Начало НовиниАнализиСъбитияЕК публикува условията за провеждане на пилотен търг за водород

Върни се назад

Назад

ЕК публикува условията за провеждане на пилотен търг за водород

ЕК публикува условията за провеждане на пилотен търг за водород

Европейската комисия публикува условията за провеждане на пилотен търг насочен към производството на водород от възобновяеми източници. Това е важна стъпка към увеличаване на производството на възобновяем водород в ЕС.

Предвижда се търгът, финансиран от Иновационния фонд под егидата на Водородната банка, да бъде отворен на 23 ноември 2023 г. След консултациите със заинтересованите страни, които се провеждат от март 2023 г., днешното публикуване на Уловията дава на потенциалните участници предварителна информация за окончателния икономически проект на търга и им помага да започнат да подготвят своите оферти.

В рамките на търга ще бъдат отпуснати до 800 млн. евро на производители на водород от възобновяеми източници в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Подкрепата ще бъде под формата на фиксирана премия в евро за килограм възобновяем водород, произведен за десет години експлоатация, като по този начин ще бъде насочена към преодоляване на разликата между производствените разходи и готовността за плащане от страна на потреблението.

Търгът е предназначен с оглед постигане на следните четири цели:

  1. Намаляване на разликата между разходите за водород от възобновяеми и изкопаеми източници в ЕС по възможно най-ефективен и ефикасен начин чрез разпределяне на публична подкрепа. Търговете се оказват успешен инструмент в сектора на Енергетиката от възобновяеми източници, като водят до намаление на необходимото финансиране за производството на енергия от възобновяеми източници чрез конкуренция по отношение на цената, като същевременно мобилизират частни инвестиции.
  2. Даване на възможност за определяне на цените и формиране на пазар на възобновяем водород. Конкурентните търгове с проста и прозрачна структура разкриват производствените разходи и създават ценни и сравними ценови точки, които могат да послужат за стартиране на европейския пазар на водород.
  3. Намаляване на риска при европейските проекти за водород, свързване на вътрешното потребление и предлагане на възобновяем водород, намаляване на капиталовите разходи и привличане на частен капитал. Като се има предвид размерът на необходимите инвестиции, подкрепата от Иновационния фонд следва да се разглежда като начално финансиране за увеличаване на частните и корпоративните инвестиции.
  4. Намаляване на административната тежест и разходите благодарение на кратки, икономични и прозрачни процедури.

Новият тръжен механизъм ще разшири портфолиото от механизми за подкрепа, които понастоящем Фондът за иновации предоставя чрез безвъзмездни средства, помощ за разработване на проекти и други смесени финансови инструменти. Ако нивото на участие в пилотния търг е високо, той ще бъде последван от годишни тръжни кръгове и може да бъде разширен до чисти продукти извън възобновяемия водород. Очаква се този механизъм за възлагане да даде възможност за по-бързото внедряване на иновативни технологии, необходими за екологичния преход, особено в трудни за усвояване сектори.

За повече информация: Innovation Fund, Terms and Conditions

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: