Начало НовиниАнализиСъбитияЕК: Дисбаланс на газовия пазар с глобален характер и връщане към въглищно електропроизводство

Върни се назад

Назад

ЕК: Дисбаланс на газовия пазар с глобален характер и връщане към въглищно електропроизводство

ЕК: Дисбаланс на газовия пазар с глобален характер и връщане към въглищно електропроизводство

Цените на газа на едро в Европа вече отбелязаха значително покачване през второто тримесечие на 2021 г., тъй като търсенето се увеличи – особено спрямо по-ниските нива, наблюдавани на същия етап през 2020 г. – според последните тримесечни доклади на Комисията за пазарите на газ и електроенергия (октомври 2021). Истинският скок, който предизвика трудностите на енергийните пазари в ЕС тази есен, обаче, дойде едва през третото тримесечие, сигнализира докладът.

Комисията отговори на скока на цените, като публикува набор от инструменти, приложими от страна на държавите-членки съгласно съществуващите правила на ЕС, за да се справи с въздействието върху пазара и проблемите на крайните потребители.

Докладът за пазара на електроенергия отбелязва, че потреблението на електроенергия през второто тримесечие се е върнало много близо до нивата отпреди пандемията, водено от възстановяване на икономическата и социалната активност, тъй като мерките за блокиране поради COVID се облекчиха в повечето части на Европа.

Тримесечният доклад относно пазара на газ очертава значителното покачване на цените на едро от 19 €/MWh в началото на тримесечието до 35 €/MWh до края на юни. Но през август и септември средната спот цена на едро скочи до нови рекордни нива от 70-80 €/MWh.

Глобалните пазари на втечнен природен газ оказаха значително влияние върху европейските цени на едро, основно движени от търсенето на втечнен природен газ в Азия и бавното възстановяване на предлагането при няколко големи производители, утежнено от увеличаването на товарите. В Европа намаляването на притока на газ от Норвегия през второто тримесечие на 2021 г., тъй като поддръжката на инфраструктурата беше извършена малко по-рано от обичайното, също допринесе за бавния темп на запълване на газови хранилища.

В края на юни 2021 г. средният процент на запълване на газохранилищата в ЕС беше само 48%, най-ниският за едно десетилетие по това време на годината и спад с 33 процентни пункта в сравнение с 2020 г. Поведението на руския доставчик на газ по отношение газопровода, резервиран по-малък капацитет на междусистемните връзки от очакваното, което предполага по-нисък внос за предстоящия период, също допринесе за свиването на пазара през летните месеци.

Потреблението на газ в ЕС през второто тримесечие на 2021 г. е нараснало с 19% на годишна база – спрямо ниската база през същия период на 2020 г. с настъпването на ограниченията на Covid. Търсенето беше предизвикано от студеното време през април-май 2021 г. и нарастващото използване на газ при производството на електроенергия на фона на по-бързо от очакваното икономическо възстановяване в ЕС.

Местното производство на газ продължи да намалява в ЕС на годишна база (-8%), докато вносът се е увеличил със 7%, а вносът на LNG е нараснал само с 1%.

Спотовите цени на газа през второто тримесечие на 2021 г. се повишиха с около 30-40% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., като на годишна база те показаха три до пет пъти увеличение. Цените на газа на дребно за домакинствата показаха увеличение от 7,5% на годишна база през второто тримесечие на 2021 г. Очакват се по-значителни увеличения на договорите за търговия на дребно през следващите тримесечия, предупреждава докладът.

Тримесечният доклад за пазара на електроенергия подчертава как потреблението се е увеличило, тъй като пандемичните ограничения бяха облекчени в голяма част от континента. Потреблението в целия ЕС се е увеличило с 11% на годишна база през второто тримесечие на 2021 г. благодарение на възстановяването на промишлената и трудовата активност. Търсенето на отопление и охлаждане също повлия на нарастването на търсенето през тримесечието. Независимо от това, търсенето на електроенергия все още е малко под нивата от 2019 г. (-0,5%). Докладът също така показва, че търсенето на електрически зареждаеми превозни средства (ECV) продължи да нараства значително – с повече от 450 000 нови ECV, регистрирани в ЕС от април до юни 2021 г. – с около 245% повече от същия период на 2020 г.

Рязкото увеличение на цените на суровините (главно газ, въглища и в по-малка степен CO2) в съчетание с повишеното търсене на електроенергия, свързано с икономическото възстановяване и температурните колебания в Европа, доведе до 13-годишни връхни стойности на цените на много европейски пазари. The Еuropean Power Benchmark е средно 68 €/MWh през второто тримесечие на 2021 г. – еквивалентно на 158% повече от второто тримесечие на 2020 г. и 58% повече спрямо същия период на 2019 г.

Делът на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс успя да достигне 42% през второто тримесечие, надминавайки изкопаемите горива (32%) – с увеличение от 11% при слънчевото производство (+6 TWh), 7% при вятъра (+5 TWh) и 7% биомаса (+2 TWh) на годишна база. Ниските нива на търсене на електроенергия по време на първото блокиране на 2020 г. засилиха сравнителното увеличение на производството на изкопаеми горива през тримесечието.

Електропроизводството от въглища и лигнити се е увеличило с 29% (+17 TWh). Високите цени на газа обърнаха тенденцията на преминаване от въглища към газ на повечето пазари през тримесечието. Въпреки повишаването на цените, производството на газ нарасна с 9% (+10 TWh), докато ядреното производство регистрира увеличение от 11% (+16 TWh).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: