Начало НовиниАнализиСъбитияЕК одобри чешка схема от €800 млн. за подпомагане на компании, изправени пред увеличени разходи за енергия

Върни се назад

Назад

ЕК одобри чешка схема от €800 млн. за подпомагане на компании, изправени пред увеличени разходи за енергия

ЕК одобри чешка схема от €800 млн. за подпомагане на компании, изправени пред увеличени разходи за енергия

Европейската комисия одобри чешка схема на стойност около 800 милиона евро (19 милиарда чешки крони) за подпомагане на компании, засегнати от увеличените разходи за енергия в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно  Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход , приета от Комисията на  9 март 2023 г.  в подкрепа на мерки в сектори, които са ключови за ускоряване на зеления преход и намаляване на зависимостите от горива. Новата рамка изменя и удължава частично  Временната рамка за кризи, приета на  23 март 2022 г.,  за да позволи на държавите членки да подкрепят икономиката в контекста на настоящата геополитическа криза, вече изменена на  20 юли 2022 г.  и на 28 октомври 2022 г.

Чешката мярка

Чехия информира Комисията, съгласно Временната рамка за криза и преход, за схема на стойност около 800 милиона евро (19 милиарда CZK) за подпомагане на компании, изправени пред увеличени разходи за енергия в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

Мярката ще бъде отворена за големи компании от всички сектори. Съгласно схемата, помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за покриване на допълнителните разходи, дължащи се на изключителни увеличения на цените на природния газ и електроенергията, регистрирани в допустимия период, по-специално от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г., в сравнение с периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Бенефициентите ще имат право на помощ веднага щом пазарните цени на природния газ и електроенергията надвишат максималните цени, определени от схемата (приблизително 210 €/MWh (5000 CZK/MWh) за природен газ и 105 €/MWh (2500 CZK /MWh) за електроенергия). Размерът на помощта ще съответства на разликата между максималните цени, определени от схемата, и пазарните цени през 2023 г., в зависимост от прилагането на максималните суми на помощта, определени във Временната рамка за криза и преход.

Подкрепата ще бъде насочена към отговарящите на условията бенефициенти чрез доставчици на енергия, които ще трябва да продават природен газ и електроенергия на максималната цена, определена по схемата, и впоследствие ще бъдат напълно компенсирани от държавата.

Комисията установи, че чешката схема е в съответствие с условията, посочени във временната рамка за кризи и преход. По-специално, общата помощ на бенефициент няма да надвишава 50% от допустимите разходи, до максимум 4 милиона евро. Бенефициентите могат да получат допълнителна помощ, която не надвишава 40% от допустимите разходи и до максимум 100 милиона евро. Енергоемките компании могат да получат помощ до 65% от допустимите разходи за максимален таван на помощта от 50 милиона евро. Освен това тези енергоемки компании, които работят в особено засегнати сектори, ще имат право да получат помощ до 80% от допустимите разходи за максималния таван на помощта от 150 милиона евро. Освен това помощта ще бъде предоставена преди 31 декември 2023 г.

Комисията стигна до заключението, че чешката схема е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни сътресения в икономиката на държава членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, посочени във временната рамка за кризи и преход .

Въз основа на това Комисията одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Допълнителна информация

На  9 март 2023 г. Комисията прие нова  временна рамка за кризи и преход,  за да насърчи мерките за подкрепа в сектори, които са ключови за прехода към икономика с нулево нетно потребление, в съответствие с  индустриалния план на Зелената сделка. Заедно с изменението на  Общия регламент за групово освобождаване  („ОРГО“), което Комисията одобри  на същия ден, Временната рамка за кризи и преход ще помогне за ускоряване на инвестициите и финансирането за производство на чисти технологии в Европа. Той също така ще подпомага държавите членки при изпълнението на конкретни проекти в рамките на националните планове за възстановяване и устойчивост, които попадат в техния обхват.

Новата рамка изменя и частично удължава Временната рамка за кризи, приета на  23 март 2022 г., за да позволи на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена съгласно правилата за държавна помощ, за да подкрепят икономиката в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Временната рамка при кризи беше изменена на  20 юли 2022 г., за да допълни  пакета „Безопасен газ за безопасна зима“  и в съответствие с  целите на плана REPowerEU. Временната рамка при кризи беше допълнително изменена на  28 октомври 2022 г.  в съответствие с  Регламента за спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

Вижте повече по темата от източника тук.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: