Начало НовиниАнализиСъбитияЕК одобри промени в ПВУ на Естония

Върни се назад

Назад

ЕК одобри промени в ПВУ на Естония

ЕК одобри промени в ПВУ на Естония

Европейската комисия даде положителна оценка на променения план за възстановяване и устойчивост на Естония на 12 май 2023, който включва глава REPowerEU. Сега планът е на стойност 953 млн. евро под формата на безвъзмездни средства и обхваща 17 реформи и 28 инвестиции.

Естония е добавила пет допълнителни инвестиции към първоначалния си план: (1) изграждане на здравен център във Вилянди, (2) стимулиране на развитието на офшорни вятърни паркове, (3) подкрепа за дружествата за повишаване на енергийната сигурност, (4) изграждане на виадукти за Rail Baltica – проект за железопътна инфраструктура „на зелено“ за интегриране на балтийските държави в европейската железопътна мрежа – и (5) кораб с водородно задвижване за предотвратяване на замърсяването на морето. В същото време Естония премахна четири инвестиции от първоначалния план. Те се отнасят до болницата в Талин, многоцелевите хеликоптери, терминала на Rail Baltica и железопътната линия Westbound. Естония е променила и 13 мерки, които вече са били включени в първоначалния план. Освен това представеният от Естония модифициран План коригира технически грешки в една от мерките.

Промените на Естония в първоначалния план се основават на необходимостта да бъдат взети в предвид:

  • много високата инфлация, отчетена през 2022 г. (най-високата в еврозоната);
  • прекъсванията на веригата за доставки, причинени от войната на Русия срещу Украйна, които оскъпиха инвестициите и доведоха до забавяния;
  • преразглеждането в посока надолу на максималния размер на отпуснатите безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост – от 969 млн. евро на 863 млн. евро. Тази низходяща ревизия е в резултат на направена актуализация през юни 2022 г. за разпределяне на безвъзмездните средства и отразява сравнително по-добрите икономически резултати на Естония през 2020 г. и 2021 г. от първоначално предвидените.

Важно е да се отбележи, че Естония е добавила глава REPowerEU към своя план, в която се предвижда реформа и две инвестиции за постигане на целите на плана REPowerEU, а именно Европа да стане независима от руските изкопаеми горива много преди 2030 г., в светлината на руската инвазия в Украйна. Тези мерки имат за цел да ускорят навлизането на възобновяемата енергия чрез рационализиране на процедурите за издаване на разрешителни, укрепване на вътрешната електрическа мрежа и улесняване на развитието на устойчив биогаз и устойчив биометан.

За да финансира повишената амбициозност на своя план, Естония поиска да прехвърли към него своя дял от Резерва за приспособяване към Брекзит (BAR) в съответствие с Регламента REPowerEU, възлизащ на 6,6 милиона евро. Тези средства, добавени към отпуснатите на Естония безвъзмездни средства за REPowerEU в размер на 83,4 млн. евро, правят одобрения променен план на стойност 953 млн. евро.

Допълнителен тласък за екологичния преход на Естония

Измененият план поставя значително по-силен акцент върху екологичния преход, като 59 % (в сравнение с 41,5 % в първоначалния план) от наличните средства се отделят за мерки в подкрепа на целите, свързани с климата.

Реформата и двете инвестиции, включени в главата REPowerEU, допринасят значително за зеления преход. Реформата ще определи подходящите зони за вятърна енергия, ще рационализира рамката за издаване на разрешителни и по този начин ще освободи капацитет в рамките на органите, издаващи разрешителни. Двете инвестиции ще улеснят усвояването на възобновяемата енергия в разпределителната мрежа на страната и ще увеличат производството и използването на устойчив биометан.

В допълнение към главата REPowerEU, измененият план включва гореспоменатите нови мерки в подкрепа на компаниите, които се отказват от изкопаемите горива, инвестиция в кораб за предотвратяване на замърсяването, мерки за облекчаване на пречките пред разгръщането на офшорната вятърна енергия и инвестиции за напредване на проекта Rail Baltica. Реформите и инвестициите в областта на енергетиката насърчават използването на възобновяема енергия и подобряват енергийната ефективност. Тези мерки бяха увеличени в изменения план.

Планът запазва подкрепата за развитието на иновативни зелени технологии, като например зелен водород, за повишаване на уменията в областта на екологията и за улесняване на екологичния преход в предприятията, като същевременно подобрява достъпа на МСП до екологично финансиране. Мерките в транспортния сектор включват изравняване на инфраструктурата на общата система за обществен транспорт на столичния регион Талин, развитие на трамвайната линия до старото пристанище на Талин и велоалеи в общините.

Засилване на цифровата готовност и социалната устойчивост на Естония

Цифровата амбиция на плана на Естония остава непроменена, въпреки че добавянето на мерките по REPowerEU номинално е увеличило общия дял на цифровите мерки. Сега планът отделя 24 % (в сравнение с предишните 21,5 %) от общите си средства за подкрепа на цифровия преход.

Социалното измерение на изменения план остава много амбициозно, като здравните и социалните реформи остават до голяма степен непроменени. Инвестицията в медицински кампус в Талин беше заменена с инвестиция в нов здравен център, състоящ се от болница и център за първична медицинска помощ във Вилянди, Централна Естония, като по този начин се увеличи местното и регионалното въздействие на плана.

Следващи стъпки

По правило Съветът разполага с четири седмици, за да одобри оценката на ЕК. Одобрението на Съвета ще позволи на Естония да представи първото си искане за плащане  и искане за 18 млн. евро за предварително финансиране на средствата по REPowerEU. В рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост Естония досега е получила 126 млн. евро за предварително финансиране през декември 2021 г.

ЕК ще разреши по-нататъшни плащания въз основа на задоволителното изпълнение на основните етапи и цели, посочени в плана за възстановяване и устойчивост на Естония, отразяващи напредъка в изпълнението на инвестициите и реформите.

Източник: ЕК

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: