Начало НовиниАнализиСъбитияЕС постига споразумение за укрепване и разширяване на търговията с емисии и за създаване на Социален фонд за климата, който да подпомага хората в условията на екологичен преход

Върни се назад

Назад

ЕС постига споразумение за укрепване и разширяване на търговията с емисии и за създаване на Социален фонд за климата, който да подпомага хората в условията на екологичен преход

ЕС постига споразумение за укрепване и разширяване на търговията с емисии и за създаване на Социален фонд за климата, който да подпомага хората в условията на екологичен преход

Европейската комисия приветства постигнатото с Европейския парламент и Съвета предварително споразумение за укрепване на схемата на ЕС за търговия с емисии, за прилагане на търговията с емисии по отношение на нови сектори с цел да бъдат предприети ефективни действия в областта на климата в икономиката като цяло, и за създаване на Социален фонд за климата. Това споразумение представлява важна стъпка към изпълнението на ангажимента на ЕС за намаляване до 2030 г. на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 %. Същевременно Социалният фонд за климата ще помогне да се гарантира справедливото извършване на екологичния преход.

В контекста на руското нашествие в Украйна споразумението отново показва решимостта на ЕС да постигне до 2050 г. неутралност по отношение на климата, да преобрази нашата икономика и общество, да не оставя никого да се справя сам и да гарантира енергийната сигурност на Европа. За да допълнят значителните разходи за климата от бюджета на ЕС, държавите членки ще изразходват всички свои приходи от търговия с емисии за проекти, свързани с климата и енергетиката, и за справяне със социалните аспекти на екологичния преход.

Укрепване и разширяване на търговията с емисии на ЕС

В схемата на ЕС за търговия с емисии се определя цена за CO2 и се понижава разрешеното ежегодно равнище на емисиите в съответните сектори — в това число производството на електроенергия и топлинна енергия, енергоемките промишлени сектори и търговското въздухоплаване. С днешното споразумение емисиите от секторите, обхванати от посочената схема, ще бъдат намалени до 2030 г. с 62 % спрямо нивата от 2005 г. Това представлява значително увеличение от 19 процентни пункта в сравнение с 43-процентното намаление, заложено в действащото законодателство. Ще се увеличи и темпът на годишните намаления на емисиите — от 2,2 % годишно при сегашната схема на 4,3 % за периода 2024—2027 г. и 4,4 % от 2028 г. нататък. Също така ще бъде укрепен резервът за стабилност на пазара, който стабилизира пазара на въглеродни емисии чрез премахване на излишъка от квоти. Постигнатото споразумение ще доведе до постепенно премахване на безплатните квоти за емисии за определени предприятия и до поетапно въвеждане в периода 2026—2034 г. на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите за обхванатите сектори. То беше предшествано от предварително споразумение относно механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, постигнато от европейските съзаконодатели на 13 декември.

Споразумението обхваща и емисиите от корабоплаването в схемата на ЕС за търговия с емисии, като по този начин ЕС става първата юрисдикция, определила конкретна цена на въглеродните емисии от морския сектор. За да бъдат подпомогнати полаганите от държавите членки усилия за намаляване на емисиите от сградите и автомобилния транспорт, както и от някои промишлени сектори, от 2027 г. ще започне да се прилага нова отделна схема за търговия с емисии за съответното използване на гориво. Въпреки че намаленията на емисиите в тези сектори до момента не са достатъчни, за да може ЕС да поеме категорично към целта си за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., новата схема ще гарантира икономически ефективни намаления и ще генерира приходи, с които ще могат да разполагат държавите членки и да се предоставя подпомагане по линия на Социалния фонд за климата. Тази схема нагоре по веригата ще регулира доставчиците на горива, а не домакинствата и водачите на автомобили. Въведени са и предпазни мерки, за да се даде възможност за освобождаване на допълнителни квоти на пазара, ако цените надвишават определени прагове, и за да се избегне двойното ценообразуване при наличието на национални мерки.

Днешният компромис също така увеличава размерите на Фонда за иновации и на Модернизационния фонд. Модернизационният фонд ще подпомага три допълнителни държави членки при техния екологичен преход. Фондът за иновации ще бъде разширен и също така ще може да подпомага усилията за декарбонизация на морския сектор.

Създаване на Социален фонд за климата         

Новият Социален фонд за климата ще предоставя специална финансова подкрепа на държавите членки, за да се помогне на уязвимите граждани и микропредприятия да инвестират в мерки за енергийна ефективност, като например изолация на дома, термопомпи, слънчеви панели и електромобилност. Чрез него също така ще се предоставя пряко подпомагане на доходите, обхващащо до 37,5 % от новите национални социални планове в областта на климата. Фондът ще започне да функционира през 2026 г. — преди влизането в сила на новата схема за търговия с емисии от транспортните и строителните горива, и ще бъде финансиран с 65 милиарда евро от бюджета на ЕС плюс 25 % съфинансиране от държавите членки.

Следващи стъпки

Днешното предварително споразумение трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и от Съвета на ЕС. След това новият законодателен акт ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила.

Контекст

След въвеждането на схемата на ЕС за търговия с емисии през 2005 г. беше постигнато намаление с 42,8 % на емисиите в обхванатите сектори — производството на електроенергия и топлинна енергия и енергоемките промишлени инсталации. През 2021 г. на инсталациите, обхванати от тази схема, се падаха около 40 % от общите емисии на ЕС. По-строгите правила ще бъдат от решаващо значение, за да може ЕС да постигне целите си в областта на климата съгласно Парижкото споразумение и да реализира Европейския зелен пакт.

Европейският зелен пакт е дългосрочната стратегия на ЕС за растеж, чиято цел е до 2050 г. Европа да постигне неутралност по отношение на климата. С оглед на тази цел Европа трябва до 2030 г. да намали своите емисии с най-малко 55 % спрямо нивата от 1990 г. Споразумението относно преразглеждането на схемата за търговия с емисии и създаването на Социалния фонд за климата е основна стъпка в приемането на законодателния пакет на Комисията „Подготвени за цел 55“ за изпълнение на Европейския зелен пакт. То е предшествано от постигнатите неотдавна споразумения относно схемата за търговия с емисии в сектора на въздухоплаването, стандартите за емисии на CO2 от леки и лекотоварни автомобили, Регламента за разпределяне на усилията, земеползването и промените в земеползването и механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

В края на преговорите изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс отдаде почит на бившия генерален директор на ГД „Действия по климата“ Мауро Петричоне, който ръководи работата на Комисията по тези предложения до смъртта си през миналото лято.

Цитати на членовете на Комисията

Франс Тимерманс — изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, заяви: „Търговията с емисии и определянето на цена на въглеродните емисии заема централно място в Европейския зелен пакт. По-стриктното прилагане на схемата за търговия с емисии ще ни помогне да стимулираме инвестициите в декарбонизация и да намалим още повече и още по-бързо емисиите в съответствие с нашите цели в областта на климата. С новия Социален фонд за климата ЕС ще гарантира, че екологичният преход се извършва по начин, който защитава най-уязвимите европейци и им помага да бъдат част от този преход. В края на година, изпълнена с предизвикателства, можем да оповестим така необходимата положителна новина: че въпреки сериозните пречки продължаваме да изпълняваме Европейския зелен пакт в името на нашето устойчиво бъдеще.“

За повече информация

Предложения „Подготвени за цел 55“

Предложение за преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии

Предложение за Регламент за създаване на Социален фонд за климата

Уебстраница, посветена на схемата за търговия с емисии на ЕС 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: