Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияЗависимостта на ЕС от внос на природен газ ще намалее с 1 п.п. до 83% през 2021 г.

Върни се назад

Назад

Зависимостта на ЕС от внос на природен газ ще намалее с 1 п.п. до 83% през 2021 г.

Зависимостта на ЕС от внос на природен газ ще намалее с 1 п.п. до 83% през 2021 г.

През 2021 г. делът на зависимостта на ЕС от вноса на природен газ е 83%. Това е с 1 процентен пункт (пр.п.) по-малко в сравнение с 2020 г. (84%). Това малко намаление на зависимостта от внос е значително повлияно от факта, че повечето държави – членки на ЕС, използват запаси от природен газ, които бяха внесени през предходните години. Всъщност спадът на запасите от природен газ през 2021 г. е най-големият от началото на времевите редове (2008 г.).

Държавата – членка на ЕС, с най-голяма зависимост от вноса на природен газ през 2021 г., е Малта (104 %), следвана от Швеция (102 %) и Литва (101 %), които са увеличили своите запаси. От друга страна, най-ниска зависимост от вноса на природен газ е регистрирана в Румъния (24%), следвана от Дания (26%) и Нидерландия (33%).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/13722723/Natural+gas+import+dependency+2021.jpg/fb005f80-3902-5cac-f74a-2b5a59118e37?t=1650362833932

Въздействието на евентуално прекъсване на вноса трябва да отчита значението на природния газ в общия енергиен микс. Докато зависимостта от вноса в Швеция, Финландия и Естония е почти 100 %, делът на природния газ в енергийния микс е сравнително нисък (съответно 3 %, 7 % и 8 %). За разлика от тях най-голям дял на природния газ в енергийния микс има Италия (40 %), а зависимостта от внос е 94 %. Нидерландия е на второ място по дял на природния газ в енергийния микс, но зависимостта от внос е много по-малка поради местния добив на природен газ.

В сравнение с 2020 г. най-голямо увеличение на степента на зависимост от внос на природен газ е регистрирано в Малта (от 96 % през 2020 г. на 104 % през 2021 г.; +8 процентни пункта), Ирландия (от 64% на 71 %; +7 процентни пункта) и Румъния (от 17 % на 24 %; също +7 процентни пункта).

В другия край на скалата най-големите намаления са регистрирани в Латвия (от 121 % на 61 %; -59 процентни пункта), Австрия (от 73 % на 51 %; -22 процентни пункта) и Словакия (от 88 % на 69 %; -20 процентни пункта).

За повече информация:

Методология: 

  • Енергийната зависимост е изчислена като съотношение между нетен внос и вътрешно потребление.
  • Делът в общия енергиен микс е изчислен на база данните от енергийни баланси за агрегата „Gross available energy”.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: