Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕК одобри промени в ПВУ на Естония

Върни се назад

Назад

ЕК одобри промени в ПВУ на Естония

ЕК одобри промени в ПВУ на Естония

Европейската комисия даде положителна оценка на променения план за възстановяване и устойчивост на Естония на 12 май 2023, който включва глава REPowerEU. Сега планът е на стойност 953 млн. евро под формата на безвъзмездни средства и обхваща 17 реформи и 28 инвестиции.

Естония е добавила пет допълнителни инвестиции към първоначалния си план: (1) изграждане на здравен център във Вилянди, (2) стимулиране на развитието на офшорни вятърни паркове, (3) подкрепа за дружествата за повишаване на енергийната сигурност, (4) изграждане на виадукти за Rail Baltica – проект за железопътна инфраструктура „на зелено“ за интегриране на балтийските държави в европейската железопътна мрежа – и (5) кораб с водородно задвижване за предотвратяване на замърсяването на морето. В същото време Естония премахна четири инвестиции от първоначалния план. Те се отнасят до болницата в Талин, многоцелевите хеликоптери, терминала на Rail Baltica и железопътната линия Westbound. Естония е променила и 13 мерки, които вече са били включени в първоначалния план. Освен това представеният от Естония модифициран План коригира технически грешки в една от мерките.

Промените на Естония в първоначалния план се основават на необходимостта да бъдат взети в предвид:

  • много високата инфлация, отчетена през 2022 г. (най-високата в еврозоната);
  • прекъсванията на веригата за доставки, причинени от войната на Русия срещу Украйна, които оскъпиха инвестициите и доведоха до забавяния;
  • преразглеждането в посока надолу на максималния размер на отпуснатите безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост – от 969 млн. евро на 863 млн. евро. Тази низходяща ревизия е в резултат на направена актуализация през юни 2022 г. за разпределяне на безвъзмездните средства и отразява сравнително по-добрите икономически резултати на Естония през 2020 г. и 2021 г. от първоначално предвидените.

Важно е да се отбележи, че Естония е добавила глава REPowerEU към своя план, в която се предвижда реформа и две инвестиции за постигане на целите на плана REPowerEU, а именно Европа да стане независима от руските изкопаеми горива много преди 2030 г., в светлината на руската инвазия в Украйна. Тези мерки имат за цел да ускорят навлизането на възобновяемата енергия чрез рационализиране на процедурите за издаване на разрешителни, укрепване на вътрешната електрическа мрежа и улесняване на развитието на устойчив биогаз и устойчив биометан.

За да финансира повишената амбициозност на своя план, Естония поиска да прехвърли към него своя дял от Резерва за приспособяване към Брекзит (BAR) в съответствие с Регламента REPowerEU, възлизащ на 6,6 милиона евро. Тези средства, добавени към отпуснатите на Естония безвъзмездни средства за REPowerEU в размер на 83,4 млн. евро, правят одобрения променен план на стойност 953 млн. евро.

Допълнителен тласък за екологичния преход на Естония

Измененият план поставя значително по-силен акцент върху екологичния преход, като 59 % (в сравнение с 41,5 % в първоначалния план) от наличните средства се отделят за мерки в подкрепа на целите, свързани с климата.

Реформата и двете инвестиции, включени в главата REPowerEU, допринасят значително за зеления преход. Реформата ще определи подходящите зони за вятърна енергия, ще рационализира рамката за издаване на разрешителни и по този начин ще освободи капацитет в рамките на органите, издаващи разрешителни. Двете инвестиции ще улеснят усвояването на възобновяемата енергия в разпределителната мрежа на страната и ще увеличат производството и използването на устойчив биометан.

В допълнение към главата REPowerEU, измененият план включва гореспоменатите нови мерки в подкрепа на компаниите, които се отказват от изкопаемите горива, инвестиция в кораб за предотвратяване на замърсяването, мерки за облекчаване на пречките пред разгръщането на офшорната вятърна енергия и инвестиции за напредване на проекта Rail Baltica. Реформите и инвестициите в областта на енергетиката насърчават използването на възобновяема енергия и подобряват енергийната ефективност. Тези мерки бяха увеличени в изменения план.

Планът запазва подкрепата за развитието на иновативни зелени технологии, като например зелен водород, за повишаване на уменията в областта на екологията и за улесняване на екологичния преход в предприятията, като същевременно подобрява достъпа на МСП до екологично финансиране. Мерките в транспортния сектор включват изравняване на инфраструктурата на общата система за обществен транспорт на столичния регион Талин, развитие на трамвайната линия до старото пристанище на Талин и велоалеи в общините.

Засилване на цифровата готовност и социалната устойчивост на Естония

Цифровата амбиция на плана на Естония остава непроменена, въпреки че добавянето на мерките по REPowerEU номинално е увеличило общия дял на цифровите мерки. Сега планът отделя 24 % (в сравнение с предишните 21,5 %) от общите си средства за подкрепа на цифровия преход.

Социалното измерение на изменения план остава много амбициозно, като здравните и социалните реформи остават до голяма степен непроменени. Инвестицията в медицински кампус в Талин беше заменена с инвестиция в нов здравен център, състоящ се от болница и център за първична медицинска помощ във Вилянди, Централна Естония, като по този начин се увеличи местното и регионалното въздействие на плана.

Следващи стъпки

По правило Съветът разполага с четири седмици, за да одобри оценката на ЕК. Одобрението на Съвета ще позволи на Естония да представи първото си искане за плащане  и искане за 18 млн. евро за предварително финансиране на средствата по REPowerEU. В рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост Естония досега е получила 126 млн. евро за предварително финансиране през декември 2021 г.

ЕК ще разреши по-нататъшни плащания въз основа на задоволителното изпълнение на основните етапи и цели, посочени в плана за възстановяване и устойчивост на Естония, отразяващи напредъка в изпълнението на инвестициите и реформите.

Източник: ЕК

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: