Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕК: Дисбаланс на газовия пазар с глобален характер и връщане към въглищно електропроизводство

Върни се назад

Назад

ЕК: Дисбаланс на газовия пазар с глобален характер и връщане към въглищно електропроизводство

ЕК: Дисбаланс на газовия пазар с глобален характер и връщане към въглищно електропроизводство

Цените на газа на едро в Европа вече отбелязаха значително покачване през второто тримесечие на 2021 г., тъй като търсенето се увеличи – особено спрямо по-ниските нива, наблюдавани на същия етап през 2020 г. – според последните тримесечни доклади на Комисията за пазарите на газ и електроенергия (октомври 2021). Истинският скок, който предизвика трудностите на енергийните пазари в ЕС тази есен, обаче, дойде едва през третото тримесечие, сигнализира докладът.

Комисията отговори на скока на цените, като публикува набор от инструменти, приложими от страна на държавите-членки съгласно съществуващите правила на ЕС, за да се справи с въздействието върху пазара и проблемите на крайните потребители.

Докладът за пазара на електроенергия отбелязва, че потреблението на електроенергия през второто тримесечие се е върнало много близо до нивата отпреди пандемията, водено от възстановяване на икономическата и социалната активност, тъй като мерките за блокиране поради COVID се облекчиха в повечето части на Европа.

Тримесечният доклад относно пазара на газ очертава значителното покачване на цените на едро от 19 €/MWh в началото на тримесечието до 35 €/MWh до края на юни. Но през август и септември средната спот цена на едро скочи до нови рекордни нива от 70-80 €/MWh.

Глобалните пазари на втечнен природен газ оказаха значително влияние върху европейските цени на едро, основно движени от търсенето на втечнен природен газ в Азия и бавното възстановяване на предлагането при няколко големи производители, утежнено от увеличаването на товарите. В Европа намаляването на притока на газ от Норвегия през второто тримесечие на 2021 г., тъй като поддръжката на инфраструктурата беше извършена малко по-рано от обичайното, също допринесе за бавния темп на запълване на газови хранилища.

В края на юни 2021 г. средният процент на запълване на газохранилищата в ЕС беше само 48%, най-ниският за едно десетилетие по това време на годината и спад с 33 процентни пункта в сравнение с 2020 г. Поведението на руския доставчик на газ по отношение газопровода, резервиран по-малък капацитет на междусистемните връзки от очакваното, което предполага по-нисък внос за предстоящия период, също допринесе за свиването на пазара през летните месеци.

Потреблението на газ в ЕС през второто тримесечие на 2021 г. е нараснало с 19% на годишна база – спрямо ниската база през същия период на 2020 г. с настъпването на ограниченията на Covid. Търсенето беше предизвикано от студеното време през април-май 2021 г. и нарастващото използване на газ при производството на електроенергия на фона на по-бързо от очакваното икономическо възстановяване в ЕС.

Местното производство на газ продължи да намалява в ЕС на годишна база (-8%), докато вносът се е увеличил със 7%, а вносът на LNG е нараснал само с 1%.

Спотовите цени на газа през второто тримесечие на 2021 г. се повишиха с около 30-40% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., като на годишна база те показаха три до пет пъти увеличение. Цените на газа на дребно за домакинствата показаха увеличение от 7,5% на годишна база през второто тримесечие на 2021 г. Очакват се по-значителни увеличения на договорите за търговия на дребно през следващите тримесечия, предупреждава докладът.

Тримесечният доклад за пазара на електроенергия подчертава как потреблението се е увеличило, тъй като пандемичните ограничения бяха облекчени в голяма част от континента. Потреблението в целия ЕС се е увеличило с 11% на годишна база през второто тримесечие на 2021 г. благодарение на възстановяването на промишлената и трудовата активност. Търсенето на отопление и охлаждане също повлия на нарастването на търсенето през тримесечието. Независимо от това, търсенето на електроенергия все още е малко под нивата от 2019 г. (-0,5%). Докладът също така показва, че търсенето на електрически зареждаеми превозни средства (ECV) продължи да нараства значително – с повече от 450 000 нови ECV, регистрирани в ЕС от април до юни 2021 г. – с около 245% повече от същия период на 2020 г.

Рязкото увеличение на цените на суровините (главно газ, въглища и в по-малка степен CO2) в съчетание с повишеното търсене на електроенергия, свързано с икономическото възстановяване и температурните колебания в Европа, доведе до 13-годишни връхни стойности на цените на много европейски пазари. The Еuropean Power Benchmark е средно 68 €/MWh през второто тримесечие на 2021 г. – еквивалентно на 158% повече от второто тримесечие на 2020 г. и 58% повече спрямо същия период на 2019 г.

Делът на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс успя да достигне 42% през второто тримесечие, надминавайки изкопаемите горива (32%) – с увеличение от 11% при слънчевото производство (+6 TWh), 7% при вятъра (+5 TWh) и 7% биомаса (+2 TWh) на годишна база. Ниските нива на търсене на електроенергия по време на първото блокиране на 2020 г. засилиха сравнителното увеличение на производството на изкопаеми горива през тримесечието.

Електропроизводството от въглища и лигнити се е увеличило с 29% (+17 TWh). Високите цени на газа обърнаха тенденцията на преминаване от въглища към газ на повечето пазари през тримесечието. Въпреки повишаването на цените, производството на газ нарасна с 9% (+10 TWh), докато ядреното производство регистрира увеличение от 11% (+16 TWh).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: