Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияЕлектрификацията: ключов инструмент за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, казва IPCC

Върни се назад

Назад

Електрификацията: ключов инструмент за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, казва IPCC

Електрификацията: ключов инструмент за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, казва IPCC

Светът разполага с необходимите инструменти за смекчаване на последиците от изменението на климата, за да ограничи глобалното затопляне до 1,5°C и да осигури „приемливо за живот бъдеще“, според Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC).

Работна група III на IPCC, която на 4 април публикува актуализираната си глобална оценка на напредъка и ангажиментите за смекчаване на последиците от изменението на климата, съобщи също, че емисиите могат да бъдат намалени наполовина до 2030 г. Според нея това ще включва значително намаляване на използването на изкопаеми горива, съчетано с отстраняване на въглеродния диоксид, широко разпространена електрификация, по-добра енергийна ефективност и използване на алтернативни горива като водорода.

Електроенергийните системи, захранвани предимно от възобновяеми енергийни източници, стават все по-жизнеспособни, потвърдиха учените и приветстваха появата на редица системни решения за включване на голям дял възобновяеми енергийни източници в енергийната система. Те включват интегриране на системи, свързване на сектори, съхранение на енергия, интелигентни мрежи, управление на търсенето, устойчиви биогорива, електролитен водород и производни.

Освен това съществуват потенциални синергии между устойчивото развитие, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, градското планиране с повече зелени площи, намаляването на замърсяването на въздуха и намаляването на потреблението. Електрификацията, съчетана с енергия с ниски емисии на парникови газове (ПГ), и преминаването към електрически обществен транспорт могат да подобрят здравето, заетостта и енергийната сигурност.

Освен това в доклада се подчертава как градовете и другите градски райони предлагат значителни възможности за намаляване на емисиите чрез по-ниско потребление на енергия, електрификация на транспорта и естествени източници на поглъщане и съхранение на въглерод. Това би имало значителни ползи за общественото здраве, като се има предвид, че тази седмица Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че 99 % от населението на планетата диша въздух, който надвишава пределно допустимите стойности на СЗО за качество на въздуха.

Освен това IPCC е убеден, че електрическите превозни средства, задвижвани с електроенергия с ниски емисии на парникови газове, имат потенциала да намалят емисиите от наземния транспорт. Експертната група препоръчва инвестиции в поддържаща инфраструктура, за да се увеличи разпространението, както и изследвания в областта на технологиите за батерии, за да се улесни електрификацията на камионите и да се допълнят електрическите железопътни системи.

Електрификацията би могла да играе роля и във въздухоплаването и корабоплаването за кратки пътувания, като намали емисиите от пристанищата и летищата. Навсякъде другаде леката промишленост, минното дело и производството биха могли да бъдат декарбонизирани чрез наличните технологии за намаляване на емисиите, електрификация и горива с ниски или нулеви емисии на парникови газове, докато учените препоръчват използването на други енергийни носители, като устойчиви биогорива, водород с ниски емисии и производни в приложения, които са по-малко подходящи за електрификация.

Според доклада няколко варианта за смекчаване на последиците от изменението на климата, като например слънчевата и вятърната енергия, електрификацията на градските системи, градската зелена инфраструктура, енергийната ефективност, управлението на потреблението, подобреното управление на горите и посевите/пасищата, са технически жизнеспособни, все по-ефективни от гледна точка на разходите и като цяло се подкрепят от обществеността.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: