Начало НовиниАнализиСъбитияЕлектрификацията – ключов фактор за конкурентноспособност

Върни се назад

Назад

Електрификацията – ключов фактор за конкурентноспособност

Електрификацията – ключов фактор за конкурентноспособност

През последните 20 години въглеродната интензивност на електроенергията е намалялa почти наполовина до 208 g CO2/kWh и трябва да достигне 71 g CO2/kWh през 2030 г., преди да стане въглеродно неутрална около 2040 г. Въглеродната неутралност в енергийния сектор изисква значително разширяване и обновяване  на инфраструктурата се посочва в позиция на Eurelectric относно Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии. Знаковото проучване на Eurelectric, Decarbonisation Speedways, отбелязва, че 1049 GW инсталиран капацитет трябва да се удвои до 2030 г. и да се утрои до 2040 г. По-голямата част от това увеличение ще дойде от възобновяеми източници на производство, което ще представлява 83% от микса до 2040 г.

Подкрепена от стратегията REPowerEU, обвързващата цел от 42,5% възобновяеми енергийни източници в Директивата за възобновяема енергия задължава ЕС да добави 605 GW нов капацитет за възобновяема електроенергия за по-малко от 6,5 години, което се равнява на 60% от текущия капацитет. Европейският енергиен сектор се стреми към своевременно разгръщане на такъв достъпен домашен електрически капацитет, за да намали зависимостта от изкопаеми горива и повишаване на енергийна сигурност. Ще са необходими стабилни и диспечируеми технологии заедно с по-гъвкави активи, за да се гарантира сигурността на доставките в Европа в система с висок дял на възобновяеми енергийни източници. По-специално, Европа ще се нуждае от между 531 TWh и 782 TWh гъвкав капацитет, за да допълни променливото производство на енергия от възобновяеми източници до 2050 г.

Пълният потенциал на електрификацията все още не е използван, тъй като 70% от крайното търсене на енергия в транспорта, сградите и индустрията разчита на изкопаеми горива. Електрификацията предлага на тези сектори надеждна алтернатива на вноса на изкопаеми горива, но за да се гарантира дългосрочен енергиен суверенитет на Европа без изкопаеми горива, е необходимо утрояване на нивата на електрификация до 60% до 2050 г. Натискът върху разпределителните мрежи в Европа ще се увеличи поради значителните добавки на децентрализирано производство на енергия от възобновяеми източници без въглерод (+600 GW) и увеличаването на нивата на електрификация. 40% от разпределителните мрежи в Европа в момента са на възраст над 40 години и са били планирани във време, когато естеството на нашата енергийна система е било фундаментално различно.

За да се осигури енергийната система на бъдещето, преносните и разпределителните мрежи на Европа трябва да бъдат подсилени и цифровизирани, за да използват целия наличен днес капацитет, като същевременно се изгражда нова инфраструктура  и модернизира съществуващата.

Eurelectric вярва, че отстраняването на въглерод ще играе ключова роля в доставянето на отрицателни емисии, необходими за постигане на нетно нулево ниво и балансиране на остатъчния CO2 в трудни за намаляване сектори, в които в момента не е налично друго технологично решение за декарбонизация. Промишленото отстраняване на въглерод може значително да допринесе в това отношение и трябва да бъде ускорено. Намаляването на емисиите от CCS , от друга страна, в най-добрия случай би било мостова технология преди 2050 г. Следователно е препоръчително да се поддържа политическо внимание и финансиране върху решения, които стимулират рентабилно намаляване на емисиите на парникови газове, като електрификация, постепенно премахване на изкопаеми горива и ускорено разгръщане на чисти и възобновяеми производствени мощности

Следователно, в контекста на Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии, Eurelectric призовава политиците за:

  1. Осигуряване на равно третиране на чисти и възобновяеми източници на производство, с технологична готовност над осем
  2.  Координиран подход за разгръщане на мрежовата инфраструктура
  3. Запазване като приоритет на разходно-ефективна и ефективна декарбонизация на икономиката на ЕС и използване на това законодателство за стимулиране на устойчиви усилия за намаляване на емисиите.
  4. Насърчаване на издръжливостта и устойчивостта, без да се възпрепятства електрификацията

Още от позицията на Евроелектрик можете да прочете тук

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: