Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияЕК одобри държавна помощ за запълването на нидерландското газохранилище Bergermeer

Върни се назад

Назад

ЕК одобри държавна помощ за запълването на нидерландското газохранилище Bergermeer

ЕК одобри държавна помощ за запълването на нидерландското газохранилище Bergermeer

Европейската комисия одобри холандска схема на стойност до 406,4 млн. евро за подпомагане на запълването на газохранилището Bergermeer в контекста на руската инвазия в Украйна. Схемата беше одобрена съгласно член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), като се признава, че икономиката на ЕС изпитва сериозни сътресения.

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестагер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви:

„Тази схема ще позволи на Нидерландия да стимулира дружествата да съхраняват природен газ в голямото хранилище Bergermeer, като ги предпази от неочаквани неблагоприятни промени в цените през периода на съхранение това лято. Комисията призова за бързо запълване на газовите хранилища преди зимата и Нидерландия отговори с добре разработена схема, която ще позволи запълването на едно от най-големите газови хранилища в Европа и ще допринесе за сигурността на доставките в Съюза.“

Нидерландската мярка

Нидерландия уведоми Комисията за схема за подпомагане на запълването на газохранилището Bergermeer в контекста на нахлуването на Русия в Украйна.

Тази мярка ще даде възможност на Нидерландия да гарантира, че съществуващите съоръжения за съхранение на газ на нейна територия ще бъдат запълнени до поне 80 % от капацитета им до 1 ноември 2022 г. и по този начин ще изпълни задължението за нивото на съхранение на газ, предвидено в наскоро приетия регламент относно съхранението на газ.

За да изпълни гореспоменатото задължение, Нидерландия трябва да осигури частичното запълване на съоръжението Bergermeer. Съоръжението Bergermeer, което се използва и от съседните държави, се различава от другите съоръжения за съхранение в Нидерландия, които се използват за съхранение на нискокалоричен газ, добиван в миналото предимно от газовото находище Гронинген, разположено на нидерландска територия.

За последните съоръжения за съхранение Нидерландия вече е сключила споразумение за пълнене, за да осигури адекватно ниво на съхранение с оглед на планираното постепенно затваряне на газовото находище Гронинген. Следователно тази мярка е необходима само за осигуряване на частично запълване на съоръжението за съхранение на висококалоричен газ в Bergermeer.

По принцип участниците на пазара имат стимул да съхраняват газ, ако към момента на съхранението очакват цените през зимата да бъдат по-високи от летните, за да могат да покрият поне разходите за съхранение.

Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на застраховка срещу отрицателни разлики между цените на газа през зимата и лятото, т.е. когато пазарните цени на газа са по-високи през лятото, когато се купува и съхранява газ, в сравнение със зимата, когато се продава.

Помощта ще стимулира участниците на пазара да запълват сезонните газови хранилища, като покрива i) разходите за съхранение на газ през лятото за зимния сезон, когато спредовете между зимата и лятото са твърде ниски, за да покрият разходите; и ii) потенциалните загуби, понесени в случай на отрицателни спредове между цените на газа през зимата и лятото.

Максималната сума, за която Нидерландия би могла да бъде задължена, възлиза на 406,4 милиона евро.

Ако средната разлика между зимните и летните цени на газа е положителна и покрива разходите за съхранение на газа за зимата, нидерландското правителство няма да има нужда да предоставя помощ.

Помощта ще бъде отпусната чрез конкурентна тръжна процедура в два отделни търга, проведени на 30 май и 7 юни 2022 г. Процесът на конкурентни търгове ще гарантира, че помощта ще бъде сведена до минимум.

Освен това публичната помощ включва разпоредби за ограничаване на неправомерното нарушаване на конкуренцията, включително механизъм за споделяне на печалбата с нидерландското правителство в случай на прекомерни неочаквани печалби. С нея се избягва и възможното отрицателно въздействие върху функционирането на спотовите и форуърдните пазари на газ.

Комисията направи оценка на мярката съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, по-специално член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, който позволява на държавите-членки да предоставят помощ на конкретни дружества или сектори за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на дадена държава членка. Комисията заключи, че мярката е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. По-специално Комисията установи, че мярката е:

  • Подходяща, необходима и пропорционална. По-специално, тя ще повиши сигурността на доставките на газ и ще отстрани сериозни смущения в икономиката, без да засяга условията за търговия в степен, противоречаща на общия интерес. Освен това мярката не надхвърля необходимото за изпълнение на задълженията за съхранение на газ за Нидерландия.
  • С временен характер, тъй като ще се прилага само за газ, нагнетен в хранилището до 21 октомври 2022 г.

Въз основа на това Комисията одобри схемата съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Обща информация

Във Версай на 10-11 март 2022 г. лидерите на ЕС се споразумяха за постепенно премахване на зависимостта на ЕС от вноса на руски газ, нефт и въглища във възможно най-кратък срок и приканиха Комисията да представи план за гарантиране на сигурността на доставките и достъпни цени на енергията през следващия зимен сезон до края на март 2022 г.

На 23 юни 2022 г. Парламентът и на 27 юни 2022 г. Съветът приеха предложението на Комисията за регламент относно съхранението на газ, за да се осигури адекватно ниво на съхранение на газ преди началото на отоплителния сезон през октомври 2022 г. Регламентът изисква от държавите-членки да гарантират, че съществуващите съоръжения за съхранение на газ на съответната им територия са запълнени до поне 80 % от капацитета им до 1 ноември 2022 г.

Задължението за нивото на съхранение на газ се налага на държавите-членки, които трябва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират постигането на задължителната цел за запълване. Тъй като запълването на газовите хранилища започна още в началото на април 2022 г. и тъй като за запълването на типично сезонно хранилище с размерите на съоръжението Bergermeer са необходими от 132 до 180 дни, Нидерландия реши да действа изпреварващо, за да гарантира, че ще постигне целта в срока, посочен в законодателното предложение.

Освен това на 23 март 2022 г. Европейската комисия прие Временна кризисна рамка за държавните помощи, за да даде възможност на държавите-членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавните помощи, за да подкрепят икономиката в контекста на руската инвазия в Украйна. Временната рамка за кризи допълва съществуващия инструментариум за държавна помощ с много други възможности, които вече са на разположение на държавите членки, като например мерки, осигуряващи компенсация на дружествата за пряко претърпени вреди поради извънредни обстоятелства, и мерки, посочени в съобщенията на Комисията относно развитието на енергийния пазар.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: