върху условията на търговия в степен, противоречаща на общия интерес.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: