Начало НовиниАнализиСъбитияЕК с Насоки за докладване на национални практики за оперативна съвместимост и прозрачни процедури за достъп до данни за потреблението

Върни се назад

Назад

ЕК с Насоки за докладване на национални практики за оперативна съвместимост и прозрачни процедури за достъп до данни за потреблението

ЕК с Насоки за докладване на национални практики за оперативна съвместимост и прозрачни процедури за достъп до данни за потреблението

В изпълнение на правилата на ЕС, които  предвиждат създаването на ново хранилище за оперативна съвместимост на данните от измерванията на електроенергия през следващата година, EK публикува документ с Насоки, за да даде възможност на страните от ЕС да следват последователен и съпоставим подход при докладването на националните си практики, които ще бъдат съхранявани там. Целта на този подход е да се рационализира процесът и да се осигури еднородност. Като част от Плана за действие на ЕК за цифровизация на енергетиката, хранилището ще улесни дейността на доставчиците на електроенергия и иновативните дружества за енергийни услуги на вътрешния пазар на електроенергия и по този начин ще насърчи конкуренцията на пазара на дребно, като същевременно ще се избегнат прекомерните административни разходи. Също така, се очаква да насърчи иновациите в областта на енергийните услуги, особено в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, като част от ангажимента на ЕК за по-ориентирана към потребителите, декарбонизирана, децентрализирана и цифровизирана енергийна среда. Насоките са  предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1162, приет миналата година, за да се гарантира оперативната съвместимост на националните системи за достъп на участниците на пазара до данните за измерване и потребление на електроенергия на техните клиенти. Съгласно член 10 от този Регламент от държавите от ЕС се изисква да извършат и поддържат актуално картографиране на съответните си практики на национално равнище.

Насоките следва да подпомагат държавите-членки при вземането на решения:

– коя частна или публична структура е най-добре да бъде номинирана да действа като национален компетентен орган, който да структурира картографирането и да докладва на Европейската комисия;

– кои национални процеси да се картографират и как да се изпълни изискването за докладване поне една процедура за достъп до данни за всяка национална точка за отчитане;

– как следва да бъдат представени националните модели и коя информация е необходима;

– какво да се направи, ако исканият информационен елемент не е приложим или уместен в даден страна

– какво да се направи, ако исканата информационна позиция не може да бъде съпоставена поради потенциален пропуск в изпълнението.

За поече инфромация: тук

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: