Начало НовиниАнализиСъбитияЕК одобри шведска схема за подпомагане на дружества на стойност 2,6 млрд. евро в контекста на войната

Върни се назад

Назад

ЕК одобри шведска схема за подпомагане на дружества на стойност 2,6 млрд. евро в контекста на войната

ЕК одобри шведска схема за подпомагане на дружества на стойност 2,6 млрд. евро в контекста на войната

Европейската комисия одобри шведска схема на стойност 2,6 млрд. евро (29 млрд. шведски крони) за подпомагане на дружества, които извършват дейност в Южна Швеция, в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата е одобрена на 5 май 2023 в рамките на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г., за да се подкрепят мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива. Новата рамка изменя и удължава частично действието на Временната рамка за кризи, приета на 23 март 2022 г., за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят икономиката в контекста на настоящата геополитическа криза, която вече беше изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г.

Шведската мярка

В рамките на Временната рамка за кризи и преход Швеция уведоми EK за схема на стойност 2,6 млрд. евро (29 млрд. шведски крони) за подпомагане на дружествата в Южна Швеция, които са изправени пред повишени разходи за енергия в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

Схемата ще бъде отворена за всички дружества независимо от тяхната големина и сектор, които извършват дейност в Южна Швеция, с изключение на финансовите дружества.

В рамките на тази мярка помощта ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Размерът на индивидуалната помощ ще се изчислява чрез умножаване на историческото годишно потребление на електроенергия на дружеството по фиксирана отстъпка за киловатчас консумирана електроенергия.

Мярката ще бъде финансирана от „приходите от претоварване“, т.е. приходите, получени от шведския оператор на преносна система („ОПС“) в резултат на търговските потоци на електроенергия между различни ценови зони поради свързаните с кризата високи ценови разлики между тези зони. Шведският данъчен орган ще отговаря за управлението на схемата.

EK установи, че шведската схема е в съответствие с условията, определени във Временната рамка за кризата и прехода. По-специално, помощта i) няма да надвишава 250 000 EUR на дружество, което извършва дейност в първичното производство на селскостопански продукти, 300 000 EUR на дружество, което извършва дейност в секторите на рибарството и аквакултурите, и 2 милиона EUR на дружество, което извършва дейност във всички останали сектори; ii) ще се предоставя само на дружества, засегнати от кризата; и iii) ще се предоставя преди 31 декември 2023 г.

ЕКстигна до заключението, че шведската схема е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на държава-членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка за действие при кризи и преход.

Въз основа на това ЕК одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Контекст

На 9 март 2023 г. ЕК прие нова Временна рамка за кризи и преход, за да насърчи мерките за подкрепа в секторите, които са от ключово значение за прехода към икономика с нулево нетно потребление, в съответствие с индустриалния план „Зелена сделка“. Заедно с изменението на Общия регламент за групово освобождаване („ОРГО“), което ЕК одобри в същия ден, Временната рамка за кризи и преход ще спомогне за ускоряване на инвестициите и финансирането на производството на чисти технологии в Европа. Тя също така ще подпомогне държавите членки при изпълнението на конкретни проекти в рамките на националните планове за възстановяване и устойчивост, които попадат в техния обхват.

Новата рамка изменя и удължава частично срока на действие на Временната рамка за кризата, приета на 23 март 2022 г., за да се даде възможност на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавните помощи, в подкрепа на икономиката в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Временната кризисна рамка беше изменена на 20 юли 2022 г., за да допълни пакета „Безопасен газ за безопасна зима“ и в съответствие с целите на плана REPowerEU. Временната кризисна рамка беше допълнително изменена на 28 октомври 2022 г. в съответствие с Регламента за спешна интервенция за справяне с високите цени на енергията и Регламента за повишаване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни ценови референтни стойности и трансграничен обмен на газ.

Източник: ЕК

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: