Начало НовиниАнализиСъбитияКакво ще се случи със сегашните ВЕИ мощности, когато схемите за подкрепа приключат?

Върни се назад

Назад

Какво ще се случи със сегашните ВЕИ мощности, когато схемите за подкрепа приключат?

Какво ще се случи със сегашните ВЕИ мощности, когато схемите за подкрепа приключат?

CEER публикува документ (Unsupported Renewable Energy Sources), проследяващ подпомаганите ВЕИ мощности и дела на инсталациите, чийто срок на подкрепа ще приключи между 2022 и 2030 г. В него се посочват различни варианти на бизнес модели и предизвикателства за инсталациите след преустановяване на подкрепата. Изследването на CEER е въз основа на събрани данни от националните енергийни регулатори, като България отсъства.

 Констатациите в доклада включват:

  • понастоящем само малък дял от инсталациите за ВЕИ не разчитат на подкрепа;
  • все по-голям брой от инсталираните в момента мощности ще достигнат края на периода на подпомагане през следващите години и около 33 % ще го достигнат до 2030 г.;
  • правната рамка, регламентираща инсталациите за ВЕИ, досега не е адаптирана -или защото не прави разлика между подкрепени и неподкрепени ВЕИ, или защото времето за подкрепа все още тече и адаптиране ще е необходимо едва за в бъдеще;
  • отговорностите, свързани с балансирането на електроенергията при отсъствието на подкрепа може да се превърне в голямо предизвикателство пред собствениците на ВЕИ инсталации;
  • преходът към пазарно ориентирани системи за подпомагане дава предимство на инсталациите, изградени в рамките на пазарно ориентирана система за подпомагане, тъй като те вече имат възможност да натрупат пазарен опит, което би трябвало да улесни производството без получаване на подпомагане впоследствие;
  • договорите за изкупуване на електроенергия са вторият най-често споменаван бизнес модел за инсталации за ВЕИ след изтичане на периода за получаване на подкрепа;

Стратегиите на инвеститорите за времената, когато останат без подкрепа се различават. По-големите инсталации вероятно ще разчитат на пазара като източник на приходи, докато по-малките, главно фотоволтаичните, ще се фокусират върху собственото потребление. Извеждането от експлоатация също е възможен вариант за операторите.

Следващите години, когато мощностите, които ще достигнат края на срока на подкрепа, все повече се увеличават, ще покажат дали и как държавите ще адаптират правните си схеми, за да направят решенията за извеждане от експлоатация по-малко привлекателни.

Източник: CEER

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: