Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕК с препоръки за това как да се използва потенциалът на съхранението на енергия

Върни се назад

Назад

ЕК с препоръки за това как да се използва потенциалът на съхранението на енергия

ЕК с препоръки за това как да се използва потенциалът на съхранението на енергия

ЕК публикува препоръки относно съхранението на енергия с конкретни действия, които държавите от ЕС могат да предприемат, за да се осигури по-широко разпространение.  Препоръките са придружени от работен документ на службите на ЕК, а документите съвпадат с публикуването на предложението на ЕК за преразглеждане на устройството на пазара на електроенергия в ЕС.

Различните технологии могат да осигурят необходимата гъвкавост на енергийната система, като съхранение на енергия, demand response, гъвкавост на предлагането и междусистемни връзки. По-специално, различните технологии за съхранение на енергия (напр. механични, термични, електрически, електрохимични и химични) могат да предоставят различни услуги в различни мащаби и времеви срокове.

Например, топлинното съхранение, по-специално големите системите за централно отопление, могат да осигурят гъвкавост и балансиране на електроенергийната мрежа.

Съхранението на топлина, независимо дали включва възобновяема електрическа енергия и топлинна енергия или  възобновяема топлинна енергия и топлинна енергия, е неразделна част от възобновяемите и високоефективни системи за отопление и охлаждане, които заместват високотемпературните горива като цяло и изкопаемите горива в частност. За допълване на технологиите за производство на енергия за отопление и охлаждане от възобновяеми източници е необходимо съхранението на топлина във всички размери и с всички срокове на съхранение (включително сезонно и дългосрочно съхранение на топлина).

В допълнение, технологиите за съхранение на енергия могат да бъдат техническо решение за осигуряване на стабилност и надеждност.

Съхранението може също така да намали цените на електроенергията в пиковите моменти и да даде възможност на потребителите да адаптират потреблението си на енергия към цените и нуждите си. Технологиите за съхранение на енергия улесняват електрификацията на различни икономически сектори, по-специално на сградите и транспорта. Например, извън електроенергийната система, съхранението на топлинна енергия може да допринесе за декарбонизацията на секторите на отоплението и охлаждането.

В конкретен план ЕК препоръчва на държавите от ЕС да вземат предвид специфичните характеристики на съхранението на енергия при разработването на мрежовите такси и тарифните схеми и да улеснят издаването на разрешения. ЕК също така насърчава по-нататъшното използване на потенциала на съхранението на енергия при проектирането и експлоатацията на мрежите. В някои препоръки се разглеждат и предизвикателства, свързани с необходимостта от дългосрочна видимост и предвидимост на приходите, за да се улесни достъпът до финансиране (напр. монетизиране на предоставяните услуги). Други очертани действия включват съхранението зад електромера, ролята на гъвкавите източници на енергия на островите и в отдалечените райони, научноизследователската и развойната дейност и публикуването на данни за улесняване на инвестиционните решения.

Източник: EK

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: