Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕК представи ревизираната Директивна за възобновяеми енергийни източници

Върни се назад

Назад

ЕК представи ревизираната Директивна за възобновяеми енергийни източници

ЕК представи ревизираната Директивна за възобновяеми енергийни източници

Европейската комисия публикува днес предложение за преразглеждане на Директивата за възобновяемата енергия. Като част от пакета „Постигане на европейската зелена сделка“, Комисията се стреми да ускори усвояването на възобновяеми енергийни източници в ЕС, за да направи решаващ принос в амбицията си да намали нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. – и в крайна сметка да постигне климатична неутралност до 2050 г.

С днешното предложение се повишава настоящата цел на ниво ЕС от  ‘поне 32%’ ВЕИ в общия енергиен микс до поне 40% до 2030 г., което представлява удвояване на сегашния дял на ВЕИ от 19,7% за едно десетилетие.

То също така определя цялостна рамка за разгръщане на възобновяеми източници във всички сектори на икономиката, в съответствие с визията на Комисията за интегрираната енергийна система на бъдещето. Това преразглеждане се фокусира върху сектори, където досега напредъкът в интегрирането на възобновяеми енергийни източници (като транспорт, сгради и промишленост) е по-бавен. Някои от тези мерки са под формата на допълнителни цели, други са насочени по-скоро към опростяване на административните процедури и отстраняване на тесните места съгласно настоящите правила, например чрез ускоряване на процеса на издаване на разрешителни.

Предложението има за цел да даде възможност на енергийните системи на ЕС да станат по-гъвкави, като улесни интегрирането на възобновяеми енергийни източници в мрежата възможно най-ефективно. Това би трябвало да позволи на централизираното отопление, термопомпите, домашните батерии и електрическите превозни средства да изпълнят по-добре своя потенциал.

Предложението също така подкрепя усвояването на възобновяем водород, когато електрификацията е по-трудна. Освен това се предлагат нови правила за укрепване на критериите за устойчивост на горската биомаса – за да се гарантира, че продукти като биомасата могат да продължат да дават важен принос по начин, който е в съответствие с целите на ЕС за биологичното разнообразие.

Цели

Основният елемент в предложението е да се повиши обвързващата цел за дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на ЕС до 40% до 2030 г. Това е значително увеличение от целта от 32%, определена в директивата от 2018 г., когато целта на ЕС беше да се изпълняват ангажиментите от Парижкото споразумение за намаляване на емисиите с поне 40%. Кумулативното въздействие на всичките 27 национални енергийни и климатични планове (НПЕК), представени от държавите-членки през 2020 г., показва, че мерките, които вече са предвидени в ЕС-27, биха възлизали на 33,1-33,7% дял от възобновяеми източници. Но този напредък трябва да се ускори допълнително през следващото десетилетие, за да се постигне целта за намаляване на емисиите от 55%.

Опитът показва, че новаторското решение на ЕС да определи цел за дела на възобновяемите енергийни източници – от 20% до 2020 г. – промени играта по отношение на стимулирането на инвестициите. И сега повечето страни следват тази концепция за средносрочна цел. Данните за 2019 г. показват, че ЕС е постигнал 19,7% дял, т.е. е в съответствие с целите за 2020 г. По-подробен анализ обаче показва, че е имало значителни разлики във въвеждането на ВЕИ. Например, докато електроенергийният сектор постигна 34,1% дял от възобновяеми източници през 2019 г., цифрата за сектора на отоплението и охлаждането възлиза на 22,1%, а делът в транспортния сектор е само 8,9%. Оценките на Комисията също така подчертават необходимостта да се направи повече за намаляване на емисиите в сектора на сградите, което представлява 40% от потреблението на енергия в ЕС (80% от което е в сектора отопление и охлаждане) и 36% от свързаните с енергията емисии.

След подробна оценка на въздействието и обществени консултации, днешното предложение очертава следните нови цели на национално ниво, насочени към стимулиране на промяната за:

  • сгради, нова цел от 49% ВЕИ до 2030
  • индустрия, нова цел от 1.1 процентни пункта годишен ръст в използването на ВЕИ
  • охлаждане и отопление, съществуващата индикативна цел от 1.1 процентни пункта годишен ръст става задължително обвързващ за страните-членки, със специфични индикативни национални надбавки
  • централизирано отопление и охлаждане, инидикативни 2.1 процентни пункта годишен ръст на използването на ВЕИ и отпадъчна енергия за отопление и охлаждане (повишение от настоящите 1.0 процентни пункта)

В транспортния сектор предложението въвежда цел за намаляване на интензивността на парниковите газове на транспортните горива с 13% до 2030 г. в сравнение с новия бенчмарк, основан на емисиите, обхващащ всички видове транспорт (еквивалентен на енергийно базирана цел от 28%, използвайки методологията в настоящата директива) с допълнителна подцел от 2,2% за усъвършенствани биогорива (отчитани поотделно). Това представлява значително увеличение на амбициите в този ключов сектор в сравнение с настоящата 14% цел в транспортна (базирана на енергия) с 3,5% усъвършенствана подцел за биогорива (двойно отчетена).


Още по темата

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: