Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕмисии от икономиката на ЕС през 2021 г.: -22% от 2008 г. насам

Върни се назад

Назад

Емисии от икономиката на ЕС през 2021 г.: -22% от 2008 г. насам

Емисии от икономиката на ЕС през 2021 г.: -22% от 2008 г. насам

През 2021 г. емисиите на парникови газове (ПГ), генерирани от икономическите дейности на резидентите на ЕС, възлизат на 3,6 млрд. тона CO2 еквивалент (CO2-екв.). В сравнение с 2008 г. се наблюдава намаление с 22 %.

Дейността с най-високи емисии на парникови газове през 2021 г. е преработващата промишленост (800 млн. тона CO2 екв. или 22% от всички емитирани парникови газове), следвана от домакинствата (740 млн. тона CO2 екв. – 21%) и доставката на електроенергия, газ, пара и климатизация (720 млн. тона CO2 екв. – 20%). Домакинствата отделят парникови газове за транспорт, отопление и други цели.

Source dataset: env_ac_ainah_r2

В периода между 2008 г. (първата налична година с данни) и 2021 г. най-голямо относително намаление на емисиите на парникови газове е регистрирано в минното дело и кариерите (-42%), следвани от доставката на електроенергия, газ, пара и климатични инсталации (-39%) и производството (-23%).

Най-голямото абсолютно намаление на емисиите на ПГ е регистрирано при доставката на електроенергия, газ, пара и климатизация (от 1,2 млрд. тона CO2-екв. през 2008 г. до 720 млн. тона CO2-екв. през 2021 г.,  -468 млн. тона CO2-екв.), следвано от промишлеността (от 1 млрд. тона CO2-екв. до 799 млн. тона CO2-екв., -238 млн. тона CO2-екв.) и домакинствата (от 854 млн. тона CO2-екв. до 740 млн. тона CO2-екв., -114 млн. тона CO2-екв.).

Източникът на тези оценки са отчетите за емисиите във въздуха. Те предлагат подробни данни по 64 емитиращи производствени дейности (класифицирани по NACE Rev. 2), както и по домакинства, както са определени и класифицирани в рамките на националните сметки. За целите на настоящата статия тези 64 производствени дейности са допълнително обединени в 6 групи икономически дейности.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: