Начало НовиниАнализиСъбитияЕфективни мрежови тарифи: задължителни за енергийния преход

Върни се назад

Назад

Ефективни мрежови тарифи: задължителни за енергийния преход

Ефективни мрежови тарифи: задължителни за енергийния преход

Европейските електрически мрежи се нуждаят от надграждане, за да постигнат амбицията на Зелената сделка за нулеви въглеродни емисии. Традиционният подход за укрепване и разширяване на мрежата има недостатъци, особено по отношение на икономическата ефективност.

Последният доклад на Eurelectric, представен на 19 октомври, подчертава, че отразяващите разходите мрежови тарифи, базирани на време на използване, могат да съжителстват ефективно с гъвкавите пазари и могат да стимулират устойчиво и ефективно използване на електрическата система.

До 2030 г. ще бъдат инсталирани около 500 GW допълнителен възобновяем капацитет, докато се очаква 45 милиона електрически термопомпи и някъде между 50-70 милиона електромобили да заменят алтернативите им на изкопаеми горива.

Електрическите мрежи са ключови активи, които позволяват рентабилна декарбонизация с електрификация в основата си, улеснявайки интегрирането на децентрализирани и променливи възобновяеми енергийни източници и обслужването на милиони потребители при усвояването на електрически алтернативи в транспорта, сградите и индустриите.

По време на представянето на доклада Кристиян Руби, генерален секретар на Eurelectric, заяви:

“Настоящата ценова криза показа, че чистият енергиен преход трябва да се ускори. За тази цел, гръбнакът на нашите електроенергийни системи, мрежите, трябва да бъдат подготвени да поемат огромните нови попълнения от ВЕИ, милионите електромобили и термопомпи и различно потребителско поведение. Но мрежовите тарифи трябва също да се адаптират, за да отразяват по-добре и да направляват по-добре бъдещото използване на мрежата”

Модернизацията на мрежите изисква инвестиции в приблизителен размер от около 400 милиарда евро до края на десетилетието. Докато замяната на остарялата инфраструктура е най-големият двигател на инвестициите, електрификацията, дигитализацията и устойчивостта трябва също да играят ключова роля. Чрез дублиране на инвестициите във физическа инфраструктура с дигитални решения, електроенергийната система ще спечели гъвкавост. Това ще позволи на мрежовите оператори да управляват  по-добре мрежата, на доставчиците да диверсифицират ролите си, на потребителите да използват ефективно мрежата, адаптирайки своето потребление спрямо тарифните вариации.

Такава гъвкавост е същностна за подкрепа на интеграцията на променливи вятърни и слънчеви източници в електрическата система, за стимулиране на инвестициите в разпределено производство и за включване на потребителите в енергийния преход.

Проектирането на мрежови тарифи, които се приспособяват към енергийния преход,  осигурява по-чист и по-бърз начин за управление на мрежата, чрез оптимизиране на товаровите модели и на инвестиционните нужди. Остойностяването на мрежовите услуги по начин, който отразява разходите за нейното модернизиране и управление, ще бъде от критично значение за оптимизиране на стойността на мрежата в полза на потребителите ѝ и за гарантиране на достатъчни приходи за собствениците ѝ, особено като се има предвид, че границите между производители и потребители се размиват с навлизането на електропроизводството за собствени нужди.

Публикуваният вчера доклад на Eurelectric изследва многобройни възможности за структуриране на мрежови тарифи – плоски, базирани на потребление или на мощност, статични или динамични по време на използване – оценявайки техния капацитет за стимулиране на електрификацията и за ефективно използване на мрежовите услуги.

Статичните тарифи по време на използване подобряват разходната ефективност и осигуряват по-адекватни ценови сигнали, в сравнение с другите тарифни опции за мрежи. На първо място, те биха могли да редуцират загубите по мрежата, нуждите от укрепване и разходите за управление на претоварванията, същевременно отлагайки необходимостта от нови инвестиции. На второ, те стимулират иновациите на пазара на дребно и активното управление на потреблението. И накрая, те улесняват електрификацията и са обещаващо разходо-отразяващо решение за таксуване на новите енергийни потребители, като зарядните станции за електромобили, електрически термопомпи с батерии или електролизатори.

Ценообразуването на електроенергията, което варира според времето на потребление, е важен компонент на прехода към нулеви нетни емисии. То може да насърчи потребителите да променят начина, по който използват енергията, оферирайки по-ниски цени в часовете с изобилно производство или като цяло по-ниско търсене на енергия.

Важно е заинтересованите страни да бъдат консултирани за промените в тарифния дизайн, които на свой ред да бъдат подходящо комуникирани, така че да се гарантира, че всички участници, включително операторите на разпределителни системи и потребителите, ще си поделят ползите от тях.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: