Начало НовиниАнализиСъбитияИзкопаемите горива са водещи в производството на електроенергия през 2021 г.

Върни се назад

Назад

Изкопаемите горива са водещи в производството на електроенергия през 2021 г.

Изкопаемите горива са водещи в производството на електроенергия през 2021 г.

След дълъг период на национални забрани и ограничителни мерки, въведени за възпиране на разпространението на COVID-19 през 2020 г., през 2021 г. се наблюдаваше възстановяване на икономическата активност в много държави от ЕС, което се отрази на потреблението на енергия в ЕС.

Общото предлагане на електроенергия в ЕС се е увеличило с 4,2 % в сравнение с 2020 г., като предварителните данни показват завръщане на изкопаемите горива като водещ източник, след като през 2020 г. категорията на възобновяемите източници надмина изкопаемите горива за производство на електроенергия.

По отношение на възобновяемите енергийни източници предварителните данни за 2021 г. показват най-голямо увеличение на електроенергията, произведена от слънчева енергия (+13,0 %), следвана от твърдите биогорива (+9,6 %). От друга страна, поради неблагоприятните метеорологични условия производството на електроенергия от водни и вятърни централи е намаляло (съответно -1,2 % и -3,0 %).

В същото време производството на електроенергия от някои твърди изкопаеми горива се е увеличило значително през 2021 г.: други битуминозни въглища (+25,6 %) и лигнитни въглища (+16,2 %).

В сравнение с 2020 г. производството от атомни електроцентрали се е увеличило със 7,0 %.

На ниво отделни енергоносители (горива) най-голям принос за системата за производство на електроенергия в ЕС през 2021 г. имат ядрената енергия със 731 тераватчаса (TWh), природният газ (550 TWh), вятърната енергия (386 TWh), водната енергия (370 TWh), лигнитните въглища (227 TWh), другите битуминозни въглища (193 TWh) и слънчевата енергия (163 TWh).

Тази информация идва от данните за енергията, публикувани наскоро от Евростат.

Вътрешното потребление на изкопаеми горива в ЕС се е увеличило, но остава под нивата от 2019 г. Предварителните данни за 2021 г. сочат увеличение на вътрешното потребление на изкопаеми горива в ЕС, което отразява икономическото възстановяване на ЕС, както и връщането на живота на хората към донякъде нормално ниво през тази година, въпреки известните колебания в отделни моменти в годината.

След огромния спад от 12,4 % през 2020 г. в потреблението на нефтопродукти, през 2021 г. прогнозите показват увеличение с 5,0 % в сравнение с предходната година, но все още под нивата отпреди пандемията. В сравнение с 2019 г. данните за 2021 г. показват 8,1% по-ниско потребление на петролни продукти.

Въпреки че твърдите изкопаеми горива са се увеличили с 13,7% през 2021 г. в сравнение с 2020 г., когато регистрират най-ниската стойност от около 426 658 хил. тона, те са на второто най-ниско ниво от 1990 г. насам. Поглеждайки към 2019 г., потреблението на тези горива все още е под това ниво, като също отчита спад от 8,0%. Това развитие е очаквано, като се имат предвид целите на ЕС за декарбонизация.

През 2021 г. потреблението на въглища се увеличи, но остана под нивата от 2019 г. и на втората най-ниска точка от 1990 г. насам, което показва продължаващ спад вследствие на последиците от пандемията, съчетани с тези от политиките за приключване използването на въглищата. В сравнение с 2020 г. предварителните данни за 2021 г. показват увеличение от 14,7 % за каменните въглища и 12,8 % за кафявите въглища, но в сравнение с 2019 г. потреблението е намаляло съответно със 7,2 % и 9,5 %.

Докато цените на природния газ се покачваха, особено през втората половина на 2021 г., потреблението беше най-високото, регистрирано през последните десет години в ЕС, като достигна 15,8 млн. тераджаула (TJ), което показва увеличение от 3,9% в сравнение с 2020 г.

Нетният внос на природен газ съставлява 86,4% от вътрешното потребление в ЕС през 2021 г., което показва увеличение с 4,0% в сравнение с 2020 г. През 2021 г. само 1,7 млн. tJ природен газ са получени от местен добив, което показва 8,7% спад в сравнение с предходната година. Изчерпването на запасите (намаляването на съхранявания природен газ) през 2020 г. и през 2021 г. регистрира най-високите нива от 1990 г. насам (първата година, за която са налични данни).

За повече информация:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: