Начало НовиниАнализиСъбитияКак да отключим силата на гъвкавостта?

Върни се назад

Назад

Как да отключим силата на гъвкавостта?

Как да отключим силата на гъвкавостта?

Тъй като променливата енергия от възобновяеми източници става все по-доминираща, нуждата от гъвкавост на системата нараства значително. Според неотдавнашно проучване на Eurelectric до 2050 г. електроенергийната система в ЕС ще се нуждае от гъвкавост между 531 и 782 TWh, за да поддържа променливото производство на енергия от възобновяеми източници, което е приблизително колкото годишното производство на електроенергия в Германия. Задоволяването на тези нужди ще изисква модернизирана инфраструктура на електроенергийната мрежа, както и увеличен гъвкав капацитет и търсене. Гъвкавостта може да бъде под различна форма:

  • Потребители и малки предприятия: активно участие посредством оптимизираното използване на управляеми уреди и активи като термопомпи, електрически превозни средства и батерии.
  • Промишленост и големи търговски обекти: чрез пренареждане на техния производствен или работен график, за да се пренасочи потреблението на електроенергия към моменти, когато цените са по-ниски или да се предоставят балансиращи услуги на мрежата.
  • Производство на електроенергия: диспечируемите активи могат да бъдат активирани или деактивирани бързо, за да покрият нуждите на системата в случай на несъответствие между търсенето и предлагането.
  • Съхранение на енергия: краткосрочни и дългосрочни технологии, като например хидропомпено съхранение и батерии, ще служат като ключов независим стълб за гъвкавост.
  • Електролизери: на удобни за системата места могат да облекчат или премахнат претоварването на всички нива на напрежение.

За да се разгърне потенциалът на гъвкавостта се препоръчва на ЕС и на държавите членки да:

  1. Да приложат неотдавнашните пазарни реформи и да съгласуват ценовите сигнали: бързото прилагане на пазарните разпоредби от Пакета за чиста енергия  и Реформата за електроенергийния пазар ще допринесе с няколко полезни елемента: точна оценка на различните нужди от гъвкавост, дългосрочна видимост за инвеститорите и стимули за насърчаване на по-голямо участие на услугите за гъвкавост. Не трябва да се въвеждат мерки, които определят или регулират цените за потребителите, което може да възпрепятства тяхното участие в гъвкавостта.
  2. Разработване на стратегия за съхранение на енергия: Капацитетът за съхранение на енергия трябва да нарасне почти 4 пъти до 2030 г. – от 51 GW на 191 GW. За да се стимулират инвестициите, е необходима отделна стратегия – в допълнение към прилагането на очакваните пазарни разпоредби, като например улесняване на участието на гъвкави мощности в механизмите за капацитет и постигане на съгласие по общоевропейска методология за оценка на естеството на съхраняваната електроенергия.
  3. Приемане на усъвършенстван мрежов кодекс Demand reposnse: Мрежовият кодекс следва да насърчава пазарното възлагане на услуги за гъвкавост и да третира равнопоставено всички доставчици на ресурси и да предвижда адекватно компенсиране на моделите за агрегиране.

За повече информация: Писмо от Евроелектрик до енергийните министри  и аташета относно подобряване на подкрепата за гъвкавостта

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: