Начало НовиниАнализиСъбитияЕП относно мерките на ЕС срещу повишаването на цените на енергията

Върни се назад

Назад

ЕП относно мерките на ЕС срещу повишаването на цените на енергията

ЕП относно мерките на ЕС срещу повишаването на цените на енергията

На 4 октомври Европейският парламент публикува Съвместно предложение за резолюция относно отговора на ЕС на повишаването на цените на енергията в Европа.

В документа се подчертава, че отоплението на жилищата трябва да бъде декарбонизирано чрез интелигентна електрификация и достъпни, базирани на възобновяеми източници решения за централно отопление. Следва да се отчита значението и непосредствените ползи от бързото внедряване на слънчева енергия в сградите, термопомпи, както и други бързи и лесни за инсталиране решения.

Препоръчва на държавите членки да ускорят внедряването на възобновяеми енергийни източници, по-специално чрез премахване на административните пречки и опростяване и ускоряване на процесите на издаване на разрешителни, включително за домакинствата.

ЕП подкрепя идеята като част от проекта REPowerEU за продажба на търг на квоти в Системата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС като извънредна мярка за генериране на 20 милиарда евро и по този начин за финансиране на инфраструктурата, необходима за намаляване на зависимостта ни от руския газ и петрол, включително инвестиции във възобновяема енергия и енергийна ефективност. Призовава за ускоряване на тази интервенция, за да се мобилизират необходимите приходи до края на 2025 г и отчита факта, че това би могло да има потенциален ефект на смекчаване на цените на СТЕ в краткосрочен план, а оттам и на цените на електроенергията и енергийните разходи за промишлеността като същевременно обръща внимание, че СТЕ не е основният двигател на увеличение на цените на енергията.

Сигналите за цените на електроенергията в реално време могат да отключат по-гъвкаво търсене, което от своя страна да намали нуждите от скъпоструващи и газоемки пикови доставки. Поради това ЕП призовава държавите членки да управляват по-добре нуждите от гъвкавост на енергийните системи на ЕС чрез усъвършенствани мрежи, диспечируемо производство на електроенергия с ниски емисии и различни широкомащабни и дългосрочни технологии за съхранение на енергия, за да се намали промишленото търсене на електроенергия и газ в пиковите часове.

Относно вноските за солидарност за дружествата от секторите на суровия петрол, природния газ, въглищата и рафинериите ЕП отбелязва със загриженост, че някои от най-големите енергийни дружества в ЕС може да не подлежат на вноската. С оглед на това приканва ЕК и Съвета да разработят вноската за солидарност по такъв начин, че да предотвратят избягването на данъци.

В документа на ЕП също така се подчертава, че приходите от неочаквани печалби следва да са в полза на потребителите и предприятията, по-специално за подпомагане на уязвимите домакинства и МСП, включително чрез ценови ограничения. Това трябва да върви ръка за ръка с мащабни иновации и инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност и енергийна инфраструктура като например разпределителни мрежи, вместо да се стимулират домакинствата и предприятията да потребяват повече субсидирана енергия.

Всяка реформа на пазара на електроенергия следва да бъде в съответствие с целите на ЕС в областта на климата, по-специално с целта за постигане на неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г. като ЕП призовава ЕК да анализира възможността за отделяне на цените на електроенергията от цената на газа.

Според ЕП е необходим анализ от въвеждане на допълнителни мерки за справяне с кризата, включително временни тавани на цените на едро и на вноса. ЕК препоръчва да бъде предложен динамичен таван на цените на вноса на газ от тръбопроводи.

В документа се казва, че ЕК признава, че в Европа се наблюдават манипулации на пазара на газ, които от своя страна се отразяват на цените на електроенергията. Предвид това ЕП призовава за прекратяване на спекулациите и манипулациите на пазара на газ и призовава за предприемане на мерки по отношение на функционирането на TTF и на субектите, които имат право да работят на пазара. Счита, че тези мерки биха могли да включват прилагане на механизъм за спиране на търговията в TTF в случай на прекомерни колебания на цените, каквото е предложението на ESMA, за да се отдели индексирането на договорите от хъба на TTF. Приветства предложението на ЕК да се разгледа алтернативен на TTF референтен показател на ЕС за тръбопроводния газ и втечнения природен газ.

За повече информация: Joint motion for a resolution – RC-B9-0416/2022, European parliament

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: