Начало НовиниАнализиСъбитияЕК: Регулираните цени нарушават функционирането на пазара

Върни се назад

Назад

ЕК: Регулираните цени нарушават функционирането на пазара

ЕК: Регулираните цени нарушават функционирането на пазара

Комисията призовава Италия, Полша и Румъния да променят схемите за регулиране на цените на крайните потребители на енергия, за да се гарантира свободата на избор за потребителите.

Европейската комисия официално поиска от Италия, Полша и Румъния да приведат националното си законодателство в областта на регулираните цени на енергията за крайните потребители в съответствие с правилата на ЕС. Правото на ЕС в областта на вътрешния енергиен пазар предвижда, че цените се определят преди всичко от търсенето и предлагането. Цените за крайни потребители, определени чрез държавна намеса, създават пречки за новите участници на пазара и лишават потребителите и предприятията от правото им да изберат най-доброто обслужване на пазара. Комисията реши да изпрати мотивирани становища на трите държави-членки. Ако държавите-членки не са в съответствие с правните си задължения в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на Европейските общности.

Според правилата на вътрешния енергиен пазар всички компании трябва да имат възможността свободно да предоставят услуги в целия ЕС и да определят свои собствени цени, които съответстват на реалната ситуация на пазарите. Регулираните цени нарушават функционирането на пазара – определянето на цени, които не отразяват действителните нужди на пазара водят до предотвратяване на свободната конкуренция и пазарна интеграция. По този начин се поддържа монополно положение, което води до недостатъчни инвестиции или ненужно високи цени.

Въпреки това, правилата предвиждат също, че в изключителни случаи, например, за да защитят уязвимите клиенти, могат да се прилагат регулирани цени. В този случай, мерките трябва да бъдат специално насочени към клиенти, които се нуждаят най-много, да бъдат ограничени във времето и да се гарантира равен достъп за електрическите дружества от ЕС до националните потребители.

Комисията счита, че настоящите правила на регулираните цени за крайни клиенти в трите страни не отговарят на тези условия и нарушават правото на потребителя да направи своя избор.

Италия

Италианското законодателство все още изисква от операторите на разпределителни системи за обслужване на битови потребители и малки предприятия с електроенергия по регулирани цени, ако те не са активни да подпишат договор с доставчик на конкурентния пазар. Мярката няма ясна крайна дата, тя излиза извън рамките на необходимото за защита на потребителите и не позволява достъп на нови участници до италианския пазар.

Полша

Полският закон за енергетиката изисква енергийните предприятия да определят крайни клиентски цени за газ и да получат предварителното одобрение от националния регулаторен орган. Новите участници на пазара трябва да получат това одобрение преди да навлязат на пазара. Освен това, мярката не прави достатъчно разлика между различни групи клиенти – нейният обхват е твърде широк.

Румъния

Две мотивирани становища са изпратени на Румъния – едно за електроенергия и едно за природен газ. По отношение на електроенергията, румънският закон създава регулиран пазар на електрическа енергия. Регулираните цени за крайните потребители са приложими за всички битови потребители и малки и средни предприятия, които все още не са използвали правото да сменят доставчика. За природния газ, регулирани цените за крайните потребители все още са приложими за всички потребители.

Актуална информация по темата:

 ec.europa.eu

Полезни линкове:

 MEMO/11/220

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: