Начало НовиниАнализиСъбитияКакво плащаме по пътя на тока?

Върни се назад

Назад

Какво плащаме по пътя на тока?

Какво плащаме по пътя на тока?

На 22 юли Държавната комисия по енергийно и водно регулиране организира кръгла маса на тема „Какво плащаме по пътя на тока“. На събитието бяха поканени представители на основни участници от бранша, Омбудсмана и представители на гражданското общество, както и медии. В началото на дискусията Иванка Диловска, председател на ЕМИ, беше поканена да изнесе независима презентация и направи преглед на електрическата верига по всичките и компоненти.

Г-жа Диловска проследи процесите на разпределението на финансовите потоци между различните участници и посочи техния индивидуален дял в сметките,  които заплащаме и услугите, които получаваме за това.  В частта си на електроразпределнието  съответните дружества трябва да изпълняват пет основни задачи – да пренасят електроенергията от мрежа високо напрежение до мястото на нейното потребление, да гарантират сигурност на снабдяването и да ограничат броя и продължителността на прекъсванията в рамките на предвиденото от ДКЕВР,  да осъществяват  присъединяване към мрежата на нови производители и потребители, да управляват системата на средно и ниско напрежение и да преобразуват доставената им електроенергия по начин, по който тя може да бъде използвана от крайните потребители. Тя обърна внимание, че цената на произведената енергия не може да бъде директно съпоставяна с цената на потребената електроенергия, защото става въпрос за съвсем различни количества заради технологичните разходи по линията между производители и потребители. Г-жа Диловска също онагледи  индиректното субсидиране от стопанските потребители към битовите.  По отношение необходимите приходи за поддържане и инвестиции на мрежата и необходимите приходи за закупуване на електроенергия за технологичните разходи, тя обърна внимание на тяхната взаимовръзка подобно на скачени съдове, заради невъзможността да се намали едната стойност, без това да даде отражение в другата. Във финалните си думи председателят на ЕМИ обърна внимание върху относително съществения дял от 64 % за производството като част от разходите за електроенергия, при относителна тежест на мрежата от 18,7 % и данъци от 17,3 % в сметката на един среднопретеглен потребител. Тя акцентира, че надеждите са, че свободния пазар ще се отрази положително и формира по-справедливи цени по отношение на търгуваното произведено електричество,  със своята забележима тежест в ценообразуването.

Срещата продължи с презентация на г-жа Лили Младенова, началник на отдел „Цени и пазари“, дирекция „Електроенергетика“ в ДКЕВР, която постави акцент върху развитието във времето на различните ценообразуващи компоненти. В последствие в дискусионната част множество присъстващи взеха участие с изказвания. Беше обсъден относително големия дял на електроенергия, добивана от изкопаеми горива, която предстои да повиши своята себестойност от 2013 година заради влизане в сила на платени въглеродни емисии. По отношение на въвеждането на пазара, г-н Ангел Семерджиев обърна внимание, че битовите потребители ще бъдат последните, които ще останат защитени, но също не пропусна да отбележи, че както всичко, така и защитата им има своята цена. В заключение г-н Семерджиев съобщи, че подобни  публични обсъждания предстои да се провеждат редовно, като се планира следващото такова да се състои есента на темата „Топлофикациите“.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: