Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияИзключване на непреките емисии от CBAM? Не добавя стойност…

Върни се назад

Назад

Изключване на непреките емисии от CBAM? Не добавя стойност…

Изключване на непреките емисии от CBAM? Не добавя стойност…

Косвените емисии на CO2 от електроенергията, използвана при производството на вносни стоки, следва да се отчитат.

Това е само една от препоръките, публикувани от Eurelectric относно предложението за Механизъм за коригиране на въглеродните емисии на границата – част от пакета на Комисията „Подходящ за 55“, целящ намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с 55 % в сравнение с нивата от 1990 г.

CBAM е мярка в областта на климата, която ще наложи такси върху някои видове внос в ЕС с интензивно използване на въглеродни емисии, за да се предотврати рискът от изместване на въглеродни емисии и да се подкрепи повишената амбиция на ЕС за смекчаване на последиците от изменението на климата.

В предложенията си за изменение Eurelectric посочва, че тъй като понастоящем CBAM се прилага само за преките емисии на CO2, потенциално значителен дял от емисиите, включени във вноса на стоки, няма да подлежи на CBAM данък.

Това би изложило на риск екологичната цялост на „Подходящ за 55“ и би могло да доведе до нарушаване на конкуренцията между производителите от ЕС и трети държави, тъй като оказва по-малък натиск върху тези държави да декарбонизират своя енергиен сектор.

Освен това, ако алтернативните стойности по подразбиране за електроенергията от изкопаеми горива се основават на микса на ЕС, може да се окаже, че са подценени действителните най-лоши показатели в трети държави.

Вместо това Eurelectric предлага конкретните стойности по подразбиране да се базират на 10 % от инсталациите с най-лоши показатели в страната или подрегиона износител. Ако тези конкретни стойности по подразбиране не могат да бъдат определени, за основа могат да послужат най-замърсяващите електроцентрали в света.

Eurelectric смята, че износът на електроенергия, който се характеризира с по-добри резултати от 10-те процента най-лоши показатели, ще има финансов стимул да предостави на Комисията действителни данни, тъй като това ще намали начисления CBAM-данък. Следователно на износителите на електроенергия следва да се позволи да докажат, че са по-добри от стойността по подразбиране.

И накрая, вносът на водород също следва да бъде обхванат от CBAM с оглед на неотдавнашните увеличени амбиции. Например в неотдавнашното си съобщение REPowerEU Европейската комисия разглежда възможността до 2030 г. да се добавят 10 милиона тона вносен водород от различни източници годишно.

По отношение на внесения водород и неговите производни, като амоняк, Eurelectric предлага ЕС да гарантира, че тези продукти са възможно най-декарбонизирани.

Според предложението на ЕК Механизмът за коригиране на въглеродните емисии на границата (МКОГ) влиза изцяло в сила през януари 2026 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: