Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕлектропроизводството през 2021 г. – оживление при въглеводородите

Върни се назад

Назад

Електропроизводството през 2021 г. – оживление при въглеводородите

Електропроизводството през 2021 г. – оживление при въглеводородите

По данни на платформата за прозрачност на ENTSOE производството на електроенергия в страна през 2021 г. е 46 903 ГВтч, което представлява  повишение от 17, 1%  спрямо предходната година.

Лигнитните въглища основно стоят зад ръстa на електропроизводството. Данните за 2021 г. показват нарастване на производството на електроенергия от този местен ресурс с 30,8%, което достига 18 888 ГВтч. Така ядрената енергия, която  през 2020 г. имаше най-голям дял в електроенергийния микс е изместена от първото място. Въпреки, че губи лидерска позиция, производството от ядрена енергия запазва по-високите стойности от 2019 г. и  2020 г.  в размер на 16 487 ГВтч ( +0,1%  спрямо 2020 г.).

Производството на електроенергия от природен газ също подобно на лигнитните въглища отбелязва значителен скок от 27,7% спрямо 2020 г. като достига 2 788 ГВтч.

Изминалата година се оказа изключително благоприятна за хидроенергийното производство, което реализира повишение от 52,5% като са произведени 5 095 ГВтч. Следва, обаче да се отбележи, че електроенергията генерирана от хидроенергийни помпени мощности е спаднала близо два пъти – от 447 ГВтч (2020  г.) на 222 ГВтч (2021 г.) съгласно данните на ENTSOE.

Производството на електроенергия от останалите възобновяеми източници се оказа по-скромно спрямо 2020 г..

През 2021 г. количеството електроенергия, произведена от соларни мощности надвишава това от вятърни. Съответните стойности са 1 428 ГВтч (-0,1% спрямо 2020) и 1 388 ГВтч (-2,7% спрямо 2020). Електроенергията от биомаса е намаляла с 1,2% и достига 249 ГВтч .

В резултат на по-големите количества електроенергия произведена от лигнитни въглища, твърди въглища и природен газ, делът на емисионното производство в електроенергийния микс е нараснал от 43% на 47%.

Електропроизводство през 2021 в България по видове източници, МВтч

Данни: ENTSOE

Вътрешното потребление на електроенергия е 38 411 ГВтч или съответно с 5,2% по-голямо спрямо предходната година.

Вътрешно потребление на електроенергия, МВтч

Данни: ENTSOE

За разлика от 2020, когато вносът на електроенергия надхвърли 3600 ГВтч, през изминалата 2021 същият е спаднал на 1838 ГВтч. Причината за този спад са най-вече количества постъпила енергия през Румъния – два пъти по – малки.

Както обичайно, най-много електроенергия през 2021 г. е внесена през Румъния – 1 484 ГВтч, което представлява 52% от общия внос.

Внос (физически потоци) на електроенергия в страната по държави, МВтч

Данни: ENTSOE

Износът на електрическа енергия през 2021 година е 10458 ГВтч или с 49% повече спрямо предходната година. Значително по-големи количества електроенергия се е насочила от България към  Сърбия – 3,5 пъти повече и от България към Румъния – близо 3 пъти повече. Единствено, спад от 37% на изнесената електроенергия, има към Турция.

Износ (физически потоци) на електроенергия от страната по държави, МВтч

Данни: ENTSOE

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: