Начало НовиниАнализиСъбитияЕлектропроизводството през 2021 г. – оживление при въглеводородите

Върни се назад

Назад

Електропроизводството през 2021 г. – оживление при въглеводородите

Електропроизводството през 2021 г. – оживление при въглеводородите

По данни на платформата за прозрачност на ENTSOE производството на електроенергия в страна през 2021 г. е 46 903 ГВтч, което представлява  повишение от 17, 1%  спрямо предходната година.

Лигнитните въглища основно стоят зад ръстa на електропроизводството. Данните за 2021 г. показват нарастване на производството на електроенергия от този местен ресурс с 30,8%, което достига 18 888 ГВтч. Така ядрената енергия, която  през 2020 г. имаше най-голям дял в електроенергийния микс е изместена от първото място. Въпреки, че губи лидерска позиция, производството от ядрена енергия запазва по-високите стойности от 2019 г. и  2020 г.  в размер на 16 487 ГВтч ( +0,1%  спрямо 2020 г.).

Производството на електроенергия от природен газ също подобно на лигнитните въглища отбелязва значителен скок от 27,7% спрямо 2020 г. като достига 2 788 ГВтч.

Изминалата година се оказа изключително благоприятна за хидроенергийното производство, което реализира повишение от 52,5% като са произведени 5 095 ГВтч. Следва, обаче да се отбележи, че електроенергията генерирана от хидроенергийни помпени мощности е спаднала близо два пъти – от 447 ГВтч (2020  г.) на 222 ГВтч (2021 г.) съгласно данните на ENTSOE.

Производството на електроенергия от останалите възобновяеми източници се оказа по-скромно спрямо 2020 г..

През 2021 г. количеството електроенергия, произведена от соларни мощности надвишава това от вятърни. Съответните стойности са 1 428 ГВтч (-0,1% спрямо 2020) и 1 388 ГВтч (-2,7% спрямо 2020). Електроенергията от биомаса е намаляла с 1,2% и достига 249 ГВтч .

В резултат на по-големите количества електроенергия произведена от лигнитни въглища, твърди въглища и природен газ, делът на емисионното производство в електроенергийния микс е нараснал от 43% на 47%.

Електропроизводство през 2021 в България по видове източници, МВтч

Данни: ENTSOE

Вътрешното потребление на електроенергия е 38 411 ГВтч или съответно с 5,2% по-голямо спрямо предходната година.

Вътрешно потребление на електроенергия, МВтч

Данни: ENTSOE

За разлика от 2020, когато вносът на електроенергия надхвърли 3600 ГВтч, през изминалата 2021 същият е спаднал на 1838 ГВтч. Причината за този спад са най-вече количества постъпила енергия през Румъния – два пъти по – малки.

Както обичайно, най-много електроенергия през 2021 г. е внесена през Румъния – 1 484 ГВтч, което представлява 52% от общия внос.

Внос (физически потоци) на електроенергия в страната по държави, МВтч

Данни: ENTSOE

Износът на електрическа енергия през 2021 година е 10458 ГВтч или с 49% повече спрямо предходната година. Значително по-големи количества електроенергия се е насочила от България към  Сърбия – 3,5 пъти повече и от България към Румъния – близо 3 пъти повече. Единствено, спад от 37% на изнесената електроенергия, има към Турция.

Износ (физически потоци) на електроенергия от страната по държави, МВтч

Данни: ENTSOE

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: