Начало НовиниАнализиСъбитияЕфективна мрежа: ролята на регулаторите за насърчаване на смарт-преход

Върни се назад

Назад

Ефективна мрежа: ролята на регулаторите за насърчаване на смарт-преход

Ефективна мрежа: ролята на регулаторите за насърчаване на смарт-преход

ACER публикува на 22 ноември 2021 заключенията си за ролята на регулациите в насърчаването на смарт-инвестиции в мрежова инфраструктура и улесняването на енергийния преход

Европейският зелен пакт поставя амбициозни цели, които изискват огромни инвестиции в електрическата мрежа. Някои оценки твърдят, че секторът ще трябва да удвои процента на инвестициите в нова инфраструктура, за да подпомогне зеления преход. Въпреки че признава различни препятствия по този път, от финансиране до обществено приемане, Агенцията на ЕС за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) смята, че трябва да се обърне специално внимание на това как да се улесни най-ефективното използване на съществуващата мрежа и технологии. В този контекст регулаторната рамка има важна роля за насърчаване на иновативните инвестиции и предоставяне на правилните стимули за повишаване на ефективността на електропреносната мрежа и следователно за отключване на пълния й потенциал.

Как може регулаторната рамка да насърчава смарт-инвестиции?

ACER проучва ролята на регулирането в насърчаването на смарт-инвестиции за подобряване на ефективното използване на електропреносни и електроразпределителни мрежови активи в новия си доклад.

В него ACER:

  • Отчита необходимостта от подобряване на политиките за насърчаване на иновативни решения, особено такива, които се фокусират върху ефективността на мрежата и добавят непосредствени ползи за крайния потребител.

  • Признава, че традиционната регулаторна рамка фаворизира скъпоструващите решения пред по-евтините – поради което оказва влияние върху работата на операторите на преносни системи и донякъде предопределя техния избор.

  • Предлага смяна на парадигмата, насърчавайки режим за споделяне на ползите, в допълнение към класическите схеми за възстановяване на разходите на регулирането чрез норма на възвръщаемост. Това ще подобри ефективността на използването на съществуващата инфраструктура и ще насърчи инвестициите в иновативни активи.
  • Изследва потенциала на въвеждането на Ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да се се измерват по хармонизиран начин на ниво ЕС, ефектите и ползите от инвестициите на мрежовите оператори, както и на KПЕ-базирани стимули за поддържане на иновативни решения.

Какви са основните заключения?

ACER заключава, че въвеждането на схема за възнаграждение, базирана на споделяне на ползите, може потенциално да представлява силен стимул за регулираните субекти да подобрят своята ефективност, както при оползотворяването на бъдещата, така и на съществуващата инфраструктура.

Вижте пълният документ тук – ACER Position Paper.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: