Начало НовиниАнализиСъбитияКак ЕС може да избегне недостига на природен газ през 2023 г.

Върни се назад

Назад

Как ЕС може да избегне недостига на природен газ през 2023 г.

Как ЕС може да избегне недостига на природен газ през 2023 г.

В доклад на МЕА се посочват ключови действия за преодоляване на потенциалната разлика между търсенето и предлагането, ако доставките по руските тръбопроводи намалеят до нула, включително по-бързо въвеждане на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Европейският съюз е изправен пред потенциален недостиг от почти 30 милиарда кубически метра природен газ през 2023 г., но този недостиг според МЕА може да бъде преодолян и рискът от недостиг да бъде избегнат чрез по-големи усилия за подобряване на енергийната ефективност, внедряване на възобновяеми енергийни източници, инсталиране на термопомпи, насърчаване на икономиите на енергия и увеличаване на доставките на газ.

Доклад, публикуван днес – How to Avoid Gas Shortages in the European Union in 2023 – съдържа набор от практически действия, които Европа може да предприеме, за да надгради впечатляващия напредък от 2022 г. в намаляването на зависимостта от руските доставки на газ и запълването на газовите хранилища преди тази зима. В доклада се предупреждава, че 2023 г. може да се окаже още по-тежко изпитание за Европа, тъй като руските доставки могат да намалеят още повече, световните доставки на втечнен природен газ (LNG) ще бъдат ограничени – особено ако търсенето на LNG в Китай се възстанови – и не е гарантирано, че необичайно меките температури, наблюдавани в началото на европейската зима, ще продължат.

Изпълнителният директор на МЕА Фатих Бирол представи доклада заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция в Брюксел днес – преди извънредната среща на министрите на енергетиката на ЕС на 13 декември и срещата на Европейския съвет на 15 декември.

„Успяхме да устоим на енергийния шантаж на Русия с нашия план REPowerEU да намалим търсенето на руски газ с две трети до края на годината, като мобилизираме инвестиции в размер до 300 млрд. евро. Резултатът от всичко това е, че сме в безопасност за тази зима“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „Затова сега насочваме вниманието си към подготовката на 2023 г. и следващата зима. За тази цел Европа трябва да увеличи усилията си в няколко области – от международно популяризиране до съвместно закупуване на газ и увеличаването и ускоряването на възобновяемите енергийни източници, както и намаляването на търсенето.“

„Европейският съюз е постигнал значителен напредък в намаляването на зависимостта от руските доставки на природен газ, но все още не е излязъл от опасната зона“, заяви изпълнителният директор на МЕА Фатих Бирол. „Много от обстоятелствата, които позволиха на страните от ЕС да запълнят хранилищата си преди тази зима, може и да не се повторят през 2023 г. Новият анализ на МЕА показва, че по-силен натиск върху енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, термопомпите и простите действия за пестене на енергия са от жизненоважно значение, за да се предотврати рискът от недостиг и по-нататъшни жестоки скокове на цените през следващата година.“

В резултат на мерките, предприети от европейските правителства и предприятия през 2022 г. в отговор на енергийната криза, както и на спада в търсенето, причинен от огромните ценови скокове, в началото на декември количеството газ в хранилищата в ЕС беше значително над петгодишната средна стойност, което осигурява важен буфер за навлизане в зимата. Действията на потребителите, увеличените неруски доставки на газ и мекото време също помогнаха да се компенсира спадът на руските доставки през 2022 г.

Мерките, които вече са предприети от правителствата на ЕС по отношение на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и термопомпите, следва да спомогнат за намаляване на размера на потенциалната разлика в търсенето и предлагането на газ през 2023 г. Възстановяването на производството на ядрена и водна електроенергия от десетилетните им ниски равнища през 2022 г. също следва да помогне за намаляване на разликата. Въпреки всичко това, според доклада, потенциалната разлика в търсенето на газ в ЕС може да достигне 27 милиарда кубически метра през 2023 г. при сценарий, при който доставките на газ от Русия спаднат до нула, а вносът на втечнен природен газ от Китай се възстанови до нивата от 2021 г.

Този недостиг може да бъде преодолян чрез допълнителни действия в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, термопомпите, икономиите на енергия и доставките на газ, показва анализът в доклада.

За да се стимулира по-бързото подобряване на енергийната ефективност, в доклада се препоръчва разширяване на съществуващите програми и увеличаване на мерките за подпомагане на обновяването на жилищата и въвеждането на ефективни уреди и осветление. Препоръчва се също така да се използват повече интелигентни технологии и да се насърчава преминаването от газ към електричество в промишлеността.

За да се ускори издаването на разрешителни за възобновяеми енергийни източници, в доклада се предлага да се добавят ресурси за по-бързо администриране и да се опростят процедурите. Той предлага също така по-голяма финансова подкрепа за термопомпите и промени в данъчните закони, които ощетяват електрификацията. В доклада се призовава също така за повече и по-добри кампании, които да накарат потребителите да намалят потреблението си на енергия, и се описват различни програми от редица страни, които могат да послужат като най-добри практики.

Що се отнася до предлагането, в доклада се казва, че макар възможностите на Европа да внася повече природен газ да са ограничени, има няколко държави с неизползван експортен капацитет, които биха могли да увеличат износа чрез улавяне на газ, който в момента се изгаря. В доклада се описват и възможностите за увеличаване на производството на биогаз с ниски емисии.

Взети заедно, тези мерки предлагат начин да се избегнат скоковете на цените, затварянето на фабрики, увеличеното използване на въглища за производство на електроенергия и ожесточената международна конкуренция за товари с втечнен природен газ – по начин, който е в съответствие с целите на ЕС в областта на климата.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: